ทำความเข้าใจการขาดแคลนแรงงานในสหรัฐฯ: ภาคส่วนไหนได้รับผลกระทบมากที่สุด

รายงานพิเศษของหอการค้าสหรัฐอเมริกา (U.S. Chamber of Commerce) ชวนทำความเข้าใจการขาดแคลนแรงงานในสหรัฐฯ ว่าภาคส่วนไหนได้รับผลกระทบมากที่สุด


ที่มาภาพ: Ian Wagreich/U.S. Chamber of Commerce

รายงานพิเศษของหอการค้าสหรัฐอเมริกา (U.S. Chamber of Commerce) ที่เผยแพร่เมื่อช่วงเดือน พ.ย. 2023 ระบุว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตลาดแรงงานของสหรัฐอเมริกา ซึ่งหลายคนเรียกว่า "การลาออกครั้งใหญ่" (The Great Resignation) ในปี 2022 พนักงานมากกว่า 50 ล้านคน ลาออกจากงาน ตามหลัง 47.8 ล้านคนในปี 2021 ในปี 2023 แนวโน้มนี้ค่อยๆ ลดลง โดย ณ เดือน ส.ค. 2023 มีคนทำงาน 30.5 ล้านคน ในสหรัฐฯ ลาออกจากงาน

หากพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน อาจมีคำอธิบายที่ดีกว่าว่าเป็น "การสับเปลี่ยนงานครั้งใหญ่" (The Great Reshuffle) เพราะในขณะที่อัตราการลาออกยังคงสูงอยู่ แต่อัตราการจ้างงานก็ยังสูงกว่า เนื่องจากคนงานจำนวนมากได้เปลี่ยนไปทำงานอื่นเพื่อหาสมดุลชีวิตและการทำงานที่ดีขึ้น พวกเขามองหาความยืดหยุ่นและค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงที่ทำงานที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

ธุรกิจบริการด้านอาหารและภาคการบริการต้องดิ้นรนเพื่อรักษาพนักงานไว้

งานเกี่ยวกับการบริการและมีค่าแรงต่ำ ตามปกติมักประสบปัญหาในการรักษาพนักงานเอาไว้ แม้กระทั่งก่อนเกิดการระบาด ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมภาคการบริการและการต้อนรับมีอัตราการเลิกจ้างสูงสุดในบรรดาอุตสาหกรรมทั้งหมด โดยภาคบริการที่พักและบริการด้านอาหาร มีอัตราการเลิกจ้างสูงกว่า 4.5% มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ก.ค. 2021

ในทุกอุตสาหกรรม อัตราการจ้างงานยังคงสูงกว่าอัตราการเลิกจ้าง เมื่อพิจารณาอุตสาหกรรมภาคการบริการและการต้อนรับอีกครั้ง อุตสาหกรรมนี้สูญเสียแรงงานไป 837,000 คน ในเดือน ก.ย. 2023 แต่มีการจ้างงาน 1.1 ล้านคน ในเดือนเดียวนั้น ในความเป็นจริง ตั้งแต่ พ.ย. 2020 อุตสาหกรรมภาคการบริการและการต้อนรับยังคงรักษาอัตราการจ้างงานสูงสุดในบรรดาอุตสาหกรรมทั้งหมด โดยอยู่ระหว่าง 6% ถึงเกือบ 19% อัตราการจ้างงานนี้ยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศอย่างมาก ซึ่งอยู่ที่ 3.7% ในเดือน ก.ย. 2023

เมื่อพิจารณาถึงภาวะขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆ ภาคบริการการศึกษาและสาธารณสุข และภาคบริการธุรกิจและบริการวิชาชีพ มีจำนวนตำแหน่งงานว่างสูงสุดอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ควรสังเกตคือ ภาคบริการธุรกิจและบริการวิชาชีพครอบคลุมกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย รวมถึงบริการด้านกฎหมาย การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งรวมถึงอาชีพต่างๆ เช่น คนทำงานปรับภูมิทัศน์ คนทำงานทำความสะอาด และคนทำงานกำจัดขยะ

ในขณะเดียวกัน ในอุตสาหกรรมที่มั่นคงกว่าและมีค่าตอบแทนสูงกว่า เช่น กิจกรรมทางการเงินและการผลิต จำนวนพนักงานที่ลาออกนั้นน้อยกว่า

เจาะลึกอัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน

รายงานงานล่าสุดจากสำนักงานสถิติแรงงาน (Bureau of Labor Statistics) ระบุว่าผู้คนมากมายมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี อย่างไรก็ตาม 'อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน' (Labour Force Participation Rate) [1] ยังไม่อยู่ในระดับก่อนเกิดโควิด-19 ระบาดด้วยเหตุผลหลายประการ

หากอัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานอยู่ในระดับเดียวกับเดือน ก.พ. 2020 เราจะมีแรงงานเพิ่มอีก 1.47 ล้านคน ในเดือน ก.ย. 2023 — และการขาดแคลนนี้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทั้งหมด แม้ว่าคนว่างงานทุกคนจะเติมตำแหน่งงานว่างในอุตสาหกรรมของตนเอง ก็ยังคงมีตำแหน่งงานว่างอยู่หลายล้านตำแหน่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภาวะขาดแคลนแรงงานอย่างแพร่หลาย

เพื่อให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านกำลังแรงงานอย่างถ่องแท้ สิ่งสำคัญคือต้องดูอัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่เดือน ก.ย. 2023 รวมถึงคนทำงานไม่เต็มเวลา อุตสาหกรรมทั้งหมดมีการขาดแคลนคนทำงาน ยกเว้นการผลิตสินค้าที่ไม่คงทน การค้าส่งและค้าปลีก การก่อสร้าง และการขนส่งและสาธารณูปโภค

แม้ว่าคนว่างงานทุกคนที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการเงินหรือภาคบริการวิชาชีพและธุรกิจจะได้รับการว่าจ้าง ก็จะมีเพียง 42% และ 44% ของตำแหน่งงานว่างที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมเหล่านี้ที่จะได้รับการเติมเต็มตามลำดับ

อุตสาหกรรมการผลิตโดยรวมประสบความล้มเหลว หลังจากสูญเสียงานไปประมาณ 1.4 ล้านตำแหน่ง ในช่วงเริ่มต้นการระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่นั้นมา อุตสาหกรรมได้ดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อฟื้นตัว พยายามอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขปัญหาตำแหน่งงานว่าง แม้ว่าการผลิตสินค้าคงทนจะฟื้นตัวได้อย่างมากเมื่อเทียบกับการผลิตสินค้าไม่คงทน แต่จนถึงเดือน ส.ค. 2023 ยังคงมีช่องว่างอยู่ โดยมีตำแหน่งงานว่างในอุตสาหกรรมการผลิตทั้งหมด 616,000 ตำแหน่ง ที่ยังไม่ได้รับการเติมเต็ม

ในทางกลับกัน อุตสาหกรรมการก่อสร้างกลับมีแรงงานส่วนเกิน จำนวนคนว่างงานที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้เกินกว่าตำแหน่งงานว่างที่มี โดยเฉลี่ย 367,000 ตำแหน่งงานว่างต่อเดือนในปี 2023 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยรายเดือนของบุคคลที่มีประสบการณ์กำลังหางานในสาขานี้มีจำนวนถึง 490,000 คน

ควรสังเกตว่าแรงงานส่วนเกินไม่ได้รับประกันว่าจะได้งานในตำแหน่งงานที่ว่างทั้งหมด เนื่องจากคนทำงานอาจไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เปิดรับตำแหน่งงาน นอกจากนี้ก็ไม่ได้บ่งชี้ว่าอุตสาหกรรมจะมีแรงงานที่ต้องการในปีต่อๆ ไป

อุตสาหกรรมทั้งหมดปัจจุบันมีตำแหน่งงานว่าง โดยแต่ละอุตสาหกรรมกำลังแสวงหาการจ้างงานใหม่ อัตราการจ้างงานแตกต่างกันอย่างมากจากอุตสาหกรรมหนึ่งไปยังอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง โดยบางภาคส่วนนำพนักงานใหม่เข้ามาจำนวนมากในอัตรารวดเร็วกว่าภาคส่วนอื่นๆ

พิจารณาอุตสาหกรรมการทำเหมืองและการตัดไม้ ซึ่งมีขนาดเล็กในแง่ของการจ้างงาน ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ย. 2023 อุตสาหกรรมนี้ได้จ้างงานน้อยที่สุด โดยมีคนทำงานเพียง 234,000 คน ซึ่งแตกต่างอย่างมากจากภาคการบริการและการต้อนรับและการต้อนรับและภาคบริการวิชาชีพและธุรกิจ ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่ละอุตสาหกรรมเหล่านี้จ้างงานประมาณ 10 ล้านคน

อัตราการว่างงานแตกต่างกันไปในภาวะขาดแคลนแรงงาน

ในสหรัฐอเมริกา อัตราการว่างงานที่เหมาะสมโดยทั่วไปจะอยู่ในช่วง 3-5% ณ เดือน ก.ย. 2023 อัตราการว่างงานเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 3.8% ในบริบทนี้ มีคนว่างงาน 6.4 ล้านคน กลุ่มนี้รวมถึงบุคคลที่มีประสบการณ์แตกต่างกันไปในหลากหลายอุตสาหกรรม

หากอุตสาหกรรมที่มีอัตราการว่างงานต่ำกว่าค่าเฉลี่ย และมีผู้สมัครงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่าให้เลือกเพื่อเติมเต็มตำแหน่งงานว่าง สถานการณ์นี้นำไปสู่การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นระหว่างธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล่านี้ เนื่องจากพวกเขากำลังแย่งชิงกลุ่มผู้มีความสามารถที่มีอยู่จำกัด

การทำงานทางไกล (remote work) ลดลงอย่างมากตั้งแต่ปี 2021 แม้ว่าคนทำงานจะต้องการความยืดหยุ่น ในปี 2023 นี้ คนทำงานเพียง 1 ใน 4 ทำงานทางไกลบางส่วน ถึงแม้ว่าจำนวนนี้จะน้อยเมื่อเทียบกับช่วงการระบาดใหญ่ แต่ก็สูงกว่าสถานการณ์ปกติก่อนการระบาด ซึ่งบ่งชี้ว่าการทำงานทางไกลบางส่วนก็จะยังมีอยู่ในปีต่อๆ ไป

บางอุตสาหกรรมและบางอาชีพ คนทำงานต้องทำงานที่หน้างาน อัตราการทำงานหน้างานสูงสุดอยู่ในอุตสาหกรรมการต้อนรับและการบริการอาหาร การขนส่ง และการค้าปลีก ซึ่งคนทำงานเกือบ 80% ทำงานนอกสถานที่เต็มเวลา ในทางกลับกัน อุตสาหกรรมที่มีงานทางกายภาพหรือมีงานบริการลูกค้าน้อย มีแนวโน้มที่จะทำงานทางไกลมากขึ้น เช่น ภาคข้อมูลและการเงิน ซึ่งคนทำงานน้อยกว่า 30% ทำงานนอกสถานที่เต็มเวลา

ธุรกิจสามารถเพิ่มกลุ่มผู้สมัครงานของตนได้โดยการขจัดสิ่งกีดขวางในการเข้าสู่กำลังแรงงาน เช่น การขยายการเข้าถึงการดูแลเด็ก การนำเสนอผลประโยชน์ที่ชาญฉลาด การเข้าร่วมการจ้างงานในโอกาสครั้งที่สอง และการจัดหาโอกาสให้พนักงานใหม่และพนักงานที่มีอยู่ สามารถยกระดับทักษะและพัฒนาทักษะในงานใหม่ได้

คาดว่าความท้าทายด้านตลาดแรงงานที่ธุรกิจต้องเผชิญจะดำเนินต่อไปในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า เนื่องจากกำลังแรงงานของสหรัฐอเมริกากำลังเข้าสู่วัยชราและนายจ้างกำลังสร้างงานใหม่ นี่คือข้อมูลล่าสุด—และสิ่งที่ธุรกิจจำเป็นต้องรู้—เกี่ยวกับกำลังแรงงานในอนาคต

[1] 'อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน' (Labour Force Participation Rate) เป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงสภาพกำลัง แรงงานในตลาดแรงงานในประเทศ (ผู้มีงานทำ ผู้ว่างงาน และผู้รอฤดูกาล) เมื่อเทียบกับ ประชากรวัยแรงงานทั้งหมด

 

ที่มา:
Understanding America’s Labor Shortage: The Most Impacted Industries (Stephanie Ferguson และ Makinizi Hoover, U.S. Chamber of Commerce, 14 November 2023)

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท