Skip to main content
sharethis

กองทัพบกส่งคนฟ้องข้อหากบฎ - 'เพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล' ชี้แจงไม่ได้กล่าวว่า "สปป.ล้านนา" คือ "สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนล้านนา" ถ้ากองทัพฟ้องมาก็จะฟ้องกลับ ยืนยันให้ความเห็นไปตามหลักวิชาการเรื่องรูปแบบการปกครอง ไม่เคยเสนอให้แยกดินแดน แต่เสนอให้คนชอบ กปปส. ไปอยู่ในระบอบ กปปส. คนชอบประชาธิปไตยอยู่กับระบอบประชาธิปไตย พร้อมแนะรัฐ-กปปส.หาทางเจรจากันเพื่อเลี่ยงภาวะรัฐล้มเหลว

4 มี.ค. 2557 - ตามที่เมื่อวันที่ 1 มี.ค. นสพ.คมชัดลึก รายงานโดยพาดหัวข่าวว่า "แดงรับแล้ว!ตั้งสปป.ล้านนาคุยมา6เดือน" และพาดหัวรองว่า "แดงรับแล้ว!ตั้งสปป.ล้านนา คุยมา6เดือนแล้วคล้าย'จีน-ฮ่องกง' อ้างคนเหนือ 4 ล้านคนยอมรับ 'หมอประเวศ'ชูแนวคิดพระเจดีย์ปฏิรูปประเทศ" โดยอ้างว่า ได้สัมภาษณ์นายเพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล แกนนำ นปช. กลุ่ม "รักเชียงใหม่ 51" และที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยในรายงานอ้างการให้สัมภาษณ์นายเพชรวรรตว่าประเด็นการแบ่งแยกล้านนามีการหารือมาแล้ว 6 เดือน

โดยคมชัดลึกระบุว่า สปป.ล้านนา ชื่อเต็มคือ "สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนล้านนา" และอ้างว่านายเพชรวรรตกล่าวว่าการแยกตัวของ สปป.ล้านนา มิใช่การแบ่งแยกประเทศ แต่เป็นการแบ่งแยกการปกครองเหมือนกับจีนแผ่นดินใหญ่กับฮ่องกง และในรายงานเดียวกันของคมชัดลึก ยังลงความเห็นสนับสนุนการปกครองตัวเองของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ที่กล่าวปาฐกถาพิเศษในเวที "ฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย" โดยเสนอแนวทาง "พระเจดีย์ปฏิรูปประเทศ" ที่เสนอให้มีการลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน ด้วยการคืนอำนาจให้ประชาชนปกครองตนเองในรูปชุมชน ท้องถิ่น จังหวัดจัดการตนเองนั้น

 

เพชรวรรตยืนยันไม่ได้กล่าวว่า สปป.ล้านนา คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนล้านนา

การแถลงข่าวของ เพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล เมื่อวันที่ 3 มี.ค. ยืนยันว่าไม่มีแนวคิดแบ่งแยกดินแดน และมีการนำเสนอโดยสื่อมวลชนคลาดเคลื่อน (ที่มาของภาพ: เฟซบุ๊คเพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล)

 

ล่าสุดเมื่อวานนี้ (3 มี.ค.) มีการแถลงชี้แจงจากนายเพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล ที่โรงแรมวโรรสแกรนด์พาเลซ ที่ตั้งของสถานีวิทยุชุมชนรักเชียงใหม่ 51 โดยมีการชี้แจงว่าข่าวที่มีการนำเสนอมีความคลาดเคลื่อนไปจากสิ่งที่มีการสัมภาษณ์เขา โดยยืนยันว่าไม่เคยมีความคิดแบ่งแยกประเทศ และไม่ได้กล่าวว่า สปป.ล้านนา หมายถึง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนล้านนา อย่างที่มีการนำเสนอ และไม่รู้จักกับคณะทำงานของกลุ่ม สปป.ล้านนา หรือ "สมัชชาปกป้องประชาธิปไตยล้านนา"

ทั้งนี้ในการแถลงข่าว นายเพชรวรรตปฏิเสธว่าเขาและกลุ่มรักเชียงใหม่ 51 ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการติดป้ายขอแยกประเทศที่สะพานข้ามแยกดอนจั่น ใน จ.เชียงใหม่ และไม่เกี่ยวกับกรณีที่มีผู้โพกผ้าเขียนข้อความว่า "สปป.ล้านนา" ไปให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ก.พ. ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ในเพจของนายเพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล ได้ลงคำชี้แจงไว้ด้วย ตอนหนึ่งของคำชี้แจงระบุว่า

คำชี้แจงที่เผยแพร่ในเฟซบุ๊คของนายเพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล  (ที่มาของภาพ: เฟซบุ๊คเพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล)

"ตามที่มีสื่อได้ลงข่าวเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ว่าเป็นประธานผู้คิดที่จะแบ่งแยกประเทศนั้น ขอกราบเรียนว่า การให้ข่าวคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอย่างมากมาย เช่น คำว่า สปป.ล้านนา มีการเข้าใจกันว่าหมายถึง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนล้านนานั้น ข้าพเจ้าไม่รู้แต่อย่างใด แต่ถ้า สปป.ล้านนา ใน จ.เชียงใหม่นั้น หมายถึง "สมัชชาปกป้องประชาธิปไตยล้านนา" นั้น ข้าพเจ้าเข้าใจว่าน่าจะเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรณรงค์ให้คนไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ เสียมากกว่า แต่ข้าพเจ้าไม่เคยเข้าไปปฏิสัมพันธ์หรือมีความสนิทสนมแต่อย่างใด ยังไม่รู้สถานที่ตั้งอยู่ตรงไหน ใครเป็นเจ้าขององค์กร รู้แค่ว่าก่อนวันที่ 2 กุมภาพันธ์็มีผู้เชิญข้าพเจ้าไปบรรยายเรื่อง "สิทธิและหน้าที่ของประชาชนในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งเท่านั้น" แต่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ไปตามหนังสือเชิญแต่อย่างใดเพราะข้าพเจ้ามีภารกิจในการลงชุมชนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยต่างจังหวัด..."

 

ยืนยันไม่รู้จักกับคนตั้ง สปป.ล้านนา และการให้สัมภาษณ์เป็นการแสดงความเห็นตามหลักวิชาการ

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวประชาไทได้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับนายเพชรวรรตเพิ่มเติม โดยนายเพชรวรรตชี้แจงยืนยันว่าสิ่งที่คมชัดลึกรายงานไม่ตรงกับที่มีการสัมภาษณ์ ทั้งนี้การสัมภาษณ์ดังกล่าวเป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เมื่อวันที่ 1 มี.ค. ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายดังกล่าวถามว่า สปป.ล้านนา เป็นอย่างไร และได้ตอบกลับไปว่า "มันเป็นอย่างไร คือ สปป.ลาวหรือ?" เพราะส่วนตัวไม่รู้จักกับคนที่ตั้งกลุ่ม สปป.ล้านนา จริงๆ ทราบแต่ว่าเป็นกลุ่มนักวิชาการที่รณรงค์การเลือกตั้ง

นายเพชรวรรตชี้แจงด้วยว่า นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวรายดังกล่าวมีการถามว่ารู้สึกอย่างไรบ้างกับการแบ่งแยกประเทศ ซึ่งก็ได้ตอบชี้แจงไปตามหลักวิชาการว่า การแบ่งแยกประเทศนั้นทำไม่ได้เพราะคนในประเทศมีขนมธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ภาษา เหมือนกัน มีในหลวงองค์เดียวกัน ส่วนในทางวิชาการแล้ว บางกรณีประเทศหนึ่งอาจมีรูปแบบการปกครองหลายแบบ เช่น ประเทศจีนที่มีฮ่องกงเป็นเขตบริหารพิเศษ หรือบางประเทศอาจมีการกระจายอำนาจ

ทั้งนี้ยังได้วิเคราะห์ว่า การแยกระบอบการปกครองในประเทศ สามารถเกิดขึ้นได้หากเกิดปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ หนึ่ง การปกครองไม่เป็นประชาธิปไตย มีการดูถูกเหยียดหยามความเป็นมนุษย์อย่างรุนแรง สอง การใช้กฎหมายเป็นไปอย่างไม่เท่าเทียม และสาม ไม่ใช่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

ไม่เคยเสนอแยกดินแดน แต่เสนอคนชอบ กปปส. ให้อยู่ระบอบ กปปส. คนชอบประชาธิปไตยอยู่กับระบอบประชาธิปไตย แนะรัฐ-กปปส. เจรจากันเพื่อเลี่ยงภาวะรัฐล้มเหลว

แกนนำกลุ่มรักเชียงใหม่ 51 ยืนยันว่าไม่เคยให้ข่าวว่าต้องมีการแบ่งแยกดินแดน แต่เสนอทางออกจากความขัดแย้งทางการเมืองว่า อาจทำให้ประเทศมี 2 ระบอบ คนชอบแนวทาง กปปส. ก็ไปอยู่กับการปกครองระบอบ กปปส. ส่วนคนที่รักประชาธิปไตยก็ให้อยู่กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งประเทศไม่ได้ถูกแบ่งตามไปด้วย

นายเพชรวรรตกล่าวด้วยว่า กิจกรรมของกลุ่มรักเชียงใหม่ 51 ทุกวันนี้ ทำกิจกรรมส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ส่วนฝ่ายการเมืองที่ทะเลาะกัน ก็ขอเรียกร้องให้หาทางเจรจากัน กปปส. อยากปฏิรูปอะไรก็มาเจรจากับรัฐบาล ทั้งสองฝ่ายอย่าใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือ ทั้งนี้รัฐบาลซึ่งมีที่มาตามระบอบประชาธิปไตยนั้นก็ควรลดราวาศอกหาทางคุยกับ กปปส. ส่วน กปปส. เองก็ไม่ควรตั้งเงื่อนไว้ก่อเจรจาว่าต้องขับไล่รัฐบาลก่อน แล้วค่อยปฏิรูป เพราะทำอย่างนี้ประชาชนทุกฝ่ายเสียหาย ทั้งนี้เชื่อว่าทั้งฝ่ายรัฐบาลและ กปปส. ควรเจรจากันเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ประเทศเกิดภาวะรัฐล้มเหลว

ส่วนที่ทางกองทัพส่งคนไปแจ้งความดำเนินคดีนั้น นายเพชรวรรตกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า แกนนำ กปปส. 19 คนกระทำผิด มีหลักฐานชัดเจน มีการออกหมายจับ แต่ไม่มีใครไปจับ ผมพูด ผมให้สัมภาษณ์สื่อ ยังไม่ได้ทำอะไร แต่กำลังจะโดนจับ และยืนยันว่าถ้ามีใครฟ้องมา ก็จะสู้คดี และจะพิจารณากับทนายความว่าจะฟ้องกลับด้วย เพราะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง นายเพชรวรรตกล่าว

 

เนชั่นยอมรับให้ผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ อ้างได้ย้ำแล้วเพื่อไม่ให้เกิดเข้าใจผิด

ทั้งนี้ในรายงานของเครือเนชั่น เมื่อวันที่ 3 มี.ค. ยอมรับว่า มีผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวภาคเหนือ เครือเนชั่น ได้สัมภาษณ์นายเพชรวรรตจริงทางโทรศัพท์ แต่ยังยืนยันว่าตลอดการสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวได้ถามย้ำเรื่องดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด

 

มทบ.33 ส่งนายทหารฟ้องเพชรวรรตข้อหากบฎ

ในส่วนของกองทัพนั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 มี.ค. ไทยรัฐออนไลน์ รายงานว่า ที่ จ.เชียงใหม่ พ.อ.โภคา จอกลอย หัวหน้ากองข่าว มทบ.33 ค่ายกาวิละ จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย พ.ท.สันโดษ คงปาลี นายทหารพระธรรมนูญ ได้รับมอบหมายจาก พล.ต.สรายุทธ รังษี ผบ.มทบ.ที่ 33 ไปแจ้งความที่ สภ.แม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อกล่าวโทษนายเพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล แกนนำกลุ่มรักเชียงใหม่ '51 ว่ามีการกระทำเข้าข่ายแบ่งแยกราชอาณาจักร หรือยึดอำนาจการปกครอง ในส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งราชอาณาจักร เป็นการกระทำความผิดฐานเป็นกบฏ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113 และ มาตรา 114 ทั้งนี้นายทหารดังกล่าวนำหนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์คำให้สัมภาษณ์และอื่นๆ มาหลักฐานฟ้องตำรวจ นอกจากนี้นายทหารดังกล่าวยังมาแจ้งความที่ สภ.เมืองเชียงใหม่ โดยระบุว่าเป็นท้องที่เกิดเหตุด้วย

ทั้งนี้การดำเนินคดีดังกล่าว เป็นไปตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ได้มอบหมายให้ทางแม่ทัพภาค 3 ดำเนินการ (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง)

 

ผู้การเมืองพะเยา ระบุมีการแจ้งความฐานปลุกปั่น ม.116 ไม่มีการแจ้งความฐานกบฎ

ส่วนที่ จ.พะเยา เนชั่นทีวี รายงานว่า พล.ต.ต.ภาณุ บุรณศิริ ผบก.ภ.จว.พะเยา กล่าวว่า เรื่องการแจ้งความกรณี "สปป.ล้านนา" นั้นตำรวจได้แจ้งความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 "ทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือหรือวิธีอื่นใด อันมิใช่เป็นการกระทำภายใต้ในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็น หรือตอชมโดยสุจริต เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน ถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร" อันเป็นความผิดต่อความมั่นคงภายในของรัฐ และจะรวมคดีที่จังหวัดทหารบกพะเยาเข้าแจ้งความให้เป็นคดีเดียวกัน ไม่ใช่แจ้งความตามมาตรา 113-114 ตามที่เป็นข่าว

ส่วนการที่มีการติดป้ายผ้า "ประเทศนี้ไม่มีความยุติธรรม กูขอแยกเป็นประเทศล้านนา" และการเดินสวนสนามของกำลังอาสาสมัครตำรวจบ้าน 5 อำเภอในจังหวัดพะเยา นั้นยังไม่เข้าองค์ความผิดฐานกบฏ และส่วนตัวคิดว่าคนพะเยาไม่บังอาจคิดแบ่งแยกแผ่นดิน โดยขอให้มีการแก้ข่าวให้กับชาว จ.พะเยา ด้วย

 

'สปป.ล้านนา' จัดกิจกรรมหนุนการเลือกตั้ง - สู่ข้อกล่าวหาว่าแบ่งแยกประเทศ

ประชาชนใน จ.เชียงใหม่ รวมตัวกันและก่อตั้งกลุ่ม "สมัชชาปกป้องประชาธิปไตยล้านนา" หรือ สปป.ล้านนา เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง และเดินทางมาให้กำลังใจนักวิชาการกลุ่ม "สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย" หรือ สปป. ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2556 ต่อมาเอเอสทีวีผู้จัดการได้นำเสนอข่าวประชาชนกลุ่มหนึ่งใช้ผ้าคาดศีรษะเขียนว่า "สปป.ล้านนา" ไปรอต้อนรับนายกรัฐมนตรีที่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 ก.พ. แล้วรายงานว่า "สปป.ล้านนา" คือ "สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนล้านนา" (ที่มาของภาพ: ประชาไท/แฟ้มภาพ)

 

สำหรับกระแสข่าว "สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนล้านนา" ที่มีการรายงานในสื่อมวลชนหลายฉบับนั้น เริ่มจากรายงานข่าวเมื่อวันที่ 28 ก.พ. ที่มีกลุ่มคนเสื้อแดงที่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ขับขี่รถจักรยานยนต์ คาดผ้าขาวที่ศีรษะเขียนข้อความ "สปป.ล้านนา" เพื่อมารอให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี และเอเอสทีวีผู้จัดการ รายงานโดยอ้างการสัมภาษณ์คนเสื้อแดงที่ร่วมขบวนว่าหมายถึง "สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลานนา" นั้น ผู้สื่อข่าวตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นกลุ่มชาวบ้านใน จ.เชียงใหม่ - ลำพูน ที่ตั้งกลุ่ม "สมัชชาปกป้องประชาธิปไตยล้านนา" เพื่อให้กำลังใจนักวิชาการกลุ่ม "สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย" หรือ สปป. ในส่วนกลางเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2556 ที่ผ่านมา (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง)

แต่ในเวลาต่อมายังคงมีการนำข่าวดังกล่าวไปปราศรัยโดยสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำ กปปส. กล่าวหาว่ากลุ่มดังกล่าวต้องการแยกประเทศ และสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อาจารย์ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เตือนว่า "สงสัยเวที กปปส. จะ "เงิบ" นะฮับ" นั้น (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง)

อนึ่งเพจสมัชชาปกป้องประชาธิปไตย (สปป.) และเพจสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยล้านนา (สปป.ล้านนา) ได้เผยแพร่คำชี้แจงแล้วว่า สปป.ล้านนา ชื่อเต็มคือ 'สมัชชาปกป้องประชาธิปไตยล้านนา' ทำกิจกรรมในแนวทางสนับสนุนการเลือกตั้ง 2 ก.พ. ไม่มีแนวทางแบ่งแยกประเทศ พร้อมแนะการข่าวกองทัพต้องรอบด้าน (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง)

 

เว็บกระปุกไปต่อ-ผุดแผนที่ สปป.ล้านนา ตั้งเมืองหลวงที่ "กรุงอุดรราชธานี"

 

เว็บไซต์กระปุกดอทคอมเผยแพร่ภาพแผนที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนล้านนา แต่ตรวจสอบแล้วไม่ใช่ที่เผยแพร่ในเพจสมัชชาปกป้องประชาธิปไตย หรือ สปป.ล้านนา ตามที่เว็บไซต์ดังกล่าวอ้าง

 

สำหรับกระแสข่าวเรื่องการแยกประเทศดังกล่าว ยังคงมีการเผยแพร่อยู่ในสื่อมวลชนต่างๆ โดยล่าสุดในวันนี้ (3 มี.ค.) เว็บไซต์กระปุกดอทคอม ได้พาดหัวข่าว "แม่ทัพภาค 3 แจ้งจับแดงรักเชียงใหม่ 51-แดงพะเยา ฐานกบฏ ตั้ง สปป.ล้านนา" โดยเผยแพร่ภาพประกอบข่าวอ้างว่าเป็นแผนที่ของ "สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนล้านนา"โดยในภาพระบุว่ามีเมืองหลวงอยู่ที่ "กรุงอุดรราชธานี" มีประชากร 20 ล้านคน ใช้เงินสกุลขด มีตราแผ่นดินเป็นรูป "ฯพณฯ ทักษิณ"

ทั้งนี้มีการอ้างว่านำมาจากภาพที่แชร์กันในโลกออนไลน์ อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบที่มาของภาพโดยผู้สื่อข่าว พบว่าไม่ใช่ภาพที่เผยแพร่อยู่ในเพจสมัชชาปกป้องประชาธิปไตย (สปป.) และ สมัชชาปกป้องประชาธิปไตยล้านนา (สปป.ล้านนา) แต่อย่างใด

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net