Skip to main content
sharethis

ธำรงศักดิ์ รองศาสตราจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต เปิดผลสำรวจ Gen Z นักเรียน ม.ปลาย 504 คน พบ 69% หนุนเลิกเข้าแถวหน้าเสาธง 68% เลิกวิชาลูกเสือ-เนตรนารี

22 ม.ค.2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 ม.ค.ที่ผ่านมา ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ รองศาสตราจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์รายงานวิจัยผ่าน เฟซบุ๊ก 'ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์' โดยระบุว่า งานวิจัยส่วนบุคคลของตน เก็บข้อมูลแบบสอบถามจากคน Gen Z (ช่วงอายุ 15-19 ปี) ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 504 คน (13 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2566)

 

1. ข้อคำถามว่า “การเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า ร้องเพลงชาติและสวดมนต์ ยังต้องมี หรือ ควรยกเลิก”

ผลการวิจัยพบว่า

คน Gen Z มัธยมปลาย เห็นว่าควรยกเลิก ร้อยละ 69.3 (347 คน) เห็นว่ายังต้องมี ร้อยละ 13.2 (66 คน) ไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 17.5 (88 คน)

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คน Gen Z มัธยมปลาย เห็นว่าควรยกเลิกการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า ร้องเพลงชาติและสวดมนต์ ให้คำอธิบาย เช่น กิจกรรมนี้ไม่ช่วยให้เกิดความรักชาติที่แท้จริง, เป็นกิจกรรมที่เสียเวลาอันมีค่าของทุกฝ่าย, เป็นกิจกรรมที่แสดงอำนาจของฝ่ายครูปกครอง, เป็นกิจกรรมการแสดงเท่านั้น, เป็นกิจกรรมที่เน้นระบบอำนาจนิยม, สวดมนต์หน้าเสาธงชาติจะเป็นคนดีได้อย่างไรถ้ายังคอรัปชั่นกันในโรงเรียน, ประชุมรับข่าวสารโรงเรียนเดือนละครั้งก็ได้ หรือก็แจ้งข่าวสารผ่านระบบออนไลน์, โรงเรียนควรส่งเสริมสิทธิเสรีภาพเพื่อการสร้างสรรค์ของนักเรียนมากกว่าระเบียบวินัย, ร้อนและยืนจนเมื่อยหรือนั่งจนขาชาแล้ว เข้าใจมั้ย, ไม่มีประเทศไหนทำกันแล้ว,

คน Gen Z มัธยมปลาย เห็นว่ายังต้องมีการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า ร้องเพลงชาติและสวดมนต์ ให้คำอธิบาย เช่น เป็นการปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์, ได้รับข่าวสารหน้าเสาธง, ได้ฝึกความอดทน มีระเบียบ มีวินัย, สร้างสำนึกและฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ให้นักเรียน, ปลูกฝังการทำความเคารพ, ปลูกฝังความกตัญญู, เป็นการต่อต้านยาเสพติด, ได้พบหน้าผู้อำนวยการโรงเรียน, ได้รับการอบรมบ่มเพาะความเป็นคนดี, นักเรียนและครูได้ทักทายปราศรัยกันตอนเช้าทุกวัน, ครูได้พบปะกันทุกเช้า, ครูได้แนะนำดูแลการร่วมกิจกรรมเข้าแถวนักเรียนทุกเช้า

2. ข้อคำถามว่า “วิชาลูกเสือ เนตรนารี ยังต้องมี หรือ ควรยกเลิก”

ผลการวิจัยพบว่า

คน Gen Z มัธยมปลาย เห็นว่าควรยกเลิก ร้อยละ 68.3 (342 คน) เห็นว่ายังต้องมี ร้อยละ 15.0 (75 คน) ไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 16.7 (84 คน)

ข้อมูลพื้นฐาน Gen Z มัธยมปลาย

  • เก็บข้อมูลแบบสอบถามจากโรงเรียนมัธยมปลายในเขตกรุงเทพฯและจังหวัดปริมณฑล สมุทรปราการ นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร รวม 6 จังหวัด
  • มีผู้ตอบคำถามทั้งสองข้อนี้ข้อละ 501 คน
  • เพศ : หญิง 235 คน (46.6%) ชาย 232 คน (46.0%) เพศหลากหลาย 37 คน (7.4%)
  • โรงเรียนมัธยมปลาย: กรุงเทพฯ 109 คน (21.6%) สมุทรปราการ 160 คน (31.7%) นครปฐม 90 คน (17.9%) ปทุมธานี 117 คน (23.2%) นนทบุรี 20 คน (4.0%) สมุทรสาคร 8 คน (1.6%)
  • (หมายเหตุ: ปี 2566 โรงเรียนมัธยมปลายทั้งประเทศ มี 2505 โรง มีนักเรียน 1,073,311 คน)
  • อายุ : อายุ 15 ปี 104 คน (20.6%) อายุ 16 ปี 136 คน (27.0%) อายุ 17 ปี 130 คน (25.8%) อายุ 18 ปี 95 คน (18.8%) อายุ 19 ปี 39 คน (7.8%)
  • ระดับชั้นการศึกษา : ม.4 จำนวน 182 คน (36.9%) ม.5 จำนวน 129 คน (26.2%) ม.6 จำนวน 182 คน (36.9%) (ระบุข้อนี้ 493 คน)

 

 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net