Skip to main content
sharethis

ผลสำรวจ Pew Research Center พบว่าในสหรัฐฯ ผู้หญิงคิดเป็นสัดส่วน 35% ที่ทำงานใน 10 อาชีพที่มีรายได้สูงสุด เพิ่มขึ้นจาก 13% ในปี 1980 อย่างไรก็ตามสัดส่วนนี้ยังคงตามหลังผู้ชายอยู่มาก


ที่มาภาพ: Aquatic Sciences Center (CC BY-NC 2.0)

รายงานพิเศษโดย Pew Research Center ที่เผยแพร่เมื่อเดือน พ.ย. 2023 ชี้ว่า ปัจจุบันในสหรัฐอเมริกา ผู้หญิงคิดเป็นสัดส่วน 35% ของทำคนงานในอาชีพที่มีค่าตอบแทนสูงที่สุด 10 อันดับแรก เพิ่มขึ้นจาก 13% ในปี 1980 ผู้หญิงได้ทำงานในอาชีพที่มีค่าตอบแทนสูงเกือบทุกอาชีพแล้ว ซึ่งรวมถึงแพทย์ ทนายความ และเภสัชกร

อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงยังคงเป็นชนกลุ่มน้อย จาก 9 ใน 10 อาชีพที่มีค่าตอบแทนสูงที่สุด (ข้อยกเว้นคืออาชีพเภสัชกร ซึ่ง 61% เป็นผู้หญิง) และในภาพรวม สัดส่วนของผู้หญิงในอาชีพที่มีค่าตอบแทนสูงทั้ง 10 อาชีพ คือ 35% นั้นยังคงต่ำกว่าสัดส่วนในตลาดแรงงานโดยรวมอย่างมากที่ 47%

คนทำงานในอาชีพที่มีค่าตอบแทนสูงที่สุด 10 อันดับแรก มักจะได้รับค่าตอบแทนมากกว่า 100,000 ดอลลาร์ฯ ต่อปี ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยของคนทำงานอเมริกันทั่วไปถึง 2 เท่า ที่ 41,000 ดอลลาร์

อาชีพรายได้สูงที่ผู้หญิงประสบความสำเร็จมากที่สุดและน้อยที่สุด

การมีส่วนร่วมของผู้หญิงเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดในอาชีพบางอาชีพมากกว่าอาชีพอื่น ตั้งแต่ปี 1980 สัดส่วนของผู้หญิงที่เป็นทันตแพทย์เพิ่มขึ้นมากกว่า 4 เท่า (จาก 7% เป็น 33%) สัดส่วนผู้หญิงที่เป็นแพทย์เพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่า (จาก 13% เป็น 38%) และสัดส่วนทนายความที่เป็นผู้หญิงเพิ่มขึ้นจาก 14% เป็น 40%

แต่สัดส่วนของผู้หญิงที่ทำงานในสาขาวิศวกรรมที่มีค่าตอบแทนสูง เพิ่มขึ้นเล็กน้อยตั้งแต่ปี 1980: มีผู้หญิงน้อยกว่า 10% ในกลุ่มอาชีพวิศวกร วิศวกรปิโตรเลียม เหมืองแร่ และธรณีวิทยา

นอกจากนี้ มีเพียง 7% ของนักบินและกัปตันเรือที่เป็นผู้หญิง ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 2% ในปี 1980

ผู้หญิงสำเร็จการศึกษาระดับสูงเพิ่มมากขึ้น

อาชีพที่มีค่าตอบแทนสูงบางอาชีพ เช่น แพทย์ ทนายความ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ต้องใช้ปริญญาบัณฑิตเฉพาะทาง วิธีหนึ่งที่ผู้หญิงเพิ่มจำนวนในอาชีพที่มีค่าตอบแทนสูง คือการได้รับปริญญาที่จำเป็นสำหรับงานเหล่านี้มากขึ้น

ปัจจุบันปริญญาบัณฑิตขั้นสูงต่อไปนี้ มีผู้หญิงได้รับคิดเป็นสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่ง:

  • นิติศาสตร์ดุษฎีบันทิต (J.D.): 52% เทียบกับ 30% ในปี 1980
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (D.D.S. หรือ D.M.D.): 51% เทียบกับ 13% ในปี 1980
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (M.D.): 50% เทียบกับ 23% ในปี 1980

ปัจจุบันผู้หญิงยังได้รับปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (Pharm.D.) 63% ซึ่งสัมพันธ์กับสัดส่วนในอาชีพเภสัชกร (61%) เภสัชกรยังเป็นอาชีพเดียวใน 10 อันดับแรก ที่มีผู้หญิงทำอาชีพนี้เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจเป็นเพราะสาขานี้มีเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น และมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็นมิตรกับผู้มีครอบครัว 

อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงยังคงเป็นชนกลุ่มน้อยในบรรดาผู้ที่ได้รับปริญญาบางสาขาที่จำเป็นสำหรับอาชีพที่มีค่าตอบแทนสูง:

  • คณิตศาสตร์หรือสถิติ: 42% ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 1980
  • ฟิสิกส์: 25% เทียบกับ 13% ในปี 1980
  • วิศวกรรมศาสตร์: 23% 

นอกเหนือจากการเลือกสาขาวิชาเอกในระดับปริญญาตรีแล้ว ยังมีสาเหตุอื่นๆ ที่ผู้หญิงอาจเผชิญอุปสรรคในการเข้าสู่ตำแหน่งงานที่มีค่าตอบแทนสูง แม้ว่าพวกผู้หญิงจะบรรลุเรื่องความเสมอภาคทางเพศในการศึกษาระดับสูงหลายหลักสูตรก็ตาม แต่หน้าที่ทางเพศตามกรอบเดิมในด้านความรับผิดชอบการดูแลบ้านและการเลี้ยงดูบุตร ก็ยังส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าในอาชีพของพวกเธอ เช่นเดียวกับการเลือกปฏิบัติทางเพศ.


ที่มา:
Women have gained ground in the nation’s highest-paying occupations, but still lag behind men (Kiley Hurst และ Richard Fry, Pew Research Center, 2 November 2023)

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net