'พรรคครูไทยเพื่อประชาชน' เสนอกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและโรงเรียน ตัดสินใจเปิดการเรียนการสอนได้เอง

หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน ชี้มาตรการปิดโรงเรียนทั่วประเทศไม่เกิดผลดี เสนอ ศบค. - ศธ. กระจายอำนาจบริหารจัดการ ให้ท้องถิ่นและโรงเรียน ตัดสินใจเปิดการเรียนการสอนได้เองเพื่อความคล่องตัว พร้อมหนุนตั้ง ศบค.ในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เพื่อเข้าถึงปัญหาแต่ละพื้นที่และแก้ไขได้ตรงจุด - ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรายชื่อ 89 สถานศึกษา ได้รับจัดสรรวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’

ปิดโรงเรียนช่วง COVID-19
ที่มาภาพ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2564 สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานว่านายปรีดา บุญเพลิง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน หารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไปถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยขอให้ทบทวนมาตรการสั่งปิดโรงเรียน เนื่องจากเห็นว่าขณะนี้สถานการณ์ผู้ติดโควิด-19 เริ่มบรรเทาลง  ดังนั้น ทั้ง ศบค. และ ศธ.จึงควรกระจายอำนาจให้โรงเรียนชุมชนและท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดมาตรการและบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ของตนเองและให้โรงเรียนมีอำนาจในการบริหารจัดการเพื่อความคล่องตัว พื้นที่ใดโรงเรียนใดจะปิดหรือเปิดเรียนแบบใดก็ควรให้โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่นนั้นพิจารณาได้ตามความเหมาะสม พร้อมย้ำว่าไม่ควรสั่งปิดโรงเรียนทั้งประเทศ เพราะทำให้มาตรฐานการเรียนลดลง 

ทั้งนี้ ส.ส.ปรีดา ยังได้ให้ข้อเสนอแนะ โดยชี้ว่าโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆสามารถวางมาตรการการป้องกัน แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้ดี ซึ่งรัฐอาจจะกระจายอำนาจไปยังชุมชนในลักษณะ ศบค. ในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ก็จะทำให้งานสำเร็จลุล่วง และคลี่คลายปัญหาต่างๆ เป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น  

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรายชื่อ 89 สถานศึกษา ได้รับจัดสรรวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2564 มติชนออนไลน์ รายงานว่าราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรายชื่อสถานศึกษา ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’ โครงการ ‘VACC 2 School’ นำร่องฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้กับเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 10-18 ปี

สถานศึกษาได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 89 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 57,840 ราย รายชื่อสถานศึกษา ดังนี้

1. โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
2. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
3. โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
4. โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5
5. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
6. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
7. โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์
8. โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม
9. โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
10. โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

11. โรงเรียนคลองปลัดเปรียง
12. โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์
13. โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
14. โรงเรียนจินดามณี
15. โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา
16. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
17. โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
18. โรงเรียนดวงวิภา
19. โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
20. โรงเรียนทอสี

21. โรงเรียนทิวไผ่งาม
22. โรงเรียนนภสร
23. โรงเรียนนาคประสิทธิ์
24. โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ – พระราม 9
25. โรงเรียนนานาชาติ บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด
26. โรงเรียนนานาชาติเซ็นจูเรี่ยน กรุงเทพฯ
27. โรงเรียนนานาชาติเซนต์มาร์
28. โรงเรียนนานาชาติเด่นหล้า บริติช
29. โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ
30. โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง

31. โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพ
32. โรงเรียนนานาชาติรุ่งอรุณ
33. โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ
34. โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต
35. โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์
36. โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
37. โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว
38. โรงเรียนบูรณวิทย์
39. โรงเรียนบูรณะศึกษา
40. โรงเรียนประทุมอนุสรณ์

41. โรงเรียนประภามนตรี 2
42. โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
43. โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ
44. โรงเรียนพญาไท
45. โรงเรียนพรตพิทยพยัต
46. โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา
47. โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์
48. โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
49. โรงเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเรืองสินภิญญา
50. โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม

51. โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
52. โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา
53. โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา
54. โรงเรียนรุ่งอรุณ
55. โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ
56. โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)
57. โรงเรียนวัดป่างิ้ว
58. โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
59. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
60. โรงเรียนวิภารัตน์

61. โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
62. โรงเรียนศรีดรุณ
63. โรงเรียนศึกษาบัณฑิต
64. โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
65. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
66. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
67. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
68. โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา
69. โรงเรียนสาธิตนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
70. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

71. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
72. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)
73. โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
74. โรงเรียนสายน้ำผึ้ง
75. โรงเรียนสายปัญญารังสิต
76. โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
77. โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
78. โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
79. โรงเรียนอัสสัมชัญ
80. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

81. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
82. วชิราวุธวิทยาลัย
83. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC สะพานใหม่
84. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
85. KPIS International School โรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์
86. Pan-Asia International School
87. RBIS International School
88. Shrewsbury International School Bangkok, Riverside Campus
89. St. Andrews International School Bangkok

โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะทยอยจัดส่งอีเมล์ถึงผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียน เพื่อแจ้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบการจัดสรรวัคซีนที่เว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ กดเมนู “ลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน” กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของสถานศึกษา

2. เข้าเมนู “สถานพยาบาล” เลือก “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” และลงนามยอมรับเงื่อนไขการบริหารและจัดสรรวัคซีนระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสถานศึกษา

3. เข้าเมนู “เลือกกำหนดฉีด/กำหนดจัดส่ง” เพื่อกำหนดวันนัดหมายการฉีดวัคซีนกับทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. ทั้งนี้ ขอให้สถานศึกษาจัดนักเรียนเข้ารับวัคซีนในช่วงวัน-เวลาเดียวกันทั้งหมด

สถานที่เข้ารับวัคซีน: ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถ.แจ้งวัฒนะ Google Map >> https://goo.gl/maps/vRarcR1jZRFpjnEXA

4. เตรียมรายชื่อนักเรียนที่ประสงค์จะเข้ารับวัคซีน โดยสถานศึกษาอัพโหลดรายชื่อนักเรียนเข้าระบบก่อนวันนัดหมายการฉีดวัคซีน ตาม format excel ที่กำหนด ผ่านเมนู “ติดตามการจัดส่ง” คลิกแว่นขยาย เพื่ออัพโหลดรายชื่อ

สถานศึกษาจะต้องจัดส่งหนังสือยินยอมให้ผู้ปกครองตามกฎหมายของนักเรียนผู้รับการฉีดวัคซีนทุกรายเพื่อลงนามแจ้งความประสงค์และยินยอมเข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนด้วยความสมัครใจ

ดาวน์โหลด “หนังสือแสดงความยินยอมผู้ปกครอง” คลิก> https://bit.ly/3A25YWT

ทั้งนี้ สถานศึกษาจะต้องมอบหมายผู้ประสานงานเพื่อให้ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ประสานติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในสถานศึกษาตามแนวทางภายหลังจากนักเรียนเข้ารับวัคซีนทุก 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน หรือทันทีเมื่อมีผู้ติดเชื้อและรายงานให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทราบต่อไป

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์