Skip to main content
sharethis

สภาดวลเดือดวิวาทะ ‘นักการเมืองเลว’ 'ธีรัจชัย ก้าวไกล' สวน 'ชัยวุฒิ พลังประชารัฐ' ที่เลวคือนักการเมืองเสวยสุขจากการสืบทอดอำนาจรัฐประหาร ขณะที่ รมว.ศึกษาฯ เผยแนวทางการปฏิบัติเรื่องทรงผมและการแต่งกายของนักเรียนจะชัดเจน ภายในสิ้นเดือน ธ.ค.นี้

 

2 ธ.ค.2563 ทีมสื่อพรรคก้าวไกล รายงานว่า ธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.เเบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ลุกขึ้นประท้วง ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้เเทนราษฎร จากกรณีที่ปล่อยให้ ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.เเบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาต่อ ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีการเเต่งกายชุดไปรเวทของนักเรียนเเละการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนเลว ที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวานนี้ ( 1 ธ.ค. 63 ) โดยมีช่วงหนึ่งที่ ชัยวุฒิ กล่าวหาว่า มีนักการเมืองเลวและมีพรรคการเมืองผู้อยู่เบื้องหลังโดยปลูกฝังให้เด็กมีความคิดชังชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

หลังประธานสภาอนุญาตให้ใช้สิทธิพาดพิงชี้แจงได้ ธีรัจชัย กล่าวว่า จากการที่นายชัยวุฒิ กล่าวหาอดีตพรรคอนาคตใหม่ว่าอยู่เบื้องหลังกลุ่มนักเรียนเเละเเละผู้ชุมนุม ขอยืนยันว่าอดีตพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลไม่มีส่วนร่วมในการอยู่เบี้องหลังนักศึกษาหรือผู้ชุมนุม และไม่ได้ใส่ข้อมูลบิดเบือนอะไร หากใส่ข้อมูลได้ ทำไมค่านิยม12 ประการ ที่กระทรวงศึกษาธิการยัดเยียดใส่ข้อมูลให้นักเรียนแต่ละโรงเรียนท่องจำ เด็กจึงไม่จำ นั่นก็เพราะเป็นการยัดเยียดบังคับให้ปฏิบัติ 

ธีรัจชัย ยังกล่าวต่อไปว่า ความคิดของยุคก่อน เป็นความคิดที่อาศัยความศรัทธาเเละความเชื่อเป็นหลัก แต่ปัจจุบันต้องอาศัยความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล การหาความรู้ก็ไม่จำเป็นต้องศึกษาในห้องเรียนเท่านั้น เยาวชนคนรุ่นใหม่มีทางเลือกในการหาความรู้มากกว่าแบบเก่าที่อาศัยเฉพาะตำหรับตำราในห้องสมุด บังคับให้มีความคิดชุดเดียวและบอกให้คนต้องเชื่อแบบนี้เท่านั้น ห้ามเชื่อแตกต่าง ถ้าคิดหรือเชื่อแตกต่างไปก็มองว่าต้องมีคนอยู่เบื้องหลัง เป็นคนชังชาติ ไม่จงรักภักดี ไม่รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

“นักเรียนนักศึกษาเขาอ่านมากกว่าเนื้อหาใน 8 กลุ่มสาระของกระทรวงศึกษาธิการ เขามีความรู้มากกว่าเดิม เขาสามารถวิพากษ์วิจารณ์สังคมได้ด้วยตัวเขาเอง ระบบการศึกษาของเราคือระบบที่ปิดกั้น กดทับ ไม่ให้คนคิดต่างแล้วโยงหาเรื่องว่าคนอื่นต้องเลว นักการเมืองเลว คือ นักการเมืองซื้อเสียงดังที่ท่านประธานพูดเสมอ นักการเมืองเลว คือ นักการเมืองที่มาโดยกระบวนการที่ไม่ชอบธรรม ซื้อตัว ขายตัว ส.ส. แล้วเอาเข้าไปรวมกันเพื่อตั้งรัฐบาล นักการเมืองเลว คือ นักการเมืองที่มาจากกติกาที่เลว อยุติธรรม เข้ามาแล้ววางกติกาสืบทอดอำนาจรัฐประหารโดยให้ ส.ว. 250 คนเข้ามาโหวตได้ ทั้งที่ประชาชนต้องใช้จำนวน 100,000 - 200,000 คนจึงเลือกตัวแทนได้หนึ่งคน ส.ว.เหล่านี้ได้มาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและตั้งรัฐบาลเสวยสุขในขณะนี้ นี่คือ นักการเมืองเลว กติกาที่เลว ไม่ใช่คนที่มาโดยประชาธิปไตยแล้วไปใส่ร้ายใช้วาทกรรมกล่าวหาเขาว่าชังชาติ สิ่งเหล่านี้อยากฝากไปยังประชาชนให้ตระหนักถึงกระบวนการไม่ชอบธรรมของรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจเข้ามา และไม่ควรมีนักการเมืองที่ยืนข้างการสืบทอดอำนาจมาโต้แย้งโต้เถียงนักการเมืองที่กระทำโดยสุจริต เรื่องแบบนี้ควรหมดไปได้แล้ว" ธีรัจชัย กล่าว

รมว.ศึกษาฯ เผยแนวทางการปฏิบัติเรื่องทรงผมและการแต่งกายของนักเรียนจะชัดเจน ภายในสิ้นเดือน ธ.ค.นี้

ทั้งนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานว่า ชัยวุฒิ ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่องการชุมนุมและข้อเรียกร้องของกลุ่มนักเรียนเลว กรณีการแต่งกายไปโรงเรียน โดยมองว่าการแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเป็นความภาคภูมิใจ เป็นเรื่องของความปลอดภัย รวมถึงเรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งการแต่งกายด้วยชุดนักเรียนจะเสียเงินน้อยกว่าการแต่งกายชุดไพรเวท (private) ไปเรียน และอาจจะเป็นการสร้างปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำทางฐานะให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา ทำให้ผู้ปกครองเกรงว่ากระทรวงศึกษาธิการจะรับฟังข้อเสนอแล้วนำมาแก้ไขเรื่องการแต่งกาย จึงอยากถามถึงนโยบายเรื่องชุดนักเรียนของรัฐบาล และที่ผ่านมารัฐบาลเคยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครองไปซื้อชุดนักเรียน ยังสามารถทำได้หรือไม่ หรือเพิ่มเงินให้ผู้ปกครองใช้จ่ายในส่วนนี้ได้หรือไม่

ณัฏฐพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวตอบกระทู้ว่า ต้องยอมรับว่าปัจจุบันโลกเปลี่ยนไป ความต้องการของนักเรียนและกลุ่มคนเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องสิทธิเสรีภาพ ซึ่งต้องรับฟัง โดยกระทรวงศึกษาธิการก็รับฟังเช่นกัน ที่ผ่านมา ได้รับฟังข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของกลุ่มนักเรียนเลว ทั้งเรื่องทรงผม การแต่งกาย ตลอดจนการพัฒนาการศึกษาไทย ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ปัญหาภาระของครู โดยกระทรวงได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหาแนวทางแก้ปัญหาและพิจารณาข้อเรียกร้องต่าง ๆ เหล่านี้ ประกอบด้วย นักวิชาการ นักเรียน ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ ต้องทำอย่างรอบคอบและรอบด้าน ซึ่งคณะกรรมการยก 5 ประเด็นหลักในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ทรงผมและการแต่งกาย การละเมิดหรือการคุกคาม ความรุนแรงและความปลอดภัยในสถานศึกษา กฎระเบียบที่ล้าหลังของสถานศึกษา และการแสดงออกทางการเมืองของนักเรียนในสถานศึกษา ซึ่งบางเรื่องต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไข เช่น กฎระเบียบต่าง ๆ ความรุนแรงและความปลอดภัยในสถานศึกษา เป็นต้น โดยคณะกรรมการได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาพิจารณาและดำเนินการ ส่วนเรื่องที่สามารถแก้ไขได้ในระยะสั้น อย่างทรงผมและการแต่งกาย แต่ทั้งนี้ ต้องพิจารณาว่าจะสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่ เช่น ทรงผมให้ไว้ยาวได้ แต่ต้องรวบ หรือการแต่งกายด้วยชุดนักเรียน สถานศึกษาต้องกำหนดร่วมกันกับคณะกรรมการสถานศึกษา โดยในทางบริหารพบว่ามีปัญหาด้านการจัดการของสถานศึกษาและครูผู้ปฏิบัติ ซึ่งต้องรับฟังเช่นกัน ดังนั้น เห็นว่า สถานศึกษาควรมีแนวทางใดแนวทางหนึ่งในการหาทางออก เรื่องการแต่งกาย เช่น อนุญาตให้ใส่ชุดไพรเวทเดือนละครั้ง หรือสัปดาห์ละครั้ง ซึ่งเรื่องดังกล่าว ถือเป็นการวางรากฐานการศึกษาไทยในอนาคต จะรีบตัดสินใจเพียงเพราะข้อเรียกร้องจากนักเรียนกลุ่มหนึ่งจึงไม่สามารถทำได้ และคิดว่าสังคมอาจจะยังไม่พร้อม อย่างไรก็ตาม จากผลการทำงานของคณะกรรมการที่ผ่านมาจะสามารถหาแนวทางที่เกี่ยวกับเรื่องทรงผมและการแต่งกายได้แน่นอน ภายในสิ้นเดือนนี้

ส่วนปัญหาเรื่องการคุกคามทางเพศในสถานศึกษานั้น ณัฏฐพล ยืนยันว่า ไม่ได้นิ่งนอนใจ และมีการตั้งศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยที่ผ่านมากระทรวงได้ถอนใบประกอบวิชาชีพของครูที่กระทำความผิดไปแล้ว จำนวน 16 คน และมีการถอนใบประกอบวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยจะเน้นการบังคับใช้กฎหมายกับครูผู้กระทำผิดให้มากขึ้น ไม่ยอมความเหมือนในอดีต

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net