Skip to main content
sharethis

จากการสำรวจพบครูมัธยมต้นในญี่ปุ่น 36.6% หรือประมาณ 1 ใน 3 ทำงานล่วงเวลามากกว่า 80 ชั่วโมงในแต่ละเดือน ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่อันตรายต่อสุขภาพจากการทำงานหนักเกินไป 


ที่มาภาพประกอบ: Wikimedia (CC0)

23 พ.ค. 2566 จากการสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพการทำงานของครูในปี 2565 ของญี่ปุ่น ที่ได้ทำการสำรวจครูและผู้อำนวยการ 17,762 คน ในโรงเรียนประถมศึกษา 1,191 แห่ง ครูและผู้อำนวยการ 17,477 คน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 1,186 แห่ง ทั่วประเทศญี่ปุ่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผลสำรวจพบว่าครูโรงเรียนประถมทำงานเฉลี่ย 10 ชั่วโมง 45 นาทีต่อวัน และครูมัธยมต้นทำงาน 11 ชั่วโมง 1 นาที การสำรวจนี้จัดทำโดยกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นครั้งแรกในรอบ 6 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจครั้งล่าสุดในปี 2559 แม้จะเวลาทำงานของครูในญี่ปุ่นเฉลี่ยลดลงประมาณ 30 นาที แต่ชั่วโมงการทำงานของครูยังนานกว่าที่กำหนด 7 ชั่วโมง 45 นาทีอย่างเห็นได้ชัด

ภายใต้กฎหมายของญี่ปุ่น ครูจะได้รับค่าจ้างในอัตราคงที่ 4% สำหรับการทำงานล่วงเวลา (OT) ไม่ว่าพวกเขาจะทำมากเพียงใด ในกรณีนี้แม้ว่าพวกเขาจะใช้เวลาหลายชั่วโมงนอกชั้นเรียน ทั้งนำนักเรียนทำกิจกรรมชมรม พูดคุยกับผู้ปกครอง และเตรียมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

ตามหลักการแล้ว กระทรวงฯ ได้กำหนดขีดจำกัดสูงสุดสำหรับการทำงานล่วงเวลาไว้ที่ 45 ชั่วโมงต่อเดือน และ 360 ชั่วโมงต่อปี แต่ครูประถม 64.5% และครูมัธยมต้น 77.1% ทำงานนานกว่านั้น 

ผลสำรวจยังพบว่าครูโรงเรียนประถม 14.2% และครูมัธยมต้น 36.6% ถูกกดดันให้ทำงานล่วงเวลาเกิน 80 ชั่วโมง เกินกว่าที่เรียกกันว่า "เส้นคาโรชิ" (Karoshi line) หมายถึงจำนวนชั่วโมงสูงสุดของการทำงานล่วงเวลาที่จะเกิดความเสี่ยงต่อความเจ็บป่วยจากการทำงาน

เพื่อบรรเทาสถานการณ์นี้ กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีงได้ส่งเสริมการปฏิรูปรูปแบบการทำงาน รวมถึงการเพิ่มจำนวนครูและเจ้าหน้าที่สนับสนุนในโรงเรียน ปรับปรุงกิจกรรมชมรมของโรงเรียนให้เหมาะสม และการนำระบบ ICT มาใช้ 


ที่มา:
"Karōshi”: Over One in Three Junior High School Teachers Working Dangerous Levels of Overtime (nippon.com, 17 May 2023)

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net