กษัตริย์

เพียงเห็นปกหนังสือ Rama X: The Thai Monarchy under King Vajiralongkorn งานล่าสุดที่ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ เป็นบรรณาธิการ มันก็ถูกรัฐไทยแบนโดยที่ยังไม่เห็นเนื้อหาภายใน ซ้ำในราชกิจจานุเบกษายังใช้ถ้อยคำเดียวกับมาตรา 112 หนังสือที่ถูกแบนตั้งแต่ยังไม่ทันตีพิมพ์ซึ่งพูดถึงความต่อเนื่องและความเปลี่ยนแปลงของสถาบันกษัตริย์จากรัชกาลที่ 9 สู่รัชกาลที่ 10 ผู้มีอำนาจทางการเมืองสูงที่สุดนับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองและทำให้พื้นที่ประชาธิปไตยค่อยๆ หดแคบลง
2023-07-17 18:30

Pages