Skip to main content
sharethis

ปลัดกระทรวงแรงงาน เผย เดือนม.ค. ผลตรวจติดตามค่าจ้างขั้นต่ำสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ เป็นที่น่าพอใจ พบเพียง 2.7% ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบกิจการที่มีลุกจ้าง 1 – 9 คน เตือนนายจ้างฝ่าฝืนมีโทษจำคุก

แฟ้มภาพ ประชาไท

15 ก.พ. 2560 รายงานข่าวจากกระทรวงแรงงานระบุว่า ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 19 ครั้งที่ 2/2560 ว่า ที่ประชุมได้รายงานผลการตรวจติดตามการจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำของสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ ซึ่งจากผลการตรวจสถานประกอบกิจการ พบว่าส่วนใหญ่การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย มีจำนวนน้อยมากที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งสถานประกอบกิจการที่พบเหล่านี้จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยจากการตรวจคุ้มครองของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดือนมกราคม 2560 มีสถานประกอบกิจการผ่านการตรวจ 3,176 แห่ง ลูกจ้างจำนวน 132,036 คน พบว่าปฏิบัติไม่ถูกต้อง 86 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.7 และมีลูกจ้างได้รับการปฏิบัติไม่ถูกต้อง 462 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบกิจการที่มีลุกจ้าง 1 – 9 คน ซึ่งถือว่ามีสถานประกอบกิจการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายน้อยมาก 

อีกทั้งยังได้เสนอแผนงานของคณะกรรมการค่าจ้าง แผนอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัด ที่โดยปกติจะมีการสำรวจข้อมูลสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของจังหวัด ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคน – เดือนพฤษภาคม และในเดือนกรกฎาคมจะนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำรอบแรกในรอบปีที่จะถึง ซึ่งถือเป็นแผนงานคราวๆ ที่จะได้ดำเนินการต่อไป

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวด้วยว่า ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 90 เมื่อประกาศกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำมีผลใช้บังคับแล้ว ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และให้นายจ้างที่อยู่ในข่ายบังคับของประกาศกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปิดประกาศดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย เพื่อให้ลูกจ้างได้ทราบ ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้างตลอดระยะเวลาที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ และหากนายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net