หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ โพสต์สดุดีและอาลัย 'Prince Charming' ม้าทรงประจำพระองค์ฯ 'สิริวัณณวรี'

เพจ 'Royal Stable Unit of Thailand' โพสต์สดุดีและอาลัย 'Prince Charming' ม้าทรงประจำพระองค์ฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ขณะที่ 10 มี.ค.ที่ผ่านมา เพิ่งมีพิธีศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการสุขภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟูม้า ตั้งใจกลางของประเทศ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ เขตพญาไทหวังให้เกิดการบริการด้านสุขภาพม้าที่มีประสิทธิภาพ

17 มี.ค.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก 'Royal Stable Unit of Thailand' ซึ่งระบุว่าเป็นของหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ เป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพบก โพสต์ภาพพร้อมข้อความเมื่อวันที่ 15 มี.ค.ที่ผ่านมา เป็นภาพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญากับ ม้าทรงประจำพระองค์ฯ ชื่อ "Prince Charming WPA"  พร้อมข้อความไว้อาลัยม้าทรงเลี้ยงดังกล่าว ว่า "2000-2023 Rest in peace" 

ต่อมาเพจดังกล่าวโพสต์ข้อความ สดุดีและอาลัยรักแด่ “Prince Charming” ม้าทรงประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ปริ๊นซ์ ชาร์มมิ่ง 2543 - 2566

 • ปี พ.ศ. 2562 : เหรียญทอง ในการแข่งขันศิลปะการบังคับม้า ประเภททีม จากการแข่งขันในรายการ “The 1st FEI Asian Championships 2019” ณ สนามไทยโปโล แอนด์ อีเควสเทรี่ยนคลับ เมืองพัทยา ประเทศไทย
 • ปี พ.ศ. 2560 : เหรียญเงิน ในการแข่งขันศิลปะการบังคับม้า ประเภททีม การแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย
 • ปี พ.ศ. 2557 : เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2014 ที่เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้
 • ปี พ.ศ. 2557 - 2562 : เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทศิลปะบังคับม้าในรายการนานาชาติของสหพันธ์กีฬาขี่ม้ามาอย่างต่อเนื่อง

วางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการสุขภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟูม้า ตั้งใจกลางของประเทศ หวังให้เกิดการบริการด้านสุขภาพม้าที่มีประสิทธิภาพ

 

กรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า เมือ่วันที่ 10 มี.ค.ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการสุขภาพและเวชศาสตร์พื้นฟูม้า หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ ซึ่งมีพระดำริให้จัดตั้งขึ้น ด้วยทรงมีพระเมตตา ห่วงใยม้า ตลอดจนทรงเล็งเห็นถึงปัญหาด้านสุขภาพของม้าที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง ทั้งยังทรงมุ่งหวังให้ศูนย์แห่งนี้เกิดการบริการด้านสุขภาพม้าที่มีประสิทธิภาพ ยกขีดความสามารถในการรักษาและฟื้นฟูม้าเพื่อเป็นประโยชน์แก่ม้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการขี่ม้าในประเทศไทย ซึ่งจะให้บริการทั้งม้าของหน่วยงานราชการในกองทัพบก เอกชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่หน่วยงาน องค์กร นิสิต นักศึกษาและประชาชน ที่มีความสนใจในศาสตร์และศิลปะการดูแลม้าต่อไปในอนาคต โดยกองทัพบก ถวายพื้นที่ 5 ไร่ ในการจัดสร้างและจะเปิดให้บริการในปีนี้

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 12 มี.ค.ที่ผ่านมา เฟซบุ๊กแฟนเพจ 'HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya' เพิ่งรายงานว่า อาคารแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นด้วยพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์ของ พันเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาสุขภาพของม้า จึงมีพระกระแสรับสั่งให้จัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟูม้า ขึ้นบนพื้นที่ใจกลางของประเทศ โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริการด้านสุขภาพม้าที่มีประสิทธิภาพ ยกขีดความสามารถในการรักษาโรค เพื่อเป็นประโยชน์แก่ม้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการขี่ม้าในประเทศไทย เพราะนอกจากจะให้บริการกับม้าของหน่วยทหารเองแล้ว ยังสามารถให้ม้าของเอกชนหรือประชาชนทั่วไปเข้ามาสู่ระบบการรักษาและพื้นฟูม้า รวมถึงเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แก่หน่วยงาน องค์กร นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจในศาสตร์และศิลปะการดูแลรักษาม้า ต่อไปในอนาคต

ศูนย์บริการสุขภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟูม้า ได้รับแนวคิดเมื่อครั้งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ (พระอิสริยยศในขณะนั้น) ได้เสด็จไปยังศูนย์ฝึก Le Cadre Noir เมือง Saurmur สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งเป็นศูนย์การฝึกขี่ม้าที่มีชื่อเสียง พระองค์ทอดพระเนตรเห็นการดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพของม้าตั้งแต่แรกเริ่มจนสิ้นสุดกระบวนการและทรงริเริ่มให้กำลังพลหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ เข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์ฝึก ทั้งในเรื่องของการฝึกขี่ม้า แผนกช่างเกือก รวมถึงแผนกรักษาและดูแลสุขภาพม้า

กองทัพบกโดยกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ จึงได้น้อมเกล้าฯ ถวายพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ สำหรับการก่อสร้างอาคารพื้นที่ศูนย์บริการสุขภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟูม้า และดำเนินการก่อสร้างโดย กรมยุทธโยธาทหารบก ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในปี 2566 โดยได้รับพระราชทานนามของ ศูนย์บริการสุขภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟูม้าเป็นภาษาอังกฤษว่า “Royal Stable Unit Equine Medical and Rehabilitation Service Centre”

ศูนย์บริการสุขภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟูม้า เป็นสถานพยาบาลม้าที่ให้บริการทั้งม้าของหน่วยงานราชการในกองทัพบกและเอกชน ซึ่งมีความทันสมัย มีขีดความสามารถด้านการรักษาขั้นสูง พร้อมด้วยเครื่องมือทางการสัตวแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งโครงสร้างการทำงานเป็น 3 กลุ่มงาน 1 แผนก ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มงานด้านอายุรกรรม ให้การบริการด้านการตรวจวินิจฉัย การรักษาด้านอายุรกรรมโรคม้าและโรคเฉพาะทางในม้า พร้อมทั้งเครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับงานอายุรกรรมโรคม้า เช่น เครื่องตรวจรังสีเอกซเรย์ เครื่องตรวจอัลตราซาวน์ อุปกรณ์ตรวจและรักษาทันตกรรมขั้นสูง การวินิจฉัยโรคด้วยกล้อง Endoscope รวมทั้งห้องปฏิบัติโลหิตวิทยาที่มีเครื่องมืออุปกรณ์ครบครัน

2. กลุ่มงานด้านศัลยกรรม ให้บริการงานผ่าตัดโรคม้าพื้นฐานและขั้นสูง ด้วยเครื่องมือที่ทำให้การผ่าตัดมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน เช่น ชุดอุปกรณ์ผ่าโรคเสียด การผ่าตัดข้อด้วยการส่องกล้อง เป็นต้น

3. กลุ่มงานด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูม้า ให้บริการโดยจะช่วยฟื้นฟูม้าจากการบาดเจ็บทางกีฬาหรือโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท รวมถึงม้าที่ต้องการเตรียมความพร้อมทางด้านกีฬา ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น เครื่องอินฟาเรดสำหรับอบอุ่นกล้ามเนื้อหลังม้า ลู่วิ่งออกกำลังกายสำหรับม้าชนิดไม่ใช้น้ำและใช้น้ำ เครื่องให้การรักษาด้วยเลเซอร์ความเข้มข้นสูงสำหรับสัตว์ เครื่องนวดอัลตราซาวน์ เป็นต้น

4. แผนกช่างเกือกให้บริการงานด้านทำเกือกม้าและเกือกพิเศษเพื่อการรักษา

อนึ่งเมื่อมีนาคม 2564 ประชาไท สืบค้นโครงการเกี่ยวกับม้าทรงประจำพระองค์ฯ จากเว็บไซต์ actai.co พบ 91 โครงการขณะนั้น งบประมาณ รวม 107 ล้าน ส่วนใหญ่ที่พบเป็นโครงการระหว่างปี 2558 - 2563 โดยมีบางโครงการที่อยู่ในปี 2554 ด้วย หน่วยงานหลักที่เป็นเจ้าของโครงการคือ กรมการสัตว์ทหารบก และกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ พบหลายโครงการเป็น การจ้างงานจ้างเหมาขนย้ายม้าทรงประจำพระองค์ฯ จากไทยไป (กลับ) ฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังมีโครงการที่กองทัพบกเป็นผู้รับผิดชอบเช่น จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคอกม้าทรงประจำพระองค์ เป็นต้น โดยมีโครงการที่น่าสนใจดังนี้

 • จ้างจ้างเหมาขนย้ายม้าทรงประจำพระองค์ ฯ (สำหรับ 2 ม้า) โดยวิธีพิเศษ 2,199,000 บาท 04/09/2558 หน่วยงานที่ประกาศ กรมการสัตว์ทหารบก 
 • จ้างเหมาขนย้ายม้าทรงประจำพระองค์ ฯ (จำนวน 2 ม้า) โดยวิธีพิเศษ 2,350,000 บาท 29/03/2559 หน่วยงานที่ประกาศ กรมการสัตว์ทหารบก
 • ซื้อสป.สาย ส. ระบบวิทยุเครือข่ายสื่อสาร สำหรับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ เป็นแผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยวิธีพิเศษ เลขที่โครงการ 59046138729 งบ 7,982,000 บาท 15/07/2559 หน่วยงานที่ประกาศ กองทัพบก
 • จ้างเหมาขนย้ายม้าทรงประจำพระองค์ ฯ (สำหรับ 3 ม้า) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีพิเศษ 3,298,500 บาท 22/07/2559 หน่วยงานที่ประกาศ กรมการสัตว์ทหารบก
 • ประกวดราคาซื้อซื้ออาหารสำหรับม้าทรงประจำพระองค์ ฯ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,000,000 บาท 17/05/2561 หน่วยงานที่ประกาศ กรมการสัตว์ทหารบก
 • จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารคอกม้าทรงประจำพระองค์ ของ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก เลขที่โครงการ 61077379656 งบ 12,761,700 บาท 28/09/2561 หน่วยงานที่ประกาศ กองทัพบก
 • จ้างเหมาขนย้ายม้าทรงประจำพระองค์ฯ จำนวน ๒ ม้า จากสาธารณรัฐฝรั่งเศสกลับราชอาณาจักรไทย ในราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61107122683  งบ 2,350,000 บาท 02/11/2561 หน่วยงานที่ประกาศ กรมการสัตว์ทหารบก
 • จ้างเหมาขนย้ายม้าทรงประจำพระองค์ฯ จำนวน ๒ ม้า จากราชอาณาจักรไทยไปยังสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117158410 งบ 2,350,000 บาท 19/12/2561 หน่วยงานที่ประกาศ กรมการสัตว์ทหารบก
 • จ้างเหมาขนย้ายม้าทรงประจำพระองค์ฯ จำนวน ๑ รายการ ( ๑ ม้า ) จากราชอาณาจักรไทยไปยังสาธารณรัฐฝรั่งเศส รวมราคาประกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61127144595 งบ 1,175,000 บาท  19/12/2561 หน่วยงานที่ประกาศ กรมการสัตว์ทหารบก
 • ซื้ออาหารสำหรับม้าทรงประจำพระองค์ ฯ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,000,000 บาท 22/02/2562 หน่วยงานที่ประกาศ กรมการสัตว์ทหารบก
 • จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคอกม้าทรงประจำพระองค์ ของ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก เลขที่โครงการ 62027423506  งบ 3,799,800 บาท 15/05/2562 หน่วยงานที่ประกาศ กองทัพบก
 • จ้างงานจ้างเหมาขนย้ายม้าทรงประจำพระองค์ ฯ ( เพิ่มเติม ) จำนวน 2 รายการ ( 2 ม้า ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62097240481 งบ 4,700,000 บาท 22/10/2562 หน่วยงานที่ประกาศ กรมการสัตว์ทหารบก
 • จ้างเหมาขนย้ายม้าทรงประจำพระองค์ ฯ จำนวน 1 รายการ ( 2 ม้า )จากสาธาณรัฐฝรั่งเศสกลับราชอาณาจักรไทย รวมราคาประกันในราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62077354705 งบ 2,350,000 บาท 27/09/2562 หน่วยงานที่ประกาศ กรมการสัตว์ทหารบก
 • จ้างเหมาขนย้ายม้าทรงประจำพระองค์ ฯ จำนวน 1 รายการ ( 2 ม้า ) จากราชอาณาจักรไทยไปยังสาธารณรัฐฝรั่งเศส รวมราคาประกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62077492468 งบ 2,350,000 บาท 09/12/2562 หน่วยงานที่ประกาศ กรมการสัตว์ทหารบก

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์