เปิดตัวโครงการ ‘เยาวชนเท่าทันทางการเงิน’ หวังเพิ่มความรู้และทักษะทางการเงินแก่เยาวชน

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เปิดตัว โครงการ ‘เยาวชนเท่าทันทางการเงิน’ หวังเพิ่มความรู้และทักษะทางการเงินแก่เยาวชน

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ‘เยาวชนเท่าทันทางการเงิน’ เพื่อเพิ่มความรู้ทางการเงินและทักษะในการบริหารจัดการเงินให้แก่เยาวชน โดยมีการจัดทำหลักสูตรรู้เท่าทันการเงิน การจัดทำวีดีโอ ภาพยนตร์สั้น และฝึกอบรมให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ใน 30 โรงเรียนทั่วประเทศ ระหว่างเดือน พ.ย. 2563 - ก.พ. 2564
    
Mr. Neal Murata, Cultural Attache สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กล่าวว่า ความรู้เท่าทันทางการเงินเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเยาวชน สถานทูตได้ประสานความร่วมมือและสนับสนุนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ในการจัดทำโครงการ ‘เยาวชนเท่าทันทางการเงิน’ เพื่อเพิ่มความรู้ ความเท่าทัน และศักยภาพในการบริหารจัดการการเงินได้เบื้องต้นให้กับเยาวชน และเชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องสิทธิผู้บริโภค การออม วินัยการเงิน ความเท่าทันให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
    
ด้าน คุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า โครงการนี้ มีการจัดทำหลักสูตรรู้เท่าทันการเงิน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการ ได้แก่ ผศ.รุจน์ โกมลบุตร คุณสุกรานต์ โรจนไพรวงษ์ คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล ตัวแทนครูและนักเรียน องค์กรผู้บริโภค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรม ประเทศไทย (Fair Finance) โดยหลักสูตรมี 5 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 1) สิทธิผู้บริโภค 2) ที่มาของรายได้ 3) การวางแผนทางการเงิน 4) รู้ทันภัยการเงิน และ 5) หนี้ จากนั้นจึงนำหลักสูตรไปอบรมให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 โรงเรียน
    
นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำสื่อวีดีทัศน์เยาวชนเท่าทันทางการเงินออนไลน์ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน และนำไปเผยแพร่กับกลุ่มเยาวชน บุคคลทั่วไปให้มีความรู้ มีการวางแผนการใช้เงิน การออมเงิน และการลงทุน 
ในเนื้อหาประกอบไปด้วย สิทธิผู้บริโภค การบริหารการเงิน เช่น ที่มาของรายได้ - รายจ่าย การเก็บออม การลงทุน หนี้ และภัยทางการเงินออนไลน์ 
    
โดยเผยแพร่ผ่านทั้งทางสื่อดั้งเดิมและทางสื่อออนไลน์ ได้แก่ เฟสบุ๊ค https://facebook.com/finfinconsumer/,ทวิตเตอร์ https://twitter.com/finfinconsumer, อินสตราแกรม https://instagram.com/finfinconsumer และ ยูทูป https://www.youtube.com/channel/UCZXVUTvtyXHKcXvOqrdNCpw
 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์