ประเมินล็อกดาวน์ล่าสุด สูญเสียทางเศรษฐกิจวันละ 3,500-4,500 ล้านบาท

อดีตกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ประเมินมาตรการล็อกดาวน์ล่าสุดจะสูญเสียทางเศรษฐกิจวันละ 3,500-4,500 ล้านบาท ความเสียหายขั้นต่ำ 2 สัปดาห์ประมาณ 49,000-63,000 ล้านบาท

11 ก.ค. 2564 นายอนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังและ อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต เปิดเผยว่าจากการประเมินในเบื้องต้นคาดว่าการล็อกดาวน์กิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่เสี่ยงและยกระดับมาตรการควบคุมโรคตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 2564 นั้นจะทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจประมาณอย่างต่ำวันละ 3,500-4,500 ล้านบาท ทำให้เกิดความเสียหายโดยรวมขั้นต่ำในระยะเวลา 2 สัปดาห์ประมาณ 49,000-63,000 ล้านบาท ผลกระทบทางด้านความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการล็อกดาวน์ครั้งนี้น้อยกว่า การล็อกดาวน์ทั้งประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2563 

อย่างไรก็ตาม การล็อกดาวน์ครั้งนี้ซ้ำเติมความยากลำบากทางเศรษฐกิจต่อครัวเรือนรายได้น้อย ผู้ใช้แรงงานรายวัน และธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก ขนาดย่อมอย่างรุนแรง เนื่องจากกลุ่มคนและกิจการเหล่านี้อยู่ในสถานการณ์ที่อ่อนแอมากอยู่แล้ว ประกอบกับข้อจำกัดทางด้านการคลังและหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นมากตามลำดับ มาตรการชดเชยรายได้และช่วยเหลือเยียวยาจึงต้องเน้นความเสมอภาค มากกว่า ความเท่าเทียม มาตรการทางเศรษฐกิจต้องมุ่งเป้าไปยังพื้นที่เสี่ยงที่ประชาชนมีปัญหาความแร้นแค้นในการดำรงชีวิตเป็นสำคัญ และต้องพุ่งตรงไปที่กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็กและขนาดย่อมเพื่อรักษาระดับการจ้างงานให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และประคับประคองไม่ให้เกิดการปิดกิจการเพิ่มเติมจำนวนมาก 

ไม่จำเป็นที่ประชาชนหรือธุรกิจทุกกลุ่มจะต้องได้รับความช่วยเหลือเท่ากันหมด ต้องเน้นช่วยคนที่เดือดร้อนมากที่สุดก่อนเพราะทรัพยากรและงบประมาณมีจำกัด การที่รัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีสละเงินเดือนนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้อง และ สมาชิกวุฒิสภาก็ควรสละเงินเดือนด้วย หากประธานวุฒิสภา (เงินเดือน 119,920 บาท) รองประธานวุฒิสภา (เงินเดือน 115,740 บาท) สมาชิกวุฒิสภาทุกท่าน (113,560 บาท) สละเงินเดือนเป็นเวลา 3 เดือน เราจะได้งบประมาณเพิ่มขึ้นอีก 85.90 ล้านบาทในการช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนทางเศรษฐกิจ หรือ อาจนำเงินไปเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครเพื่อเป็นขวัญกำลังใจได้ ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนนั้นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนอยู่แล้วและท่านต้องดูแลประชาชนในพื้นที่อยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสละเงินเดือน แต่หากท่านใดต้องการเสียสละเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล 

ความจริงแม้นไม่ประกาศล็อกดาวน์ก็เหมือนกับกึ่ง ๆ ล็อกดาวน์อยู่แล้วสำหรับพื้นที่เสี่ยงเพราะประชาชนสูญเสียความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยในชีวิตและเศรษฐกิจ ดัชนีความเชื่อมั่นทุกรายการของ ม.หอการค้า ดิ่งต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ คนจำนวนหนึ่งจึงล็อกดาวน์ตัวเองอยู่ที่บ้านและลดกิจกรรมต่าง ๆ ลง มาตรการล็อกดาวน์ล่าสุดจะไม่มีผลใด ๆ ในการควบคุมโรคระบาดและเพิ่มความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยไม่จำเป็นหากรัฐบาลไม่สามารถจัดหาวัคซีน mRNA มาฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ให้ได้ภายใน 2 สัปดาห์นี้ รวมทั้งฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้บรรดาเยาวชนและเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี โดยด่วนเพราะการติดเชื้อจะลามสู่โรงเรียนและครัวเรือนมากขึ้น ในบรรดาประเทศที่มีทั้งอัตราการฉีดวัคซีนและอัตราการติดเชื้อ COVID-19 สูง ล้วนเป็นประเทศที่อาศัยวัคซีนเชื้อตายจากจีนทั้งสิ้น วัคซีนเชื้อตายของจีนยังขาดข้อมูลในด้านประสิทธิภาพว่าสามารถป้องกันไวรัสกลายพันธุ์เดลต้าได้แค่ไหน
 
นายอนุสรณ์ กล่าวอีกว่าค่าเงินบาทอาจจะอ่อนค่าเพิ่มขึ้นอีกในสัปดาห์หน้าจากเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวแข็งค่าขึ้นและเงินทุนระยะสั้นไหลออกจากตลาดหุ้นไทยเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม การอ่อนค่าของเงินบาทถูกจำกัดโดยส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปีของไทยที่ยังสูงกว่าของสหรัฐฯค่อนข้างมาก เงินทุนยังคงไหลเข้ามาพักในตลาดการเงินของไทยอยู่ ขณะที่เอกชนไทยเร่งออกหุ้นกู้ในช่วงครึ่งปีหลังไม่ต่ำกว่า 4 แสนล้านบาทเพื่อตุนสภาพคล่องและรีไฟแนนซ์หนี้เดิมรองรับเศรษฐกิจชะลอตัวลง มีการขอยืดการชำระหนี้มูลค่าประมาณ 9.8 พันล้านบาท โดยสัญญาณการผิดนัดชำระหนี้เพิ่มเติมยังไม่ชัดเจนนัก 

ส่วนการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าธนาคารกลาง G20 ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ยืนยันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกแต่การฟื้นตัวเป็นไปอย่างไม่เท่าเทียมในแต่ละประเทศและในแต่ละภาคเศรษฐกิจ และ ยังยืนยันการเดินหน้าในการปฏิรูประบบภาษีโลก (Global Tax Reform) โดยเฉพาะการยักย้ายถ่ายเทผลกำไรของบรรษัทข้ามชาติไปยังประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำ จึงเห็นควรให้มีการจัดเก็บภาษีในอัตราขั้นต่ำที่เป็น Global effective minimum tax ขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนหรือผลต่อบรรษัทข้ามชาติจนกว่าจะมีรายละเอียดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนในการประชุมเดือนตุลาคมและที่ประชุมให้ความสนใจต่อประเด็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการผสมผสานนโยบายสาธารณะหลายๆด้านรวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม 

ส่วนผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสสองที่จะทยอยประกาศในระยะต่อไป มีการคาดการณ์ว่าในหลายกลุ่มยังคงปรับตัวในทิศทางดีขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสแรกปีนี้โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเดียวกันเมื่อปีที่แล้วที่มีการล็อกดาวน์ทั้งประเทศ แต่จะไม่ส่งผลให้ดัชนีปรับตัวขึ้นมากนักเพราะผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังอาจต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ค่อนข้างมาก 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์