Skip to main content
sharethis
11 ก.ค. 2558 สหภาพยุโรป (อียู) ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการผลักดันชาวเตอร์กิกออกจากประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
แถลงการณ์จากสหภาพยุโรป (อียู) เกี่ยวกับการผลักดันชาวเตอร์กิกออกจากประเทศไทย 
 
แถลงการณ์โดยโฆษกของนางเฟเดริกา โมเกรินี ผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปและรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป เกี่ยวกับการผลักดันชาวเตอร์กิกออกจากประเทศไทย
 
การผลักดันชาวเตอร์กิกจำนวนประมาณ 100 คน รวมถึงผู้หญิงและเด็ก ออกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนเป็นการกระทำผิดอย่างร้ายแรงต่อหลักการห้ามผลักดันกลับ (non-refoulement principle) ซึ่งเป็นแก่นสำคัญของกฏหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
 
ประเทศไทยมีพันธกรณีในการปฏิบัติภายใต้อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (CAT) และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมือง (ICCPR) ชาวเตอร์กิกที่ยังพำนักอยู่ในประเทศไทยควรได้รับการอนุญาติให้เดินทางออกจากประเทศไทยได้อย่างสมัครใจไปยังประเทศที่พวกเขาเลือกและประเทศนั้นๆยินยอมที่จะรับพวกเขา
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net