สหภาพ Electrolux ยืนยันขอกลับเข้าทำงาน แต่ไม่รับเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมจากบริษัท

สหภาพแรงงาน Electrolux เผยลงรายมือชื่อ 109 ยืนยันขอกลับเข้าทำงานให้บริษัทแล้ว แต่ไม่รับเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมจากบริษัทที่ระบุว่าอายุงานจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่เริ่มกลับมาทำงานตามสัญญาจ้างใหม่, ให้คนงานทดลองงานใหม่อีก 119 วัน และการขออนุญาตศาลแรงงานเลิกจ้างกรรมการสหภาพฯ

 
 
สหภาพแรงงานอีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทยยื่นหนังสือขอแสดงเจตนากลับเข้าทำงานกับบริษัทอีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด แต่ไม่รับเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 56 ที่ผ่านมา
 
12 มี.ค. 56 - สหภาพแรงงานอีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย แจ้งข่าวว่าตั้งแต่ที่คนงานได้รับรู้ถึงข้อเสนอการแจ้งเงื่อนไขในการกลับเข้าทำงานใหม่ของบริษัท (อ่านเพิ่มเติม: สหภาพอีเลคโทรลักซ์กังขาเงื่อนไขกลับเข้าทำงานใหม่ของบริษัท) คนงานจึงได้เข้าชื่อกัน 109 คนทำหนังสือขอแสดงเจตนากลับเข้าทำงานกับบริษัทอีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด แต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงเบื้องต้นที่บริษัทได้ทำการตกลงกับผู้แทนสหภาพแรงงานอีเลคโทรลักซ์ ประเทศสวีเดนและผู้แทนจาก Industri All Global Union เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 56 ที่ผ่านมา (อ่านเพิ่มเติม: สหพันธ์แรงงานสวีเดนเจรจา บริษัทตกลงรับคนงาน Electrolux กลับเข้าทำงาน-คงสภาพการจ้างเดิม) ซึ่งสหภาพแรงงานได้ไปยื่นหนังสือหน้าบริษัทตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 56 ที่ผ่านมาแล้ว
 
โดยรายละเอียดของหนังสือขอแสดงเจตนากลับเข้าทำงานกับบริษัทอีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด มีดังต่อไปนี้ ... 
 
 

 

ที่ สร.อ.ล/2556
5 มีนาคม 2556
เรื่อง ขอกลับเข้าทำงาน
เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัทอีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด
 
อ้างถึงการประชุมระหว่างตัวแทนผู้บริหารบริษัทอีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด กับผู้แทนสหภาพแรงงานอีเลคโทรลักซ์ ประเทศสวีเดนและผู้แทนจาก Industri All Global Union เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ดังมีข้อตกลงในรายละเอียดจำนวน 8 ข้อดังนี้
 
1.  ทบทวนข้อเท็จจริง รายละเอียด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นำเสนอโดยบริษัท
 
2.  IF Metall แจ้งให้ฝ่ายบริหารทราบว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับที่เขาได้รับแจ้งจากสหภาพแรงงาน
 
3.  ตกลงกันในหลักการว่า ถึงแม้จะมีความแตกต่างในด้านข้อมูลการนำเสนอจากทั้งสองฝ่าย แต่จะไม่เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการปรองดอง
 
4.  ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมมือและฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพแรงงานและบริษัทโรงงานระยอง
 
5.  ตกลงกันว่าคนงานที่ถูกเลิกจ้างทั้งหมดสามารถกลับเข้าสู่การทำงานที่บริษัท Electrolux สภาพการจ้างเดิมเหมือนกับก่อนถูกเลิกจ้าง  ตำแหน่งงานอาจจะเปลี่ยน (ตามสภาพงานที่มีอยู่) แต่ไม่ได้หมายความว่าอนุญาตให้บริษัทโอนย้ายไปทำงานอะไรก็ได้ที่อาจเห็นได้ว่าเป็นการกลั่นแกล้ง หรือลงโทษพนักงาน 
 
6. ในกระบวนการกลับเข้าทำงาน พนักงานต้องไปแจ้งความจำนงเพื่อกลับเข้าทำงานภายใน 14 วัน ซึ่งบริษัทจะขอให้พนักงานยอมรับเงื่อนไขบางประการ ก่อนการเริ่มงาน ซึ่ง IF Metall จะได้รับแจ้งและสามารถวิพากษ์วิจารณ์เงื่อนไขที่บริษัทเสนอต่อพนักงาน คณะกรรมการสหภาพแรงงานทั้ง 8 คน กลับเข้าทำงานในสภาพการจ้างเดิม 
 
7.  ได้มีการพูดถึงการสร้างแรงงานสัมพันธ์ต่อไปในอนาคตเพื่อทำให้แรงงานสัมพันธ์ที่โรงงานระยองสอดคล้องกับกฎหมายแรงงานไทย  คณะกรรมการสหภาพแรงงานทั้ง 8 คนซึ่งปัจจุบันถูกพักงานจะเข้าร่วมในการประชุมเพื่อการสร้างแรงงานสัมพันธ์ การประชุมนัดนี้จะจัดขึ้นที่สำนักงานแรงงานจังหวัดระยองวันที่ 29 มีนาคม 2556  
 
8.  IF Metal และ Electrolux สำนักงานใหญ่จะทำงานอย่างต่อเนื่องในการติดตามและจัดประชุม สัมมนา ร่วมกันกับ Electrolux ประเทศไทยและสหภาพแรงงาน Electrolux Thailand Workers Union เพื่อการสร้างแรงงานสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้จะมีการปรึกษาหารือกันถึงเรื่องการปฏิบัติตามข้อตกลงสากล
 
ดังนั้น คณะกรรมการและสมาชิกสหภาพแรงงานผู้มีรายชื่อและลายมือชื่อท้ายนี้ขอแสดงเจตนากลับเข้าทำงานกับบริษัทอีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด ตั้งแต่วันที่  ….. มีนาคม  2556
 
 
ทั้งนี้ในทางสหภาพฯ ระบุว่าในการเจรจาในวันที่ 14 มี.ค. 56 ที่รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ทำการประสานไว้ให้มีการเจรจากันที่ทำเนียบรัฐบาล ทางบริษัทฯ จะส่งตัวแทนผู้บริหารที่มีอำนาจการตัดสินใจเข้าร่วมเจรจากับสหภาพแรงงาน
 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์