สวนดุสิตโพลเผยคนเชื่อมั่นในความปลอดภัยการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต 60.65%

สวนดุสิตโพลสำรวจ 1,047 คน เคยชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต 87.11% เชื่อมั่นในความปลอดภัยการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต 60.65% ปัญหาที่พบบ่อยคือระบบล่ม 64.28%

5 ธ.ค. 2564 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศต่อกรณี “การชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตของคนไทย” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,047 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-2 ธ.ค. 2564 พบว่าประชาชนเคยชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 87.11 เพราะสะดวก ใช้งานง่าย ร้อยละ 93.51 ลดการใช้เงินสด ป้องกันโควิด-19 ร้อยละ 81.52 ส่วนใหญ่ใช้บริการซื้อของออนไลน์ร้อยละ 78.88 รองลงมาคือ ชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ร้อยละ 76.46 เปรียบเทียบก่อนและเมื่อมีโควิด-19 ประชาชนชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80.81 ปัญหาที่พบบ่อย คือ ระบบล่ม ร้อยละ 64.28 โดยภาพรวมประชาชนค่อนข้างเชื่อมั่นในความ ปลอดภัยในการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 60.65

ทั้งนี้ โควิด-19 ดันให้คนไทยใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ทั้งการทำธุรกรรมทางการเงินที่ไม่มี ค่าธรรมเนียม การช้อปปิ้งแก้เครียด การใช้กระเป๋าเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ทั้งนี้ผลสำรวจยังพบว่า กลุ่มอายุ 50 ปีขึ้น ไปเป็นกลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการจ่ายเงินออนไลน์มากที่สุด เพราะรู้สึกว่าไม่สะดวก และใช้งานไม่เป็น ดังนั้นการที่รัฐบาลจะ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) และการใช้เงินดิจิทัล จึงต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างช่วงวัย อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกกลุ่ม และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของระบบให้มากขึ้นด้วย

ด้าน ผศ.ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า การชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Payment) มีให้เลือกหลายรูปแบบ เช่น การโอนเงินผ่าน Mobile Banking บัตรเครดิต และระบบ e-Wallet ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการใช้บริการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตที่มากขึ้นคือ ความสะดวก ใช้ง่าย ปลอดภัยจากการลดการสัมผัส และปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งคือ กลยุทธ์การตลาดที่กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อ สินค้าออนไลน์และการชำระเงินออนไลน์แบบไร้รอยต่อ (Seamless) ส่งผลให้ไทยมีอัตราการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ สูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างพัฒนาระบบการชำระเงินที่เชื่อมโยงบริการและสวัสดิการต่างๆ เช่น โครงการคนละครึ่ง และการคืนภาษีของกรมสรรพากร จึงทำให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์ที่ดีในการชำระเงินผ่าน อินเทอร์เน็ต ขณะเดียวกันผู้ให้บริการระบบชำระเงินจำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีและระบบให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่ง จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ ก้าวไปสู่“สังคมไร้เงินสด” ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยในระยะเวลาอันใกล้นี้

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์