อัพเดทล่าสุดเมื่อ 10 ชั่วโมง 37 นาที ที่ผ่านมา

รัฐสวัสดิการ

2012-10-18 18:27
แนวร่วมนิสิตนักศึกษาคัดค้าน ม.นอกระบบและแนวร่วมจัดกิจกรรม “การศึกษาต้องฟรี! ทั่วโลก” หน้ารัฐสภา ด้านโฆษก ปธ.สภา ยินดีที่ นศ.ตื่นตัวสนใจตรวจสอบนโยบายของรัฐ เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย
2012-10-18 01:13
แนวร่วมนิสิตนักศึกษาคัดค้านมหาวิทยาลัยออกนอกระบบศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อสังคมนิยมประชาธิปไตย(YPD.)สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากลุ่มลูกชาวบ้าน มหาวิทยาัลัยบูรพากลุ่มกล้าพยอม มหาวิทยาลัยรังสิตกลุ่มสะพานสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กลุ่มเสรีนนทรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลุ่มรั้วแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากลุ่มกล้าคิด สร้่างมิตร สร้างประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยรามคำแหงกลุ่มเหมราช มหาวิทยาลัยรามคำแหงกลุ่มรามอาสา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2011-07-04 01:58
เมื่อวันที่ 1 ก.ค.54 สมัชชาคนจนได้แถลงข้อเสนอเชิงหลักการสมัชชาคนจนต่อสาธารณชน แนะนำรัฐบาลใหม่ในการแก้ปัญหาคนจน ด้วยการสร้าง “ประชาธิปไตยที่กินได้ การเมืองที่เห็นหัวคนจน” โดยมีรายละเอียดดังนี้ ข้อเสนอเชิงหลักการสมัชชาคนจนต่อสาธารณชน ปัญหาของสมัชชาคนจนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขมีที่มาจากปัญหาการถูกแย่งชิงฐานทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน จากโครงการการพัฒนาและการดำเนินนโยบายของรัฐ ปัญหาความยากจนที่พวกเราประสบเป็นความยากจนที่มีรากฐานมาจากการจนอำนาจ จนโอกาส ไม่มีช่องทาง/กลไกในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของรัฐ พวกเรายากจนเพราะ “ไม่มีสิทธิในการกำหนดอนาคตของตนเอง” ดังนั้น นโยบายก
2011-06-12 20:49
ตัวแทนเครือข่ายประชาชนวิพากษ์นโยบายพรรคการเมือง เน้นการตลาด ถามเอามาจากไหน ย้ำต้องรวมกองทุนประกันสุขภาพทุกระบบเพื่อความเท่าเทียม พร้อมเผย 4 นโยบายต้องยกเลิก – 8 นโยบายน่าสนใจ วันนี้ (12 มิ.ย.54) เครือข่ายประชาชนด้านสังคม ซึ่งทำงานขับเคลื่อนเรื่องรัฐสวัสดิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม จัดเสวนา “เท่าทันนโยบายพรรคการเมือง-วิพากษ์นโยบายรัฐสวัสดิการ” ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ โดยเครือข่ายภาคประชาสังคมต่างๆ และประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดราว 150 คน 4 นโยบาย จี้ยกเลิก – 8 นโยบาย หนุนลงรายละเอียด เอกสารประกอบการเสวนา จัดทำมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เผยถึง “นโยบายพรรคการเมืองที่ใ
2011-04-28 00:56
1. “วันกรรมกรสากล” มิใช่ “วันแรงงานแห่งชาติ” “วันกรรมกรสากล”กำเนิดขึ้น เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2433 เพื่อรำลึกถึงจิตใจกล้าสู้กล้าเสียสละแม้กระทั่งชีวิตของชนชั้นแรงงานทั่ว โลก เป็นการรำลึกถึงและสืบทอดเจตนารมณ์ประวัติศาสตร์การต่อสู้ เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานเป็น “ระบบสามแปด” หมายถึงทำงานวันละ 8 ชั่วโมง พักผ่อน 8 ชั่วโมง ศึกษาหาความรู้ 8 ชั่วโมง อันเป็นการสะท้อนถึงชีวิตมนุษย์ที่ต้องการอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี ได้รับความยุติธรรม มีเวลาพักผ่อนร่างกายจิตใจ และพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์
2011-03-09 13:11
องค์กรสตรี 36 กลุ่ม เดินขบวนไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เรียกร้องให้เกิดระบบ "3 แปด" ในการทำงาน รัฐควรจัดระบบสวัสดิการสังคมรองรับตั้งแต่เกิดจนตาย และห้ามเลิกจ้างคนท้อง
2011-03-08 17:33
8 มี.ค.54 กลุ่มกรรมการแดงเพื่อประชาธิปไตย ออกแถลงการณ์เนื่องในวันสตรีสากล มีเนื้อหา ดังนี้ แถลงการณ์กรรมกรแดงเพื่อประชาธิปไตย วันสตรีสากล กรรมกรแดงเพื่อประชาธิปไตย พวกที่ออกมาเรียกร้องสิทธิสตรีส่วนหนึ่ง อาจทำให้เราหลงเชื่อว่าผู้ชายคือต้นเหตุของปัญหาทั้งปวง และผู้หญิงต้องลุกขึ้นปลดแอกจากการกดขี่ของผู้ชาย แต่ลองมองดูความเป็นจริงสิ! มีแต่ผู้หญิงที่ต้องขายแรงงานหรือเปล่า? มีเฉพาะผู้หญิงที่ถูกเลิกจ้างหรือเปล่า? มีแต่เฉพาะผู้ชายที่เป็นนายจ้างหรือเปล่า? มีแต่เฉพาะผู้ชายที่อยู่ในรัฐบาลอยู่ในรัฐสภาหรือเปล่า?
2010-11-30 01:27
ทีดีอาร์ไอชี้ "เหลื่อมล้ำ" แก้ได้ด้วยโอกาสการศึกษา-ฝึกอบรม แนะจัดสวัสดิการสังคมถ้วนหน้า ค่าใช้จ่ายไม่ใช่ปัญหา แต่อยู่ที่การจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม จวกรัฐกันผู้ประกันตนออมกองทุนชราภาพ จะเพิ่มความเสี่ยงของคนรายได้ต่ำ

Pages

Subscribe to รัฐสวัสดิการ