เริ่มบังคับใช้ กม.PDPA กสม. แนะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลผู้อื่นต้องไม่มีเจตนาสร้างความเสียหาย

ดีเดย์วันบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กสม. แนะการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นต้องไม่มีเจตนาสร้างความเสียหาย หรือผลกระทบต่อเกียรติยศชื่อเสียงของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และต้องไม่แสวงหาประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอม

1 มิ.ย.2565 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รายงานต่อสื่อมวลชนว่า วสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวถึงการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ กฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act) อย่างเป็นทางการในวันนี้ ว่า หากพิจารณาเจตนารมณ์ของการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว จะเห็นว่าเป็นไปเพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล อันหมายถึงข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม ซึ่งที่ผ่านมามีการใช้เทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนและนำไปใช้ในทางที่กระทบต่อสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว ตลอดจนชื่อเสียงและเกียรติยศจำนวนมาก และสามารถทำได้โดยง่าย การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวจึงเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ให้หน่วยงานหรือองค์กรที่ครอบครองข้อมูลนั้น นำข้อมูลของประชาชน ไปใช้ประโยชน์ หรือ ก่อให้เกิดความเสียหาย เดือดร้อนรำคาญ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

สำหรับกรณีที่ประชาชนบางส่วนกังวลว่ากฎหมายดังกล่าวอาจกระทบต่อสิทธิในการสื่อสาร การรับ ส่งต่อ หรือใช้ประโยชน์จากข้อมูล เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ และยังมีบทลงโทษทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองที่ค่อนข้างรุนแรงนั้น ขอให้พิจารณาและยึดหลักการสำคัญ คือเรื่องเจตนาในการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นไปใช้ ซึ่งจะต้องไม่มีเจตนาเพื่อสร้างความเสียหายหรืออับอาย หรือมีเจตนานำข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหาผลกำไร โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

“กฎหมายฉบับนี้ถือว่าเป็นคุณต่อการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคล มิให้ถูกนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในทางมิชอบที่อาจกระทบต่อเกียรติยศ ชื่อเสียงของเจ้าของข้อมูล หรือถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อแสวงหาผลกำไรโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนคำนึงถึงเจตนาในการนำข้อมูลไปใช้เป็นสำคัญ” กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าว

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์