Skip to main content
sharethis

สปสช. ร่วมสร้างต้นทุน “เด็กไทย” เติบโต พัฒนาการสมวัย เป็นทรัพยากรคุณภาพประเทศ จัดสิทธิประโยชน์บัตรทองดูแลสุขภาพตั้งแต่ในครรภ์ ครอบคลุมทั้งการรักษาและป้องกัน หนุน อปท.ผ่านกลไก “กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น” เติมเต็มความพร้อมเด็กไทย

11 ม.ค.2562 นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของประเทศคือเด็กในวันนี้ ต้องได้รับการดูแลและส่งเสริมให้มีพัฒนาการด้านต่างๆ ที่ดี ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ประกอบด้วย มิติที่ 1 ด้านร่างกายที่ต้องเจริญเติบโตตามอายุ สมวัย มิติที่ 2 ด้านสติปัญญา ทั้งความฉลาดทางเชาว์ปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และมิติที่ 3 ด้านจิตวิญญาณ ซึ่งต้องพัฒนาควบคู่ไปพร้อมกัน โดยเฉพาะก่อนอายุ 6 ขวบ เป็นช่วงเวลาที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษอย่างใกล้ชิด เพื่อทำให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพในวันข้างหน้า เป็นกำลังสำคัญนำพาพัฒนาประเทศ    

ทั้งนี้ ภายใต้ “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ได้ดำเนินการต่างๆ เพื่อดูแลและสนับสนุนการเจริญเติบโตของเด็กไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งการรักษาและป้องกัน เริ่มดูแลตั้งแต่ในครรภ์มารดา แรกคลอด และตามช่วงอายุที่ต้องเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นบริการฝากครรภ์ฟรีที่เป็นการดูแลตั้งแต่ก่อนคลอด การรับวัคซีนพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อป้องกันโรค การตรวจคัดกรองโรคและภาวะผิดปกติ การบริการทันตกรรมโดยเคลือบหลุมร่องฟันเพื่อป้องกันฟันผุ และการประเมินพัฒนาการตามช่วงอายุ โดยสิทธิประโยชน์บริการสุขภาพต่างๆ เหล่านี้ ได้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

เลขาธิการ สปสช. กล่าวต่อว่า ในปี 2562 นี้ สปสช.ได้ปรับสิทธิประโยชน์เพื่อเด็กไทยคือ การเพิ่มเติมวัคซีนรวมป้องกัน 5 โรค ประกอบด้วยคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และไวรัสตับอักเสบบี ซึ่งจะทำให้เด็กไทยได้รับวัคซีนได้ครอบคลุมเพิ่มขึ้น การเข้าถึงยาราลทิกราเวียร์ (Raltegravir) เพื่อขยายการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก เป็นต้น

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า นอกจากนี้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมี “กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่” ซึ่งเป็นงบประมาณเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพในพื้นที่ และ “งบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค” ที่ช่วยเติมเต็มการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กในแต่ละพื้นที่โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.) ได้ เพื่อให้เด็กมีความพร้อมในการเติบโตยิ่งขึ้น ซึ่งกว่า 10 ปีที่ผ่านมา มีหลายพื้นที่ได้ดำเนินโครงการที่ดีเพื่อเด็กๆ อาทิ โครงการมหัศจรรย์พันวันที่ดูแลเด็กตั้งแต่ในครรภ์จนถึง 2 ขวบ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, โครงการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการคิดและแก้ไขปัญหาให้กับเด็กในจังหวัดลพบุรี และโครงการสนับสนุนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและอนามัยอย่างการแปรงฟัน เป็นต้น

“การสร้างความพร้อมพื้นฐานทั้งในด้านร่างกายและจิตใจถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะจะเป็นต้นทุนสำคัญสำหรับเด็กๆ ในการก้าวสู่วันข้างหน้า ดังนั้นในการดำเนินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช.จึงให้ความสำคัญกับการลงทุนสุขภาพเด็กมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กไทยมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง เป็นส่วนสนับสนุนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ ทำให้ประเทศมีความเจริญและมั่นคง” เลขาธิการ สปสช.กล่าว       

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net