สภารับหลักการหมดทั้ง ‘สมรสเท่าเทียม’ ‘คู่ชีวิต’ ของ ครม.และ ปชป.ผ่านวาระแรก

ที่ประชุมสภารับหลักการร่างกฎหมายหมดทั้ง ‘พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม’ ของก้าวไกล และ ‘พ.ร.บ.คู่ชีวิต’ ของ ครม.และ ปชป. พร้อมตั้ง กมธ.พิจารณาร่างกฎหมายแยกกันสองชุดระหว่างร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิตของ ครม.กับของ ปชป. และอีกชุดคือระหว่างร่างสมรสเท่าเทียมกับร่างแก้ ประมวลกฎหมายแพ่งฯ ของ ครม. โดยมีร่างกฎหมายของ ครม.ทั้ง 2 ฉบับเป็นร่างหลักในการพิจารณาวาระสอง

15 มิ.ย.2565 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่รัฐสภาเกียกกาย มีการประชุมวาระพิจารณาในชั้นรับหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หรือ พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม อย่างไรก็ตามก่อนมีการพิจารณา สภาฯ มีการโหวตให้นำ ร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต ของรัฐบาลเข้ามาร่วมพิจารณาพร้อมกันโดยมีมติ 241 เสียงต่อ 1 เสียง และสภายังมีมติให้ลงมติรับร่างกฎหมายแยกกันด้วยจำนวน 232 เสียงต่อ 5เสียง

ทั้งนี้ฝ่ายค้านงดโหวตญัตติให้นำร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิตมาพิจารณาร่วมเนื่องจากเห็นว่าเป็นการพิจารณากฎหมายคนละหลักการกันและขัดต่อขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมายและพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าร่วมกระทำความผิดด้วยไม่ได้เพราะข้อบังคับการประชุมข้อที่ 64กำหนดให้ญัตติใดที่ถึงวาระการพิจารณาในที่ประชุมแล้ว การเสนอญัตติที่มีหลักการเดียวกันจะกระทำไม่ได้ โดยร่างแก้ไขกฎหมายสมรสเท่าเทียมได้เข้าสู่การพิจารณาแล้ว เพียงแต่ต่อมาถูก ครม.ขอนำไปศึกษาก่อน 60 วัน เมื่อกลับเข้าสู่สภา การที่ ครม. เสนอกฎหมายโดยอ้างว่ามีหลักการเดียวกันเข้ามาอีก

ทำให้ในการประชุมครั้งนี้มีร่างกฎหมายทั้งหมด 4 ฉบับที่มีให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม และร่างกฎหมายจากคณะรัฐมนตรี 2 ฉบับคือร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต (รัฐบาล) และร่าง พ.ร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิตของ พรรคประชาธิปัตย์

ภายหลังการอภิปรายก่อนลงมติเสร็จสิ้น ศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ทำหน้าที่แทนประธานสภาให้ที่ประชุมสภาให้ลงมติว่าจะรับหรือไม่รับร่างกฎหมายให้แยกลงมติร่างกฎหมายทั้ง 4 ฉบับ

  • ร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม มีผู้ลงมติเห็นด้วย 212 ไม่เห็นด้วย 180 งดออกเสียง 12 ไม่ลงคะแนน 4 
  • ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต (รัฐบาล) ลงมติเห็นด้วย 229 ไม่เห็นด้วย 167 งดออกเสียง 6 ไม่ลงคะแนน 2 
  • ร่างพ.ร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ของ ครม. ลงมติเห็นด้วย 230 ไม่เห็นด้วย 169 งดออกเสียง 7 ไม่ลงคะแนน 1 
  • ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต (ปชป.) ลงมติเห็นด้วย 251 ไม่เห็นด้วย 124 งดออกเสียง 30 ไม่ลงคะแนน 2 

ภายหลังการลงมติรับหลักการแล้วได้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญ(กมธ.) เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายโดยแบ่งเป็นสองชุดคือ กมธ.พิจารณาร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิตของ ครม.กับร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต ของประชาธิปัตย์ แต่เนื่องจากมีการเสนอความเห็นต่างกัน ศุภชัยได้ให้สมาชิกสภาลงมติว่าจะให้ร่างกฎหมายฉบับใดเป็นร่างหลักในการพิจารณาในวาระสอง

จากการลงมติมีผู้เห็นด้วยกับการให้ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิตของ ครม.เป็นร่างกฎหมายหลักในการพิจารณาของ กมธ. ด้วยคะแนนเสียง 207เสียงต่อ 142 เสียง งดออกเสียง 8 ไม่ลงคะแนน 4

จากนั้นได้ศุภชัยได้ให้สภาเสนอความเห็นว่าจะให้ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ของ ครม.หรือ ร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม(ซึ่งเป็นร่างกฎหมายแก้ไข ป.แพ่งฯ เช่นเดียวกัน) ของพรรคก้าวไกล เป็นร่างหลักในการพิจารณาวาระ 2 แต่เนื่องจากมีผู้เสนอความเห็นต่างกันอีกเช่นเดียวกันจึงมีการขอมติที่ประชุมอีกครั้ง

จากการลงมติมีผู้เห็นด้วยกับการให้ใช้ร่างพ.ร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งฯ ของ ครม.เป็นหลักในการพิจารณาวาระที่สองด้วยคะแนนเสียง 207เสียงต่อ 142 เสียง งดออกเสียง 11 ไม่ลงคะแนน 1

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์