รัฐโลกวิสัย

ประเทศฝรั่งเศส แดนน้ำหอม เพิ่งมีกระแสการวิพากษ์วิจารณ์หลัง รบ.สั่งแบนชุด "อบายะห์" ในโรงเรียน ซึ่งเป็นชุดคลุมตัวแบบยาวที่ผู้หญิงมุสลิมบางส่วนสวมใส่ โดยอ้างว่าชุดดังกล่าวฝ่าฝืน "หลักการรัฐโลกวิสัย" นักวิเคราะห์มอง 'มาครง' ผู้นำสายกลาง อาจกำลังหาคะแนนนิยมจากฝ่ายขวา ฝ่ายซ้ายถกกันว่าสมควรหรือไม่ บางส่วนมีข้อกังขา 'อบายะห์' นับเป็น 'สัญลักษณ์ทางศาสนา' ตามนิยามกฎหมายได้จริงหรือ
2023-09-14 21:13
ด้วยมาตรวัดของรัฐโลกวิสัย ประเทศไทยยกพุทธศาสนาให้โดดเด่นกว่าและผูกกับความมั่นคงของรัฐจนกระทบต่อเสรีภาพและความเสมอภาคทางศาสนา นักวิชาการนิติศาสตร์เสนอกระบวนการทางกฎหมายเพื่อแยกรัฐจากศาสนา ปล่อยให้ศาสนาเป็นเรื่องของเอกชนจัดการกันเองโดยรัฐไม่เข้าไปแทรกแซง แต่การเพิ่มอำนาจกษัตริย์ลงในกฎหมายสงฆ์ก็ทำให้เรื่องนี้ซึ่งยากมากอยู่แล้ว ยากยิ่งขึ้นไปอีก
2023-04-30 15:29