พลเมืองโต้กลับ

"..ฉันก้าวเดินฉันจึงยังคงอยู่ จงรับรู้ว่าฉันจะมิอาจเชื่อง ประชาชนจะนำแสงเป็นฟันเฟือง พลเมืองจะโต้กลับรุกเอาคืน"

12 มี.ค.58 ในแคมเปญ 'พลเมืองรุกเดิน' เรียกร้องพลเมืองต้องไม่ขึ้นศาลทหาร