Skip to main content
sharethis

3 ก.พ. วันทหารผ่านศึก ‘สุทิน คลังแสง’ รมว.กลาโหม เผยกำลังผลักดันท็อปอัพเบี้ยดำรงเกียรติ ทหารผ่านศึก 2,000-3,000 บาท พร้อมส่งเสริมอาชีพ และสิทธิสวัสดิการอื่น ๆ

3 ก.พ. 2567 มติชนออนไลน์ รายงานว่าที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณีการดูแลทหารผ่านศึก เนื่องในวันทหารผ่านศึกว่า ตนได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมา เป็นคณะที่ดูแลศึกษาและปรับปรุง เรื่องสวัสดิการของกำลังพลทุกระดับ ในระดับกลางจนถึงชั้นผู้น้อย รวมถึงทหารผ่านศึกด้วย ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธาน ได้ทำงานคืบหน้ามามากแล้วและได้รับรายงานว่ามีข้อเสนอหลายอย่างที่เป็นสวัสดิการ เรื่องการปรับปรุงสถานพยาบาลและเรื่องของการมีบุคลากรทางการแพทย์อย่างเพียงพอ

ด้านการศึกษา เราได้มีการดูแลและปรับปรุงโรงเรียนในสังกัดของกองทัพ เรียกว่าปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนในกองทัพ และอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับทหารผ่านศึก คือการตั้งศูนย์บำบัดดูแลผู้สูงวัย ในกองทัพโดยเรามีโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพจำนวนมาก ก็จะให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ทำหน้าที่เพิ่ม โดยจะเปิดเพิ่มในโรงพยาบาลเป็นศูนย์บำบัดดูแลผู้สูงวัย ซึ่งนั่นก็อาจจะหมายถึงตัวทหารผ่านศึกโดยตรง และครอบครัวซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาความเป็นไปได้อยู่ ตนเชื่อว่าเรื่องนี้ทำได้

นายสุทินกล่าวอีกว่า ส่วนในเรื่องของสวัสดิการ เกี่ยวกับรายได้ ของทหารผ่านศึก ทางรัฐบาลโดยกระทรวงกลาโหมมีนโยบายที่จะส่งเสริมรายได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางอ้อมคือเป็นการส่งเสริมอาชีพ และอีกส่วนหนึ่งซึ่งทหารผ่านศึกต้องการคือเบี้ยดำรงเกียรติ ซึ่งในเรื่องนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอสภา ซึ่งเมื่อเข้าสภาแล้วตนยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างเต็มที่

“เมื่อกฎหมายฉบับนี้ผ่านทุกคนก็จะได้ท็อปอัพ คนละ 2,000-3,000 บาท หากเป็นเงินก้อนใหญ่ ทางเราก็จะเสนอกับรัฐสภาว่า หลายคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยแต่เรามีสูตร การจ่ายเงินอาจจะเป็นขั้นบันได เป็นต้น” นายสุทินกล่าว

เมื่อถามว่า คาดว่าจะออกมาเป็นรูปธรรมได้เมื่อไหร่ นายสุทินกล่าวว่า ก็ขึ้นอยู่กับสภา เชื่อว่าถ้าอยู่ครบ 4 ปี ก็จะเห็นเป็นรูปธรรมแต่จะจบอย่างไรก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาด้วย

เมื่อถามย้ำว่าจะบอกว่าทหารผ่านศึกเตรียมเฮได้หรือไม่ นายสุทินกล่าวว่า “จะบอกอย่างนั้นเสียทีเดียวก็ไม่ได้ต้องรอฟังที่สภา แต่จะพยายามผลักดันเต็มที่”

เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 ก.พ. "วันทหารผ่านศึก"

Thai PBS รายงานว่าช่วงเช้าของวันนี้ (3 ก.พ.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เนื่องในวันทหารผ่านศึก

ในเวลา 08.45 น. นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม ในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกดีเด่น ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ทหารผ่านศึกที่มีความขยันหมั่นเพียร ในการประกอบอาชีพ

พร้อมได้กล่าวคำปราศรัยว่า ขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ ตลอดจนผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยและรักษาความมั่นคงของชาติในทุกพื้นที่ทั่วประเทศนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยสามารถดำรงความเป็นเอกราช มีความมั่นคงเป็นปีกแผ่น และมีความสงบร่มเย็น เพราะความสียสละของทหารผ่านศึก ที่ยอมสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อรักษาเอกราช และอธิปไตยของชาติ ให้เป็นมรดกสืบทอดแก่ลูกหลานไทย

ซึ่งวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของเหล่าทหารกล้า สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติสืบไปรัฐบาลได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของทหารผ่านศึก โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการสงเคราะห์เพื่อให้ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี โดยเหมาะสมกับสถานภาพ งบประมาณ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ตลอดจนให้ความสำคัญกับการเชิดชูเกียรติ การเผยแพร่วีรกรรมความเสียสละของทหารผ่านศึก ให้ประชาชนและสังคมได้รับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศหรือปฏิบัติราชการสนามพื้นที่เสี่ยงอันตรายอยู่ในขณะนี้

พร้อมมุ่งเน้นการส่งเสริมอาชีพแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว ให้มีอาชีพที่มั่นคงและรายได้ที่แน่นอน สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนตลอดไป

ขอให้ท่านทั้งหลายมีกำลังใจอันข้มแข็ง ในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ มีความสมัครสมานสามัคคี และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติของเราตลอดไป

โดยการจัดงานเริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น. ทหารผ่านศึก ได้จัดขบวนพาเหรด นำโดย พล.อ.เดชนิธิศ เหลืองงามขำ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ผอ.อผศ.) พร้อมทหารผ่านศึกใน สมรภูมิรบต่าง ๆ กว่า 1,000 คน เดินมายัง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยมีข้าราชการองค์การทหารผ่านศึกให้การต้อนรับบริเวณตลอดสองข้างทาง

สำหรับทหารผ่านศึกที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลประเภททหารผ่านศึกนอกประจำการ
บัตรชั้นที่ 1 ที่พิการทุพพลภาพ หรือพิการดีเด่น ประจำปี 2567 ในปีนี้ ได้แก่

อาสาสมัครทหารพราน มานัส สุทธิใส ปัจจุบันประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำสวนยางพารา อีกทั้งยังมีกิจการด้านการค้าขาย

สำหรับทหารผ่านศึกนอกประจำการดีเด่นระดับภาค ได้แก่ พ.อ.สมบูรณ์ วิจารณ์ปรีชา

ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 3 ภาคเหนือ พลทหาร ภิญโญ คงปัญญา ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 3 ภาคกลาง พลทหาร บุญจันทร์ มัทนัง ทหารผ่านศึกนอก

ประจำการ บัตรชั้นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สิบตรี เจริญศักดิ์ ชูสง ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 3 ภาคใต้

ส่วนทหารผ่านศึกนอกประจำการที่ได้รับรางวัลชมเชยในภาคอื่น ๆ สำนักงานสงเคราะห์ ทหารผ่านศึกเขตในภูมิลำเนา ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร พร้อมรางวัล ในวันนี้เช่นเดียวกัน โดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล

ให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ ตลอดจนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศ ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงและสดุดีวีรกรรมทหารผ่านศึก

ทั้งนี้ พิธีวางพวงมาลา ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 07.45 น. เป็นการวางพวงมาลาของผู้แทนจากส่วนราชการ หน่วยงาน ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ต่างประเทศประจำประเทศไทย หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สมาคม มูลนิธิ ทหารผ่านศึกนอกประจำการกรณีสงครามต่าง ๆ

สำหรับการจัดงานวันทหารผ่านศึก ได้กำหนดจัดงานภายใต้ชื่อ "เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก" เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึกที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกปักรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ รวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทย

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net