เย็นนี้เตรียมพบ 'ธงชัย-ชูศักดิ์' มรดกสมบูรณาญาสิทธิ์ฯ-ชำแหละวรรณกรรมร่วมสมัย

เตรียมพบกับสรุปปาฐกถาของชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ เรื่อง วรรณกรรมไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน และของธงชัย วินิจจะกูล เรื่องมรดกสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในปัจจุุบัน ที่กล่าวในงานแสดงมุทิตาจิต 70 ปี ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (พร้อมคลิปประกอบ) เย็นนี้

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์