Skip to main content
sharethis

กลุ่มอนุรักษ์น้ำซับฯ ‘ปิดสวิตช์โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม’ จี้จังหวัดมุกดาหารสั่งยกเลิกใบอนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าสงวนฯ ด้านรองผู้ว่าฯมีคำสั่งด่วนชะลอการดำเนินโครงการพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

กลุ่มอนุรักษ์น้ำซับคำป่าหลาย แจ้งข่าวว่าเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2566 ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์น้ำซับคำป่าหลาย ซึ่งเป็นผู้คัดค้านโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม จากหลายหมู่บ้านรอบพื้นที่โครงการ ในท้องที่ ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร กว่า 150 คน เดินทางเข้าไปยังศาลากลางจังหวัดมุกดาหารเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มีคำสั่งยกเลิกใบอนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนฯ เพื่อตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมของบริษัท 555 กรีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด หวัง ‘ปิดสวิตช์โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม’ เพื่อปกป้องที่ดินทำกิน ปกป้องแหล่งอาหาร และปกป้องสิทธิชุมชน

ชาวบ้านได้รวมตัวที่บริเวณศาลหลังเมืองมุกดาหารเพื่อบอกกล่าวเอาฤกษ์เอาชัยให้ดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและขอพรให้ได้รับชัยชนะในการต่อสู้ยุติโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมสำเร็จ รวมถึงกล่าวปราศรัยถึงผลกระทบจากการทำโครงการดังกล่าวที่เข้ามาแย่งยึดพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน พื้นที่สาธารณะประโยชน์ส่วนรวมที่ใช้ร่วมกัน พื้นที่ทางจิตวิญญาณของชุมชน พื้นที่แหล่งน้ำซับซึ่งเป็นน้ำประปาของหมู่บ้าน และทับซ้อนกับพื้นที่พิพาทที่กำลังแก้ไขเรื่องนโยบายทวงคืนผืนป่า

จากนั้นจึงเริ่มตั้งขบวนเดินเท้าจากบริเวณถนนหน้าศาลหลักเมืองมุกฯไปยังศาลากลางจังหวัดมุกฯ เมื่อเดินเท้าไปถึงบริเวณบันไดทางขึ้นอาคาร นายธนิศน์ เสถียรนาม ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้ามาสอบถามถึงวัตถุประสงค์ที่มาในครั้งนี้ นักปกป้องสิทธิฯจึงแจ้งกลับว่าจะขอพบกับผู้ว่าฯเพื่อขอให้มีคำสั่งยกเลิกใบอนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าสงวนฯเพื่อดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ซึ่งนายธนิศน์ได้แจ้งว่าผู้ว่าฯไปราชการที่เวียดนาม

ชาวบ้านยืนยันถึงข้อเรียกร้องเดิม โดยระบุว่าหากผู้ว่าฯไม่อยู่ ต้องมีคนรักษาการแทนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ด้านเจ้าหน้าที่จึงไปหารือกัน จากนั้นจึงมาแจ้งนัดหมายว่ารองผู้ว่าฯและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผอ.ทสจ.) จังหวัดมุกดาหาร จะทำการเปิดห้องประชุมเพื่อพูดคุยกับชาวบ้าน

ชาวบ้านได้เข้าร่วมประชุมกับ นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าฯ นายวิมล อึ้งพรหมบัญทิต ผอ.ทสจ.มุกดาหาร และนายชลวิทย์ นามจันทรา นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมมโนรมย์ ชั้น 5  โดยตัวแทนนักปกป้องสิทธิฯได้กล่าวต่อที่ประชุมการมาในครั้งนี้ต้องการที่จะให้จังหวัดมุกดาหารมีคำสั่งยกเลิกใบอนุญาตเข้าใช้เขตป่าสงวนฯ เพื่อตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมของบริษัท 555 กรีนเอ็นเนอร์จี้ จำกัด เนื่องจากขั้นตอนและกระบวนการขอใบอนุญาตไม่ถูกต้องตั้งแต่ต้น เพราะ (1) บริษัทได้จัดทำประชาคมเท็จ มีการแนบ 400 รายชื่อประชาชนผู้เห็นชอบในโครงการดังกล่าวทั้งที่ไม่เคยมาทำประชาคมในพื้นที่ ซึ่งผิดเงื่อนไขแนบท้ายมติสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2565 (2) มีการทำรายงานตรวจสภาพป่าเท็จ เพราะ ที่ตั้งโครงการทับซ้อนพื้นที่พิพาทที่กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไขปัญหาเรื่องนโยบายทวงคืนผืนป่า (3) ทับพื้นที่สาธารณะประโยชน์ใช้รวมกันของชุมชน และ (4) เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2566 กรมป่าไม้ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ขอให้พักใบอนุญาตโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้า บริษัท เพราะอาจทำผิดเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาต ตาม ข้อ 13 ของใบอนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนฯ

จากการประชุมในเวลาดังกล่าว ทางด้านเจ้าหน้าที่ได้มีข้อเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลละข้อเท็จจริง โดยมีหน่วยงานภาครัฐจังหวัดมุกดาหาร ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์น้ำซับคำป่าหลาย และตัวแทนบริษัท เพื่อที่จะเห็นข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมด แต่ด้านนักปกป้องสิทธิฯไม่รับข้อเสนอ เนื่องจากคำสั่งของอธิบดีกรมป่าไม้ได้มาจึงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่เดือน พ.ค. แต่ถูกเพิกเฉยมาตลอด ไม่มีการดำเนินการตรวจสอบใดๆ แต่เมื่อชาวบ้านมาร้องเรียนกลับเสนอให้ตั้งคณะกรรมการ ซึ่งจะเป็นการถ่วงเวลาเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทพิพาท นักปกป้องป้องสิทธิฯจึงขอเวลาเพื่อปรึกษาหารือกันก่อนจะกลับไปเจรจาอีกครั้ง

หลังการหารือ ชาวบ้านยืนยันไม่รับข้อเสนอในการตั้งคณะกรรมการ โดยให้เหตุผลว่า บริษัทฯมีการดำเนินการที่ผิดกระบวนการขั้นตอนชัดเจนอยู่แล้ว โดยเฉพาะเรื่องของการปกปิดข้อมูล ขาดการประชาสัมพันธ์โครงการ และการไม่ทำประชาคม ซึ่งผิดเงื่อนไขของมติเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ซึ่งผิดเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนฯ ทั้งข้อ 13 และ 14 อย่างชัดเจน อีกทั้งโครงการนี้ยังพบข้อพิรุธอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการปกปิดข้อมูลโครงการ ที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดๆให้ประชาชนทราบแม้แต่อย่างเดียว นับแต่วันที่ยื่นคำขอจนกระทั่งได้รับใบอนุญาต สิ่งที่ชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียน ไม่เคยได้รับการตรวจสอบแม้แต่น้อย

ตลอดการเจรจากกว่าสองชั่วโมง ด้านจังหวัดมุกดาหารยังคงยืนยันว่าตนไม่มีอำนาจในการเพิกถอนใบอนุญาตหรือมีคำสั่งให้ชะลอใบอนุญาต แต่เสนอว่าจะมีหนังสือถึงทางบริษัทฯให้ชะลอการดำเนินโครงการเอาไว้ก่อน จนกว่าจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ และในส่วนของการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลละข้อเท็จจริงนั้น จะไม่ให้ผู้ที่ร่วมเซ็นเอกสารหนังสือตรวจสภาพป่าเข้าร่วมด้วย เพราะถือเป็นผู้ถูกร้องเรียน โดยทั้ง บริษัท และ วิมล อึ้งพรหมบัณฑิต ผอ.ทสจ.จะไม่อยู่ในคณะกรรมการชุดนี้

หลังจากการประชุมแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่จังหวัดมุกดาหารได้นำหนังสือที่ลงนามโดย นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าฯ ซึ่งมีเนื้อหาสาระสำคัญว่า จังหวัดมุกดาหารจะได้ดำเนินการเรื่องชะลอการเข้าดำเนินการใดๆ ในบริเวณพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู แปลงที่สอง เพื่อดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ท้องที่ ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนในเป็นที่ยุติ และจะแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลและข้อเท็จจริง
 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net