Skip to main content
sharethis

สถิติ 'ค่าจ้างรายอาชีพ' ของกรมการจัดหางาน พบปี 2565 เฉลี่ยแล้วคนไทยมีค่าจ้างต่อชั่วโมงสูงสุด 100 บาท ต่ำสุด 40 บาท ค่าจ้างต่อวันสูงสุด 1,500 บาท ต่ำสุด 313 บาท และค่าจ้างต่อเดือนสูงสุด 200,000 บาท ต่ำสุด 8,200 บาท


ที่มาภาพ: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 

อัตราค่าจ้างรายอาชีพคืออะไร?

ข้อมูลอัตราค่าจ้างรายอาชีพ เป็นข้อมูลตลาดแรงงานที่มีประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย อาทิ นายจ้างอาจใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดอัตราค่าจ้างของตำแหน่งงานต่าง ๆ ผู้สมัครงานอาจใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาสมัครงาน ครูอาจารย์สามารถใช้เป็นข้อมูลในการแนะแนวการศึกษา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานสามารถใช้เป็นข้อมูลในการแนะแนวอาชีพแก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการจัดหางาน

สำหรับประเทศไทย กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน ได้ทำการวิเคราะห์และจัดทำรายงานข้อมูลอัตราค่าจ้างแรกเข้ารายอาชีพ มาตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา โดยวิเคราะห์จากฐานข้อมูลการให้บริการจัดหางานในประเทศของกรมการจัดหางาน แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อมูลอัตราค่าจ้างรายอาชีพในตลาดแรงงาน แต่ก็มีจำนวนที่มากและมีความหลากหลายพอสมควร ทั้งนี้การจัดทำข้อมูลอย่างต่อเนื่องจะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราค่าจ้างแรกเข้าในตลาดแรงงานได้อีกด้วย

อนึ่ง การจัดทำข้อมูล ค่าจ้างรายอาชีพปี 2565 ในครั้งนี้ศึกษาจากฐานข้อมูลการให้บริการจัดหางานในประเทศของกรมการจัดหางานจำนวน 86 แห่ง ทั่วประเทศ ข้อมูลการจ้างงานในภาครัฐจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) และบริษัทจัดหางานเอกชน จำนวน 8 แห่ง จึงทำให้บางสาขาอาชีพอาจไม่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ และการคำนวณอัตราค่าจ้างคิดจากค่าจ้างที่เป็นตัวเงินตามที่ได้รับแจ้งเท่านั้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ผลการศึกษา 'ค่าจ้างรายอาชีพปี 2565'

1) ค่าจ้างในภาพรวมทั่วประเทศ ค่าจ้างต่อชั่วโมงสูงสุด 100 บาท ต่ำสุด 40 บาทค่าจ้างต่อวันสูงสุด 1,500 บาท ต่ำสุด 313 บาท และค่าจ้างต่อเดือนสูงสุด 200,000 บาท ต่ำสุด 8,200 บาท

2) ค่าจ้างต่อเดือนสูงสุด 200,000 บาท อยู่ในกรุงเทพมหานคร รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออก 150,000 บาท ภาคตะวันตกและภาคเหนือ 100,000 บาท และภาคกลาง 80,000 บาท

3) ค่าจ้างต่อเดือนต่ำสุดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้และภาคเหนือ 8,200 บาท ภาคตะวันตก 8,300 บาท ภาคกลาง 8,320 บาท กรุงเทพมหานคร 8,650 บาท และภาคตะวันออก 8,690 บาท

4) ค่าจ้างต่อเดือนสูงสุดอยู่ในภาคบริการ 200,000 บาท รองลงมาคือ ภาคอุตสาหกรรม 150,000 บาท และภาคเกษตรกรรม 50,000 บาท

5) ค่าจ้างต่อเดือนต่ำสุดอยู่ในภาคบริการ 8,200 บาท ภาคอุตสาหกรรม 8,300 บาท และภาคเกษตรกรรม 8,500 บาท

6) ค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนสูงสุดอยู่ในหมวดอาชีพผู้บริหาร ผู้จัดการ 22,673 บาท ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 19,837 บาท ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 15,952 บาท เสมียน เจ้าหน้าที่ 14,862 บาท พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด 13,462 บาท ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ 13,379 บาท ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง 13,349 บาท ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 12,461 บาท และอาชีพงานพื้นฐาน 11,358 บาท

7) อาชีพที่มีค่าจ้างต่อเดือนสูงที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ (1) แพทย์เฉพาะทาง 200,000 บาท (2) นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 180,000 บาท (3) ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ และตัวแทนให้บริการทางธุรกิจ 150,000 บาท (4) วิศวกรเหมืองแร่ 120,000 บาท และ (5) ตัวแทนด้านการค้า 100,000 บาท

8) อาชีพที่มีค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนสูงที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ (1) ผู้จัดการด้านไอที30,885 บาท (2) นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 27,854 บาท (3) นักวิเคราะห์ระบบฯ 26,326 บาท (4) วิศวกรเหมืองแร่24,750 บาท และ (5) นักทัศนมาตรวิชาชีพ 24,556 บาท

 


 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net