เดือน มี.ค. 2562 ผู้ประกันตนว่างงาน 165,040 คน ถูกเลิกจ้าง 28,480 คน

8 พ.ค. 2562 จาก ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน มี.ค. 2562 โดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุว่าจากข้อมูล ณ เดือน มี.ค 2562 มีลูกจ้างที่มีนายจ้างในระบบประกันสังคม (ม.33) จำนวน 11,557,682 คน มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 5.90 เมื่อเทียบกับเดือน มี.ค.  2561 ซึ่งมีผู้ประกันตน จำนวน 10,913,304 คน แสดงให้เห็นว่ามีผู้ใช้แรงงานเข้าสู่การทำงานเพิ่มขึ้นถึง 644,378 คน 

ในด้านสถานการณ์การว่างงาน จากข้อมูล ณ เดือน มี.ค. 2562 มีผู้ว่างงานจ านวน 165,040 คน มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 13.99เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือน มี.ค. 2561 ซึ่งมีจำนวน 144,790 คน) และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (เดือน ก.พ. 2562 ซึ่งมีจำนวน 147,624 คน) โดยมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 11.80 และหากคิดเป็นอัตราการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานทุกกรณี ในเดือน มี.ค. 2562 อยู่ที่ร้อยละ 1.43 มีอัตราเทียบเท่ากับอัตราการว่างงานของเดือน ก.พ. 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.28 ทั้งนี้จากข้อมูลอัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติเดือน มี.ค. 2562อยู่ที่ร้อยละ 0.9 มีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน ก.พ. 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.8 

ส่วนสถานการณ์การเลิกจ้าง พบว่าอัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 คิดจากจำนวนผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง ต่อจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 เดือน มี.ค. 2562 ผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างมีจำนวนทั้งสิ้น 28,480คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 มีอัตราการเลิกจ้างเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน ก.พ. 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.23 และมีอัตราเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. ของปีที่ผ่านมา ที่มีอัตราการเลิกจ้างลูกจ้างที่ร้อยละ 0.22

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์