อนุสรณ์ อุณโณ

"ผมใช้เวลานานมากในชีวิตกว่าจะรู้ว่าสิ่งที่รักและสิ่งที่รังเกียจคืออะไร และผมก็ได้ตัดสินใจเลือกที่จะใช้ชีวิตไปตามความที่ผมรู้นั้น เสรีภาพและความเสมอภาคคือสิ่งที่ผมรัก และสิ่งที่ผมรังเกียจที่สุดในชีวิตคือเผด็จการ"
นักวิชาการจากเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง โพสต์ข่าวที่ตนเองปรากฏเป็น 1 ในผู้ที่ถูกทหารแจ้งความเอาผิด พร้อมแกนนำ 'เดินมิตรภาพ' ฐานชุมนุมมั่วสุม ฝืนคำสั่ง คสช., 23 ม.ค.2561
https://www.facebook.com/anusorn.unno/posts/10156165189602716