Skip to main content
sharethis

สส.ก้าวไกล ประชุมวางแนวทางการทำงานเตรียมพร้อมเปิดประชุมสภา 12 ธ.ค. หวังดันกฎหมายก้าวหน้าผ่านสภา ใช้กลไก กมธ. ประสานแก้ไขปัญหา เพิ่มเครื่องมือเชื่อมพรรคกับประชาชน หลังวันก่อนเพิ่งจัดเวิร์กชอปงบฯ 67 ติวเข้ม สส. อ่านงบออก-อ่านงบเป็น พร้อมอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบฯ วาระ 1 'ศิริกัญญา' ย้ำ 9 ข้อ สส. อภิปรายงบคำนึงความถูกต้อง

 

11 ธ.ค. 2566 พรรคก้าวไกล รายงานต่อสื่อมวลชนว่า วันนี้ (11 ธ.ค.) ที่พรรคก้าวไกล จัดประชุมเตรียมความพร้อมการทำงานก่อนเปิดประชุมสภาฯ ในวันที่ 12 ธ.ค.นี้ นำโดย ชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล โดยมี สส.พรรคก้าวไกล เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์การทำงานทั้งเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นในช่วงปิดสมัยประชุมที่ผ่านมา 

วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ เพื่อวางแนวทางการทำงาน กำหนดวาระก้าวหน้าที่จะขับเคลื่อนในสมัยประชุมสภาที่กำลังจะเปิด โดยพรรคก้าวไกลจะอาศัยทุกกลไกทั้งในและนอกสภา เช่น การยื่นร่างกฎหมายเปลี่ยนประเทศ กลไกกรรมาธิการ การทำงานในพื้นที่ การใช้ช่องทางการสื่อสารเชื่อมพรรคกับประชาชน เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้แทนราษฎรแห่งความเปลี่ยนแปลงตามที่ประชาชนคาดหวัง

โดยการประชุมครั้งนี้ มีวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย สส.บัญชีรายชื่อ ได้แก่ วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ และ ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ร่วมบรรยายหัวข้อต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการทำงานแก่ สส. 

ในช่วงหนึ่ง วิโรจน์เสนอว่าพรรคก้าวไกลต้องการใช้กลไก กมธ. เพื่อทำงานเชิงรุก เป็นช่องทางในการตรวจสอบและประสานแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน ด้านณัฐพงษ์ ได้กล่าวถึงการพัฒนาเครื่องมือดิจิทัล เพื่อใช้ในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนอย่างแอปพลิเคชัน MFP Today รวมถึงการวางรากฐานของระบบอาสาสมัคร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของพรรคและของ สส. ในอนาคต

จัดเวิร์กชอปงบฯ 67 ติวเข้ม สส. อ่านงบออก-อ่านงบเป็น พร้อมอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบฯ วาระ 1 'ศิริกัญญา' ย้ำ 9 ข้อ สส. อภิปรายงบคำนึงความถูกต้อง

ขณะที่เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่พรรคก้าวไกล เพิ่งมีการจัดกิจกรรมอบรม สส. เกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณ 2567 ซึ่งจะช่วยให้ สส. “อ่านงบออก” และ “อ่านงบเป็น” เตรียมความพร้อมในการพิจารณาและอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2567 วาระ 1 ในสภาฯ เดือนมกราคม 2567 นำโดย ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคก้าวไกล 

เริ่มต้นช่วงเช้า ศิริกัญญา กล่าวถึงภาพรวมงบประมาณ 2567 เช่น ไทม์ไลน์การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ วิธีการอ่านเอกสารและวิเคราะห์งบประมาณ สัดส่วนงบประมาณ 2567 ซึ่งมีทั้งหมด 3.48 ล้านล้านบาท พร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลไทยจัดงบประมาณแบบขาดดุลมาต่อเนื่องหลายปี โดยในงบ 2567 งบตามยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 1 ใน 3 เมื่อเทียบกับงบประมาณ 2566

ในช่วงหนึ่ง ศิริกัญญาได้กล่าวถึงประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับงบประมาณของไทย ซึ่ง สส. ควรให้ความสำคัญ เพื่อจะสามารถพิจารณาและอภิปรายงบประมาณได้ถูกต้อง (1) งบซื้ออาวุธไม่ได้มีสัดส่วนที่มากเมื่อเทียบกับงบประมาณทั้งหมด คือประมาณ 3 หมื่นล้านบาทจากเงิน 3 ล้านล้านบาท ส่วนที่มีปัญหาคือจำนวนบุคลากรที่มีมากไป ทั้งจำนวนนายพลและพลทหาร (ทหารเกณฑ์) ที่ต้องใช้งบประมาณจ่ายเป็นเงินเดือนจำนวนมาก (2) หนี้สาธารณะไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น การกู้เงินไม่ใช่ปีศาจร้ายทุกเรื่อง ถ้าเป็นการกู้เงินเพื่อนำไปใช้ดำเนินโครงการที่จำเป็นและเหมาะสม เช่น สู้กับปัญหา climate change (3) กระทรวงที่ดูแลราคาสินค้าเกษตร ไม่ใช่กระทรวงเกษตรฯ แต่คือกระทรวงพาณิชย์ (4) งบท้องถิ่นไม่ได้เป็นของท้องถิ่นจริงๆ จำนวนมากเป็น “งบฝาก” หรืองบที่รัฐส่วนกลางนำมาผ่านท้องถิ่น แต่ท้องถิ่นไม่สามารถเอาไปทำอะไรได้ เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ 

(5) การกระจายอำนาจไม่ใช่ยาวิเศษ บางเรื่องจำเป็นต้องรวมศูนย์เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่า เช่น การจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤติขนาดใหญ่ การวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ดังนั้นต้องกระจายอำนาจให้ถูกเรื่อง (6) อย่าดูแค่ชื่อแผน ต้องดูไส้ใน เพราะบางแผนมีชื่อดูดี แต่รายละเอียดโครงการไม่สอดคล้องกับชื่อแผนเลย (7) เงินนอกงบประมาณมี 4.8 ล้านล้านบาท ดูเหมือนว่าจะเยอะ แต่จริง ๆ เอามาใช้ไม่ได้ เพราะเกือบทั้งหมดเป็นเงินในกองทุนที่มีวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (8) งบประมาณเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ มีทั้งที่จัดสรรให้ส่วนราชการในพระองค์โดยตรง และที่จัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณอื่น เพื่อทำภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น การพระราชทานเพลิงศพ โครงการตามพระราชดำริ การถวายความปลอดภัย (9) ปัญหาของงบลับ ไม่ใช่เรื่องจำนวน แต่คือการตรวจสอบไม่ได้ จึงควรผลักดันว่าแม้งบประมาณบางส่วนต้องเป็นงบลับในช่วงใดช่วงหนึ่ง แต่ไม่ควรเป็นงบลับตลอดไป เมื่อเวลาผ่านไป ต้องเปิดเผยให้สาธารณะตรวจสอบได้

จากนั้นช่วงบ่าย มีกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) แบ่งเป็น 3 กิจกรรมย่อยเพื่อให้ สส. ทดลองใช้เอกสารจริง ประกอบด้วย จำลองการเตรียมอภิปรายวาระ 1 การอภิปรายในห้องกรรมาธิการ และการอภิปรายในห้องอนุกรรมาธิการ ก่อนให้ สส. นำเสนองานจากเวิร์กชอปและแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net