'พลังท้องถิ่นไท- ส.ส.ปชป.' หนุนร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า

พรรคพลังท้องถิ่นไทหนุนร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ชี้ส่งเสริม สนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก ย้ำ กมธ.พิจารณาเนื้อหาเปิดให้ผลิตสุราพื้นบ้านที่มีมาตรฐาน คุณภาพ - 'พนิต วิกิตเศรษฐ์' ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ขอ 'ประยุทธ์' อย่าคว่ำร่าง พ.ร.บ.ฯ ยืนยันไม่เหมือนกัญชา ต้องแยกแยะต้มเหล้าเถื่อนกับการสร้างโอกาสให้คน - 'ก้าวไกล' ปัดดีล 'ภูมิใจไทย' แลกโหวตกับ พ.ร.บ.กัญชา - นักวิชาการชี้ 'พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า - พ.ร.บ.กัญชา' ผ่านสภายากเพราะเป็นผลงาน พรรคที่ไม่ได้เสนอจะไปติดอาวุธให้พรรคอื่นทำไม

28 ต.ค. 2565 เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่านายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท แถลงที่รัฐสภาว่าพรรคพลังท้องถิ่นไทสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สรรพสามิต (ฉบับที่...) พ.ศ.... ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ วันที่ 3 พ.ย. 2565 ในวาระ 2 และวาระ 3 เพื่อเอื้อประโยชน์และส่งเสริม สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น เศรษฐกิจฐานรากที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชน

นายโกวิทย์ แถลงด้วยว่าในร่างกฎหมายดังกล่าวตนขอแปรญัตติด้วยว่า "ผู้ใดประสงค์จะผลิตสุราที่ไม่ใช่การค้าสามารถกระทำได้โดยให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลในเรื่องมาตรฐานคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย ส่วนผู้ใดประสงค์จะผลิตสุราเพื่อการค้าให้ยื่นคำขออนุญาตต่ออธิบดีและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด" โดยให้ระบุการกำหนดมาตรฐานคุณภาพและกำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ขอต่อคณะกรรมการระดับจังหวัดแบบพหุภาคีที่มีความหลากหลายเป็นธรรมเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขึ้นทะเบียน และต้องไม่กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอเกี่ยวกับขนาดกำลังการผลิต ที่อาจเป็นไปในลักษณะก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

"มีการปลดล็อคในส่วนของข้อกำหนดและวิธีการต่างๆให้เอื้อต่อการผลิตสุราพื้นบ้านทั้งการผลิตเพื่อบริโภคและเพื่อการค้า โดยเฉพาะการกำหนดคุณสมบัติที่ไปกีดกันทางการค้าและก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งมีกระแสข่าวที่หลายฝ่ายเกิดความกังวลและเกรงกลัวว่าจะทำให้เกิดสุราพื้นบ้านที่ไม่มีคุณภาพเกิดขึ้นและจะก่อให้เกิดอันตรายต่อการบริโภคนั้น อาจจะทำให้เกิดการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่ถูกต้อง เพราะในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญเรื่องนี้ก็คำนึงถึงมาตรฐานและคุณภาพ" นายโกวิทย์ กล่าว 

'พนิต วิกิตเศรษฐ์' ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ขอ 'ประยุทธ์' อย่าคว่ำร่าง พ.ร.บ.ฯ

มติชนออนไลน์ รายงานว่านายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กต่อกรณีที่มีข่าวนำเสนอว่า กระแสข่าวจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ส่งสัญญาณคว่ำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สุราก้าวหน้า เนื่องจากหวั่นเกรงปัญหาชาวบ้านต้มเหล้าเถื่อน โดยระบุว่า

“ในฐานะ ส.ส.ร่วมรัฐบาลผู้ได้ยกมือสนับสนุน พ.ร.บ.ฉบับนี้ ผมขอเสนอแนวคิดว่า ปัญหาต้มเหล้าเถื่อนนั้นเป็นประเด็นสำหรับกฎหมายที่ต้องกํากับและตำรวจที่ต้องดูแล

การต้มเหล้าเถื่อนนั้น ผิดกฎหมายอยู่แล้ว ไม่ว่าจะมี พ.ร.บ.สุราก้าวหน้าหรือไม่

เพราะฉะนั้น เราควรแยกแยะอย่างชัดเจนระหว่าง การทำผิดกฏหมาย กับ พ.ร.บ.ที่จะนำไปสู่การค้าเสรี การแข่งขันอย่างเป็นธรรม เปิดโอกาสให้ผู้ค้ารายย่อย เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค การส่งออกที่จะเพิ่มมูลค่าให้เศรษฐกิจของประเทศ และนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมสุราของไทย

หากหวั่นเกรงว่าการผลิตจากผู้ค้ารายย่อยไม่ได้คุณภาพ นั่นก็เป็นประเด็นที่ภาครัฐต้องกํากับดูแลและตรวจสอบ เฉกเช่นที่ทํากับผู้ค้ารายใหญ่ในปัจจุบัน

พ.ร.บ.สุรามีกฎหมายลูกรับรองอยู่แล้ว ไม่เหมือน พ.ร.บ.กัญชาที่เป็นสุญญากาศอยู่ในขณะนี้

ผมจึงขอเรียนไปยังท่านนายกฯและ ครม.ว่า : ผมตระหนักถึงความเป็นห่วงและความหวังดี แต่ผมขอให้ท่านเชื่อมั่นในกลไกตลาด ในการค้าเสรี และในการสร้างโอกาสให้ประชาชน

ใครต้มเหล้าเถื่อน ตำรวจก็จับกุม ใครผลิตไม่ได้คุณภาพ ก็ไม่ต้องให้ (หรือยึดคืน) ใบอนุญาต”

'ก้าวไกล' ปัดดีล 'ภูมิใจไทย' แลกโหวตกับ พ.ร.บ.กัญชาฯ

ไทยรัฐออนไลน์ รายงานเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2565 ว่านายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) จะช่วยโหวต พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต หรือ พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ให้กับพรรคก้าวไกล เพื่อแลกกับการโหวต ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ว่า ตนเองไม่ทราบ เพราะไม่ได้ดีลกับใคร แต่ก็ไม่แปลกใจที่พรรคภูมิใจไทยจะช่วยโหวตให้ เพราะอีกฝ่ายหาเสียงในเรื่องนี้อยู่แล้ว และสุดท้ายประชาชนเป็นฝ่ายได้ประโยชน์

เมื่อถามถึงกรณีที่พรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคไม่เห็นด้วยกับนโยบายปลดล็อกกัญชา นายเท่าพิภพ กล่าวว่า เรื่องเบียร์เป็นคนละเรื่องกับกัญชา สำหรับเรื่องเบียร์ เรามีกฎหมายควบคุมอยู่แล้ว และมีเจ้าใหญ่ผลิต ถ้าเป็นเรื่องไม่ดี ก็ต้องไม่ให้เจ้าใหญ่ทำด้วย พรรคก้าวไกล เห็นว่าควรจะมี เพราะ พ.ร.บ.กัญชาฯ ออกมาควบคุมการใช้ ซึ่งตนในฐานะกรรมาธิการ กัญชาฯ ก็บอกให้พรรคช่วยโหวตเห็นด้วย แม้จะมีทั้งด้านดีหรือด้านร้าย แต่ก็ขอแปรญัตติได้ พรรคไม่ได้เห็นด้วยกับพรรคภูมิใจไทย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยเรามีวิธีการแก้ปัญหาที่จะเสนอให้ทุกพรรคการเมืองช่วยโหวตให้กับเรา

เมื่อถามว่า กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรับมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แสดงความกังวลต่อเนื้อหาร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต และไม่อยากให้ผ่านความเห็นชอบจากสภา เพราะกลัวว่าพรรคภูมิใจไทย และพรรคก้าวไกล จะได้รับคะแนนความนิยมเพิ่มขึ้นหรือไม่ นายเท่าพิภพ กล่าวว่า ในทางการเมืองก็ถือว่าเป็นไปได้เพราะใกล้เลือกตั้ง และการผลักดันกฎหมายสุราก้าวหน้า ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนจับตามอง หากคิดด้วยใจเป็นธรรมก็ต้องโหวตให้ผ่าน ตนจึงไม่เข้าใจว่าจะโหวตไม่ให้ผ่านเพราะอะไร หากจะโหวตไม่ผ่านก็ต้องรับความเสี่ยงกันไป

นักวิชาการชี้ 'พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า - พ.ร.บ.กัญชา กัญชง' ผ่านสภายากเพราะผลงาน พรรคที่ไม่ได้เสนอจะไปติดอาวุธให้พรรคอื่นทำไม

ผู้จัดการออนไลน์ รายงานว่า รศ.สุขุม นวลสกุล อดีตอธิการบดี ม.รามคำแหง ทิศทางของอนาคตของ ร่างพรบ.สุราก้าวหน้าที่จะมีการประชุมพิจารณาวาระ 2 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน ไปจนถึง ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ว่า สัญญาณมาแล้ว ว่าไม่อยากให้ผ่านกัน ไม่ใช่ว่ามันดีหรือไม่ดี แต่มันเป็นผลงานของพรรคการเมือง เรื่องสุรา ของพรรคก้าวไกล เรื่องกัญชาของพรรคภูมิใจไทย ต้องเข้าใจการเมืองไทย ใกล้เลือกตั้ง มันจะเข้าสู่สมรภูมิกันแล้ว มันจะไปติดอาวุธให้พรรคอื่นทำไม

“ผมว่านะมันจะไม่ผ่าน ตอนนี้ มันจะเลือกตั้งแล้ว อะไรที่เป็นคะแนนของพรรคอื่น มันตีกันกันหมด แต่ก่อนหน้านั้น มันแย่งกันออกนโยบาย แย่งกันช่วย มันช่วยกันดัน กันหนุน ให้มีผลงานกัน แต่มาตอนนี้ มันทำไม่ได้แล้ว หลังเลือกตั้ง ถึงจะไปว่ากันใหม่ อะไรที่มันคาราคาซัง ก็ไปรอเอาหลังเลือกตั้ง วันนี้ต่อยใต้เข็มขัดก็เอาแล้ว ไม่ให้คู่ชกได้แต้ม เพราะรัฐบาล เองก็ตกลงกันแล้วเรื่องกัญชา ก็มาแย้งกัน เรื่องสุราก็เข้ากันมาง่ายๆ มาตอนนี้ ก็ไม่เอา ทั้งที่ปกติ ตอนปลายๆ แบบนี้ มันควรจะแย่งกันปล่อยของ คุณมีผลงาน ผมมีผลงานนะ แต่ที่เห็นคือ มันเป็นลักษณะว่า คุณไม่ให้ผม ผมก็ไม่ให้คุณ”

'สุธรรม' เศร้าใจรัฐบาลส่งสัญญาคว่ำสุราก้าวหน้า ชี้เพื่อไทยแลนด์สไลด์ พร้อมผลักดัน 1 ครอบครัว 1 ซอฟพาวเวอร์

เว็บไซต์ไทยโพสต์ รายงานว่านายสุธรรม แสงประทุม สมาชิกพรรคเพื่อไทย เปิดเผยถึงกระแสข่าวรัฐบาลเตรียมคว่ำกฎหมายสุราพื้นบ้านว่า เป็นความเศร้าใจที่รัฐบาล 3 ป.ยังคงก่อกรรมทำเข็ญซ้ำเติมประเทศและประชาชนไม่หยุด โดยเฉพาะการสั่งให้พรรคร่วมสืบทอดอำนาจ เทกฎหมายสุราพื้นบ้านที่กำลังอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร ด้วยเหตุผลว่า จะมีการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้มาตรฐานเหมือนของทุนผูกขาดของบรรดาเจ้าสัวและสุราต่างประเทศอันเป็นของทุนข้ามชาติที่สั่งนำเข้ามาจากต่างประเทศอยู่ในปัจจุบัน

“วิธีคิดและการกระทำครั้งนี้ถือเป็นการดูถูกภูมิปัญญาท้องถิ่นและทำลายเศรษฐกิจระดับฐานรากอันเป็นรากฐานสำคัญในการพลิกฟื้นทางเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทยได้ทำงานเรื่องนี้มาอย่างได้ผลตั้งแต่พรรคไทยรักไทย ได้ส่งเสริมธุรกิจอันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียกกันว่า วิสาหกิจชุมชนภายใต้สินค้าโอทอปหรือหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร ยกเลิกข้อจำกัดทางกฎหมาย สนับสนุนทุน องค์ความรู้และการตลาด สมัยใหม่ทั้งค้าขายในประเทศเชื่อมโยงกับตลาดโลก โดยเพิ่มรายได้จากปีละ 1 หมื่น 6 พันล้านในปี 2545 และเพิ่มพูนเป็นเกือบแสนล้าน ก่อนยึดอำนาจในปี 2549”

นายสุธรรมกล่าวว่าขอให้พี่น้องประชาชนยอมอดใจรอสักระยะในการเลือกตั้งครั้งใหม่ พรรคเพื่อไทยจะเข้าไปดูแลผลักดันและพัฒนานโยบายนี้ให้ทันสมัยขึ้น ภายใต้ 1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ใหม่ เพียงแต่ขอให้พี่น้องประชาชนเลือกพรรคเพื่อไทยแบบแลนด์สไลด์ เพื่อเป็นต้นทุนให้พรรคได้นำนโยบายดีๆ ไปฟื้นฟูพัตนาประเทศหลังจากที่ตกต่ำสุดๆ มา 8 ปีแล้ว
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์