รัฐสภาผ่านวาระ 2 ร่าง รธน. แก้ไขเพิ่มเติม ให้ 200 สสร. มาจากการเลือกตั้ง ห้ามแก้หมวด 1, 2

รัฐสภาผ่านวาระ 2 ร่าง รัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม แก้ ม. 256 ให้วาระ 1 และ 3 ต้องใช้เสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของ 2 สภา รวมทั้ง สสร. 200 คน มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต มีเงื่อนไขพิเศษว่า ห้ามแก้ไขหมวดที่ 1 บททั่วไป และ หมวดที่ 2 พระมหากษัตริย์

วันที่ 24 - 25 ก.พ. ที่ผ่านมา ที่ประชุมร่วมของรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสภาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จะมีการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ฉบับที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.แก้รัฐธรรมนูญฯ) ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้วนั้น

iLaw สรุปสาระสำคัญของการพิจารณาและลงมติแก้ไขร่างแก้รัฐธรรมนูญในวาระสอง โดยระบุว่า มีสาระสำคัญอย่างน้อย 2 เรื่อง คือ

หนึ่ง การแก้ไขมาตรา 256 เรื่องวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่กำหนดให้การให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่หนึ่งและวาระที่สามจำเป็นจะต้องใช้เสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า "สามในห้า" ของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของสองสภา

สอง การแก้ไขเพิ่มหมวด 15/1 เรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่กำหนดให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) จำนวน 200 คน ที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต หรือระบบ "หนึ่งเขตหนึ่งคน" โดยมีเงื่อนไขพิเศษว่า การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องห้ามแก้ไขหมวดที่ 1 บททั่วไป และ หมวดที่ 2 พระมหากษัตริย์

หลังการพิจารณาในวาระสองเสร็จสิ้น ขั้นตอนต่อไปคือ ให้รอไว้ 15 วัน แล้วรัฐสภาถึงจะพิจารณาต่อในวาระสามได้ ซึ่งการจะเห็นชอบในวาระสามจะต้องอาศัยเสียงของ ส.ว. ในการเห็นชอบไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม รวมถึงต้องอาศัยเสียงเห็นชอบจากพรรคฝ่ายค้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ iLaw https://ilaw.or.th/node/5829

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์