หมายเหตุประเพทไทย #187 ฝันถึงวันที่โลกมีเสรีภาพ

เนื่องในโอกาสวันรัฐธรรมนูญและวันสิทธิมนุษยชนสากล หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ ชานันท์ ยอดหงษ์ พูดคุยกับ ต่อศักดิ์ จินดาสุขศรี พูดคุยถึงคำว่า "เสรีภาพ" ถ้อยคำที่สร้างแรงบันดาลใจของการต่อสู้ทางการเมืองที่สำคัญ เช่น คำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาเพื่อแยกตัวจากอังกฤษ การเรียกร้องเอกราชและการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก ฯลฯ

โดยนิยามของคำว่า "เสรีภาพ" มีหลายระดับ ตั้งแต่เสรีภาพที่ไม่มีอุปสรรคกีดขวาง เสรีภาพที่มนุษย์สามารถกำหนดชะตากรรมของตัวเอง และเสรีภาพที่ปราศจากการครอบงำ จริงอยู่ที่ว่าบางสังคมเหมือนผู้คนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่เอาเข้าจริงเป็นเพียงการทำได้เฉพาะสิ่งที่รัฐรับรองว่าทำได้ แต่เมื่อผู้คนออกมาแสดงความเรียกร้องต้องการ ขอมีส่วนร่วมในการปกครอง รัฐก็อาจจะห้ามการแสดงความเรียกร้องต้องการเหล่านั้น รวมทั้งยึดเสรีภาพไปก็ได้ เสรีภาพในที่นี้จึงเป็นเพียงเสรีภาพชั่วคราวเพราะประชาชนไม่ได้เป็นเจ้าของอำนาจการปกครอง และไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระบวนการออกกฎหมายมาแต่ต้น

ติดตามรายการหมายเหตุประเพทไทยย้อนหลังที่
เฟสบุ๊ค 
https://www.facebook.com/maihetpraphetthai 
หรือลงทะเบียนรับชมที่ 
https://youtube.com/prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์