สปสช.รับสมัครเลขาธิการคนใหม่ 14 ธ.ค.-6 ม.ค.ก่อนเสนอชื่อให้บอร์ดคัดเลือก ก.พ.64 

สปสช.ประกาศรับสมัครคัดเลือก “เลขาธิการ สปสช.” คนใหม่ ระหว่าง 14 ธ.ค. 63 – 6 ม.ค. 64 คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการ สปสช. พร้อมทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นเลขาธิการ สปสช. เพื่อเสนอบอร์ด สปสช. คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ภายใน ก.พ. 64 นี้ รับไม้ต่อ “หมอศักดิ์ชัย” ครบวาระ 4 ปี  2 เม.ย.64 ศกหน้า เพื่อทำหน้าที่บริหาร สปสช. พร้อมขับเคลื่อนกองทุนบัตรทองต่อเนื่อง    

นางดวงตา ตันโช ประธานกรรมการสรรหาเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ตนได้ลงนามใน “ประกาศคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ซึ่งเป็นไปตามมติการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา เนื่องจาก นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช.คนปัจจุบัน จะครบวาระ 4 ปี ในวันที่ 2 เมษายน 2564  

ทั้งนี้ ตามประกาศฯ ดังกล่าวได้กำหนดให้เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการ สปสช. คนใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2564 โดยผู้ประสงค์จะรับการคัดเลือกสามารถดูรายละเอียดการสมัคร เอกสารและหลักฐานการสมัครได้ที่ www.nhso.go.th วิธีการสมัครสามารถทำได้ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้  

1.ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เลขที่ 120 ม.3 ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา” ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2564 ในเวลา 08.30-12.00 น. และเวลา 13.00-16.30 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ  

2.สมัครทางอินเตอร์เน็ต ในเว็บไซต์ www.nhso.go.th โดยให้ผู้สนใจกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน และแนบเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร ทั้งนี้เมื่อกรอกใบสมัครแล้วเสร็จให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครไว้เป็นหลักฐาน และนำมาพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครฉบับจริงมายื่นในวันสัมภาษณ์ 

3.ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nhso.go.th โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมดใส่ซองปิดผนึก โดยระบุด้านล่างขวาซองให้ชัดเจนว่า “สมัครคัดเลือกเลขาธิการ สปสช.” และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมาที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เลขที่ 120 ม.3 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา” ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โดยให้ถือวันประทับตราบนซองจดหมายของไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันที่ส่งใบสมัคร พร้อมขอให้ผู้สมัครแจ้งมายัง สปสช. ให้ทราบทางโทรศัพท์หมายเลข 02-1414307 

นางดวงตา กล่าวต่อว่า หลังจากครบกำหนดวันเปิดรับสมัครรับการคัดเลือกเลขาธิการ สปสช. แล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ 5 คน ประกอบด้วย ตนในฐานะประธานกรรมการฯ พร้อมด้วย นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม และนายนิมิตร์ เทียนอุดม จะพิจารณาสรรหาคุณสมบัติผู้สมัครที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม เฉพาะผู้ที่ยื่นเอกสารและหลักฐานครบถ้วน พร้อมเชิญผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์ และเมื่อการสรรหาเสร็จสิ้นลงจะทำการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 19 มกราคม 2564 พร้อมนำเสนอต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อทำสัญญาจ้างและแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ สปสช. ต่อไป  

 

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่  

https://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-information_detail.aspx?ContentID=NjQwMDAwMDUy 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท