Skip to main content
sharethis

จิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม อ้างเพียง 90 วันได้ถูกขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้ เช่น ลดการเกณฑ์ทหารไปถึงการยกเลิก เริ่มคิ๊กออฟ รับสมัครทหาร ในโครงการ ”ปีใหม่ ทหารใหม่ โอกาสใหม่“ สมัครทหารยุคใหม่ ได้อะไรมากกว่าที่คิด ดีเดย์ 26 ธ.ค.นี้  ส่วนที่ดินทหารให้ปชช.ใช้นายกคิ๊กออฟ หนองวัวซอโมเดล เป็นของขวัญปีใหม่ 12 ม.ค.นี้

 

20 ธ.ค.2566 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล รายงานว่า วันนี้ (20 ธ.ค.66) สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึก เป็นประธานในการประชุมสภาทหารผ่านศึก ครั้งที่ 4/2566

โดยที่ประชุมฯ ได้รับทราบผลการดำเนินงานต่างๆ อาทิ 1) ผู้มาขอรับการสงเคราะห์ในด้านต่างๆ ของทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66) จำนวน 1,522,281 ครั้ง (สวัสดิการและการศึกษา, อาชีพด้านเกษตรกรรม, การให้สินเชื่อ, การรักษาพยาบาล และการส่งเสริมสิทธิและเกียรติ) 2) การจัดงานวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อ 6 - 8, 11 พ.ย.66 ที่ผ่านมา เพื่อระลึกถึงคุณความดีและความเสียสละของทหารอาสาฯ โดยมี พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลา  3) การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสมัชชาสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน ครั้งที่ 22 ระหว่าง 26 - 30 พ.ย.66 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อความร่วมมือในการกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกันในกลุ่มประเทศอาเซียน และเป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความคิดเห็น รวมทั้งการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 4) การจัดงานวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2567 ระหว่าง 30 ม.ค. - 3 ก.พ.67 ภายใต้ชื่องาน “เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก” โดยมีการจัดพิธีและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการสดุดีวีรกรรมของเหล่าผู้กล้าที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปกป้องประเทศชาติ 

ในการนี้ ยังได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องที่สำคัญต่างๆ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1. มอบเหรียญเกียรติคุณ ชั้นที่ 1 ให้แก่อดีตกรรมการสภาทหารผ่านศึก จำนวน 5 ท่าน ซึ่งขณะที่ดำรงตำแหน่งได้ช่วยเหลือการดำเนินงานและกิจการต่างๆ ของ อผศ. ให้ได้รับประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง ได้แก่ พล.อ.สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ พล.อ.อ.คงศักดิ์ จันทร์โสภา พล.ร.อ.วุฒิชัย สายเสถียร ร.น. พล.อ.ชิติพัทธ์ บุญช่วย พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม
2. แต่งตั้งอนุกรรมการของสภาทหารผ่านศึก ประเภททหารผ่านศึกประจำการ จำนวน 3 นาย ได้แก่ พล.อ.อนุสรรค์ คุ้มอักษร พล.ร.อ.โกวิท อินทร์พรหม ร.น. ปละ พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต
3. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ของ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพิ่มเติม จำนวน 3 เขต (จ.เลย, จ.ร้อยเอ็ด และ จ.เพรบูรณ์) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการสงเคราะห์ และอำนวยความสะดวกให้แก่ทหารผ่านศึกมากยิ่งขึ้น
4. แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการบริหารงานและดำเนินกิจการหน่วยงานกิจการพิเศษขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ.2558

ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นวาระการประชุมฯ สุทิน ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พ.ร.บ.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ และการลงนามในบันทึกความเข้าใจเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับทหารกองประจำการ เพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E- Training) ในการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ ซึ่งทหารผ่านศึกและครอบครัวสามารถเข้าร่วมเรียนรู้ในดังกล่าวได้ โดยให้ อผศ. ประสานการดำเนินการต่อไป ตลอดจนแจ้งว่า ใน 26 ธ.ค. 2566 จะดำเนินการเริ่มต้น หรือ Kickoff จัดให้มีโครงการ “ปีใหม่ ทหารใหม่ โอกาสใหม่" เพื่อรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2567 พร้อมกันในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ณ พื้นที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน)

'จิรายุ' อ้าง 90 วันผลงานเป็นรูปธรรม ลดการเกณฑ์ทหาร กับโครงการ ปีใหม่ ทหารใหม่ โอกาส 

วันเดียวกัน ทีมสื่อพรรคเพื่อไทย รายงานต่อสื่อมวลชนว่า จิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกกระทรวงกลาโหมฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่าตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับนโยบายจากท่านนายกรัฐมนตรีในการพัฒนาปรับปรุงกองทัพเพื่อให้สอดรับกับนโยบาย เพื่อให้พัฒนาความมั่นคงไปพร้อมกับการพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศได้นั้น โดยนโยบายต่างๆ เพียง 90 วันได้ถูกขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้ เช่น ลดการเกณฑ์ทหารไปถึงการยกเลิก วันนี้นำไปปฏิบัติได้จริงแล้ว โดยกองทัพจะเริ่มคิ๊กออฟ รับสมัครทหาร ในโครงการ ”ปีใหม่ ทหารใหม่ โอกาสใหม่“ สมัครทหารยุคใหม่ ได้อะไรมากกว่าที่คิด โดยทุกเหล่าทัพได้เตรียมสิทธิประโยชน์ ต่างๆ ในการสมัครใจเข้าเป็นทหาร พร้อมกันทั่วประเทศแบบออนไลน์ เรียบร้อยแล้ว โดยจะเริ่มโครงการ ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม นี้ ที่ ลานเอนกประสงค์ หน้าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถนน ศรีสมาน ปากเกร็ด นนทบุรี ตั้งแต่ 10 .00-21.00 น. โดยไฮไลท์ จะอยู่ช่วงเวลา 17.00-21.00 น. 

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้นำสิทธิประโยชน์ แจ้งต่อพี่น้องประชาชน และต้องบอกให้ชัดเจนว่า สวัสดิการ เป็นอย่างไร ทหารยุคใหม่ได้อะไร ซึ่งจะต้องลบภาพ ทหารเกณฑ์ในยุคอดีตให้ได้  เพราะเมื่อปีใหม่แล้ว เป็นทหารใหม่แล้ว ในโอกาสใหม่ที่สมัครใจเข้ามา จะได้อะไรบ้าง เช่นเงินเดือน ความรู้ การฝึกฝน และการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องการทำข้อตกลงด้านการศึกษาระหว่างทหารประจำการ ที่กระทรวงกลาโหมได้ลงนามความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษาฯ สถาบันคุณวุฒิฯเมื่อวานนี้ เพื่อกำหนดสายการศึกษาให้ตรงต่อความต้องการเช่น สายช่าง  สายสามัญหรือการเรียนผ่าน กศน. ในกองทัพเพื่อให้น้องๆที่เข้ามาอยู่ตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี ได้มีโอกาสรับคุณวุฒิ หรือประกาศณียบัตร ในการไปสมัครงานหรือประกอบอาชีพ หรือสมัครเข้ารับราชการกับกองทัพต่อไปอีกด้วย”

จิรายุกล่าวต่อไปว่า ส่วนเรื่องการให้ประชาชนได้ใช้พื้นที่ของกองทัพ จะเป็นอีก1ของขวัญปีใหม่ ของรัฐบาล และกระทรวงกลาโหม โดยในวันที่ 12 ม.ค. 2567 นายกรัฐมนตรีและ สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะร่วมเปิดโครงการมอบพื้นที่ ทำกินให้กับประชาชนที่อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี นี้ซึ่งขณะนี้กำลังรสรุปผลการศึกษา ในความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ซึ่งมีไม่เหมือนกัน  ในบางพื้นที่อาจต้องการ ทำเพียงแค่ระยะสั้น แต่ปริมาณมาก บางพื้นที่อาจต้องการมากกว่า 3 ปี  และปัญหาที่ดินทหารต่างๆ ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้จะนำมาหารือเพื่อสรุปเป็นหลักเกณฑ์ให้พี่น้องประชาชนใช้พื้นที่ของกองทัพ ที่ประเทศได้ประโยชน์สูงสุด และเป็นนโยบายกองทัพยุคใหม่ ของรัฐอย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้ ก่อนการเปิดโครงการในวันที่ 12 ม.ค.2567 

“โครงการ ปีใหม่ ทหารใหม่ โอกาสใหม่”

ในวันอังคารที่ 26 ธ.ค. 2566  นี้ โดยในภูมิภาค ตามที่ แต่ละกองทัพกำหนด สำหรับ ส่วนกลางจะจัดขึ้นที่ ลานเอนกประสงค์ หน้าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถนนศรีสมาน อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีตั้งแต่ 10.00-21.00 น. รายละเอียดการจัดงานนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ในการสมัครใจเข้าเป็นทหาร การออกร้านสินค้าราคาถูก ส่วนไฮไลต์สำคัญจะเริ่มช่วงเวลา 17.00 ไปถึง 21.00 น.  ซึ่งภายในงานดังกล่าว จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ การแจกยาสามัญประจำบ้าน การบริการตัดผม การฝึกอาชีพขั้นพื้นฐาน การเปิดร้านค้าเพื่อส่งเสริมรายได้ การจำหน่ายสินค้าและอาหารราคาถูก การแสดงศิลปวัฒนธรรม  การแสดงและพูดคุยเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของพลทหารกองประจำการ อาทิ ต้าห์อู๋ พิทยา แซ่ฉั่ว หนึ่งในสมาชิกวง LAZ1 และ ร้อยโท สมบัติ บัญชาเมฆ หรือ “บัวขาว บัญชาเมฆ” ยอดมวยไทยคนดังแห่งยุค รวมทั้งนิทรรศการแสดงผลงานของกองทัพ การแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์จากกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ทั้งนี้ ยังมีอีกหลายๆ กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานดังกล่าวที่จะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2567 ให้แก่ประชาชนอีกด้วยโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้นำเหล่าทัพ จะร่วมเปิดงานช่วงเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net