Skip to main content
sharethis

ครม.มีมติเห็นชอบตั้งกรรมการ 6 คนในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ

23 พ.ค.2566 เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยผลที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เรื่องพิจารณารายชื่อกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายตามมาตรา 14(4) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ที่กำหนดให้ ครม.แต่งตั้งกรรมการจำนวน 6 คน

(แถวบนซ้ายไปขวา)รณกรณ์ บุญมี, สมชาย หอมลออ, ณรงค์ ใจหาญ (แถวล่างซ้ายไปขวา) วรวีร์ ไวยวุฒิ, พรชัย สุธีรคุณ, อัมพร เบญจพลพิทักษ์

รายงานระบุว่า ครม.มีมติเห็นชอบรายชื่อกรรมการที่กระทรวงยุติธรรมเสนอมาจำนวน 6 คนได้แก่ 

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี ดำรงตำแหน่ง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านสิทธิมนุษยชน นอกจากนั้นเขายังเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2. สมชาย หอมลออ ดำรงตำแหน่ง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านสิทธิมนุษยชน เขาทำงานในองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนหลายแห่งและเป็นที่ปรึกษาอาวุโสให้กับมูลนิธิผสานวัฒนธรรมที่ทำประเด็นการป้องกันการซ้อมทรมานและอุ้มาย
  3. ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ ดำรงตำแหน่ง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านกฎหมาย เป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วรวีร์ ไวยวุฒิ ดำรงตำแหน่ง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านนิติวิทยาศาสตร์ และยังเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
  5. พลตำรวจโท นายแพทย์พรชัย สุธีรคุณ ดำรงตำแหน่ง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ อดีตผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
  6. แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย แพทย์ทางจิตเวชศาสตร์ และยังเป็นธิบดีกรมสุขภาพจิต

นอกจากกรรมการทั้ง 6 คนนี้แล้ว ตามมาตรา 14 ยังกำหนดให้มีกรรมการที่มาตามตำแหน่งด้วย ได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธาน รวมถึงกรรมการโดยตำแหน่งอีก 8 ตำแหน่งคือ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายกสภาทนายความ และประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติด้วย 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net