สายด่วน 1330 รุกแจ้งสิทธิ คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ชวนหญิงไทยทุกสิทธิ รับการตรวจหลังรับสายแนะนำ

สปสช. เปิดข้อมูลสายด่วน 1330 รุกแจ้งสิทธิ “ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก” เผย 2 ปี โทรแนะนำหญิงไทยกลุ่มเป้าหมายแล้วกว่า 2.36 ล้านครั้ง แต่จำนวนเข้ารับการตรวจคัดกรองฯ หลังรับสายแนะนำมีเพียงร้อยละ 30 พร้อมชวนหญิงไทยเข้ารับบริการค้นหาความเสี่ยง เพิ่มโอกาสรักษาหายขาด และลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปาดมดลูก

สปสช. เปิดข้อมูล สายด่วน 1330 รุกแจ้งสิทธิ “ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก” เผย 2 ปี โทรแนะนำหญิงไทยกลุ่มเป้าหมายแล้วกว่า 2.36 ล้านครั้ง แต่จำนวนเข้ารับการตรวจคัดกรองฯ หลังรับสายแนะนำมีเพียงร้อยละ 30 พร้อมชวนหญิงไทยเข้ารับบริการค้นหาความเสี่ยง เพิ่มโอกาสรักษาหายขาด และลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปาดมดลูก  

24 พ.ย. 2566 ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ภายใต้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง 30 บาท มีสิทธิประโยชน์บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เพื่อดูแลหญิงไทยทุกคน ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล ให้ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากเป็นการค้นหาผู้ป่วยที่อยู่ในระยะเริ่มแรกเพื่อเข้าสู่การรักษาแล้ว ยังเป็นการลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคร้ายนี้ ซึ่งปัจจุบันมะเร็งปากลูกเป็นโรคมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 5 ในผู้หญิงไทย มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ที่จำนวน 5,422 คนต่อปี (Cancer in Thailand Vol.X 2016-2018 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข) และเสียชีวิตจำนวน 2,238 คนต่อปี (สถิติสาธารณสุข พ.ศ.2562 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ) 

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้หญิงไทยเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนี้ นอกจากการสนับสนุนการให้บริการเชิงรุก ทั้งการออกหน่วยตรวจคัดกรอง การสนับสนุนชุดเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองแล้ว ที่ผ่านมา สปสช. ยังได้ใช้กลไก “สายด่วน สปสช. 1330” ที่ให้เจ้าหน้าที่สายด่วน สปสช. 1330 โทรแจ้งสิทธิประโยชน์การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และให้คำแนะนำกับผู้หญิงไทยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการเข้ารับบริการ โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 และโทรติดตามกลุ่มเป้าหมายมาอย่างต่อเนื่อง  

ทพ.อรรถพร กล่าวต่อว่า จากข้อมูลในช่วง 2 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) สายด่วน สปสช. 1330 ได้โทรแนะนำสิทธิประโยชน์การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้กับกลุ่มเป้าหมายแล้ว จำนวน 2,360,484 ครั้ง โดยแยกเป็นปีงบประมาณ 2565 จำนวน 330,016 ครั้ง และปี 2566 จำนวน 2,060,468 ครั้ง โดยจำนวนการเข้ารับบริการตรวจคัดกรองฯ หลังได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สายด่วน 1330 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 (ประมวลผลร่วมกับข้อมูลการใช้สิทธิและเบิกจ่ายค่าบริการ)  

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลที่ปรากฏนี้จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่สายด่วน สปสช. 1330 ได้มีการโทรแนะนำประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้เข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจำนวนมาก แต่มีผ่านมาจำนวนการเข้ารับบริการตรวจคัดกรองฯ ภายหลังจากที่ได้รับคำแนะนำกลับยังมีไม่มาก ดังนั้น สปสช. ขอเชิญชวนหญิงไทยที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย หากได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สายด่วน สปสช. 1330 แล้ว ขอให้ติดต่อหน่วยบริการเพื่อรับบริการ หรือท่านสามารถดำเนินการผ่านช่องทางตามที่ สปสช. จัดเตรียมไว้  

“วันนี้สายด่วน สปสช. 1330 ได้ทำงานเชิงรุก เพื่อแจ้งให้ท่านทราบสิทธิที่รับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่ง สปสช. มีสิทธิประโยชน์บริการตรวจด้วยวิธี HPV DNA Test ที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำ หากท่านที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจคัดกรอง หรือว่าเคยรับบริการคัดกรอง 5 ปีมาแล้ว อยากให้ท่านดูแลสุขภาพตนเอง อย่านิ่งนอนใจ และรีบเข้ารับการตรวจคัดกรอง หากพบความเสี่ยงระยะแรกเริ่มจะได้เข้ารับการรักษาโดยเร็ว เพื่อมีโอกาสรักษาหายขาดได้” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว   

สำหรับช่องทางการตรวจสอบสิทธิรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หรือนัดหมายรับบริการที่หน่วยบริการ มีดังนี้  

  • บนแอบพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยเลือกรายการกระเป๋าสุขภาพ และสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรค  
  • กรณีที่ท่านเป็นกลุ่มเป้าหมาย ระบบปรากฏสิทธิในการเข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยท่านสามารถดูรายชื่อหน่วยบริการที่ให้บริการและอยู่ใกล้ได้ ซึ่งจะมีหน่วยบริการที่สามารถนัดหมายเข้ารับบริการได้   
  • บริการบน “พีพี แพลตฟอร์ม” (PP Platform)  เพื่อทำการตรวจสอบสิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ได้รับ รวมถึงบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนี้ ทั้งบนช่องทางออนไลน์ ดังนี้  

1. เว็บไซด์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งขาติ (www.nhso.go.th ) กดเลือกรายการสำหรับประชาชน และกดเลือก เช็คสิทธิตรวจสุขภาพฟรี https://ppplatform.nhso.go.th/web/form/login 
2. ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso กดเลือก เช็คสิทธิตรวจสุขภาพฟรี 
3. แอบพลิเคชัน สปสช. กดเลือด เช็คสิทธิบริการสร้างเสริมสุขภาพ  

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท