'อนุสรณ์' แนะนำเข้าวัคซีน mRNA โดยด่วน เพื่อรับมือกับไวรัสกลายพันธุ์

'อนุสรณ์ ธรรมใจ' อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิจัยแห่งชาติแนะนำเข้าวัคซีน mRNA โดยด่วน เพื่อรับมือกับไวรัสกลายพันธุ์เดลต้า เดลต้าพลัส และแลมบ์ดา ขอให้รัฐบาลนำเงินที่จะแจกให้ประชาชนในอนาคต เปลี่ยนมาเป็นการซื้อวัคซีน mRNA มาฉีดให้ประชาชนฟรีจะดีกว่า 

4 ก.ค. 2564 นายอนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ และอดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ประเมินผลกระทบมาตรการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ต่อเศรษฐกิจ กิจการท่องเที่ยวและตลาดการเงินว่าเป็นผลบวกทางเศรษฐกิจโดยภาพรวม แต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่จะอยู่กับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ และเครือข่ายโรงแรมขนาดใหญ่ ผลประโยชน์มีการกระจายตัวมายังธุรกิจขนาดย่อมและขนาดเล็กน้อยมาก อย่างไรก็ตามกลุ่มแรงงานในธุรกิจบริการท่องเที่ยวและกิจการต่อเนื่องสามารถกลับไปทำงานได้เพิ่มขึ้น ลดอัตราการว่างงานในพื้นที่ มีการเคลื่อนย้ายของแรงงานสู่เกาะภูเก็ตมากขึ้น 

คาดการณ์ว่ารายได้จากการท่องเที่ยวที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่ระดับหนึ่งหมื่นล้านบาทในสามเดือน (ก.ค.-ก.ย.) เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ หากดูจากตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าภูเก็ตที่อยู่ระดับต่ำกว่า 500 คนต่อวัน และการคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาประมาณ 100,000 คนในช่วง 3 เดือน ก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปตามเป้าหมาย อย่างมากที่สุดน่าจะอยู่ที่ 40,000-45,000 คนเท่านั้น รายได้จากการเปิดเกาะภูเก็ตครั้งนี้ในช่วง ก.ค.-ก.ย. 2564 นี้ไม่น่าจะเกิน 4,000-4,500 ล้านบาทและเม็ดเงินจำนวนนี้จะค่อนข้างกระจุกตัวอยู่ในเครือข่ายโรงแรมขนาดใหญ่ 

อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” จะเป็นก้าวแรกของการนำไปสู่การเปิดประเทศให้มีการท่องเที่ยวได้ในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญทำให้เศรษฐกิจโดยภาพรวมกระเตื้องขึ้นบ้าง ความสำเร็จจากการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อตลาดการเงินมากนัก เนื่องจาก ตลาดการเงินได้ซึมซับข่าวดีไปแล้ว ส่วนความล้มเหลวหากเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิดจากนักท่องเที่ยวหรือจากการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ จะส่งกระทบทางลบต่อตลาดการเงินค่อนข้างมากและสิ่งนี้จะทำให้การเปิดประเทศภายใน 120 วันเป็นไปไม่ได้ 

นายอนุสรณ์ ได้เสนอให้มีการนำเข้าวัคซีน mRNA โดยเร่งด่วนโดยรัฐบาลนอกเหนือจากการสั่งนำเข้าของโรงพยาบาลเอกชนผ่านองค์การเภสัชกรรม การนำเข้าวัคซีน mRNA นั้นให้จัดฉีดให้กับ บุคลากรทางการแพทย์และประชากรไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีก่อน สายพันธุ์เดลต้าอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดในหมู่บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนซิโนแวคได้ รวมทั้งอาจเกิดการติดเชื้อเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เพื่อชะลอการแพร่ระบาดในระลอกสี่และหยุดยั้งการเสียชีวิตของประชาชนซึ่งเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ควรจัดเตรียมวัคซีน mRNA เพื่อเตรียมรับมือกับไวรัสกลายพันธุ์เดลต้า เดลต้าพลัสและแลมบ์ดาโดยเร่งด่วน    

การผ่อนคลายการล็อกดาวน์กิจกรรมก่อสร้างและเปิดแคมป์คนงานบางส่วนจะช่วยบรรเทาผลเสียหายของอุตสาหกรรมก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างก่อสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของรัฐได้ระดับหนึ่ง อุตสาหกรรมก่อสร้างและกิจการต่อเนื่องคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 8-9% ของจีดีพี มีการจ้างงานทั้งระบบประมาณ 4-5 ล้านคน การผ่อนคลายเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสม เพราะจะบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจลงได้ระดับหนึ่ง 

จากเดิมที่ประเมินความเสียหายการปิดกิจกรรมโครงการก่อสร้างต่างๆ แคมป์คนงานในกรุงเทพ ธุรกิจร้านอาหารในกรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้งจังหวัดในพื้นที่สีแดงเข้มเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนอยู่ที่ประมาณ  40,000-50,000 ล้านบาท คิดเป็น 0.25-0.26% ของจีดีพี การผ่อนคลายจะลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจได้ประมาณอย่างน้อย 20-30% ของฐานความเสียหายทางเศรษฐกิจเดิม การผ่อนคลายการโครงสร้างที่มีวัตถุประสงค์ทางด้านสาธารณสุขและเกี่ยวข้องกับมาตรการควบคุมโรค Covid-19 มีความสำคัญที่สุด ซี่งความจริงไม่ควรจะล็อกดาวน์ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ทำเพียงแค่ควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักการทางด้านสาธารณสุขก็เพียงพอแล้ว ส่วนการผ่อนคลายโครงการก่อสร้างที่หากห้ามการก่อสร้างจะทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างการก่อสร้างและก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนรวมทั้งการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านการจราจรนั้นควรผ่อนคลายทันที การออกมาตรการต่างๆของ ศบค ที่มีลักษณะรวมศูนย์และเป็นการตัดสินใจที่ไม่ได้เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องย่อมทำให้ มาตรการที่ออกมา นอกจากแก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุดแล้ว ยังทำให้เกิดผลกระทบและผลเสียหายที่ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นจำนวนไม่น้อย 

นายอนุสรณ์ กล่าวในช่วงท้ายว่าการติดเชื้อในชุมชนในพื้นที่ที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมส่งออกนั้น โดยเฉพาะในพื้นที่หรือจังหวัดที่ผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่เดินทางไปกลับ รัฐบาลและภาคเอกชนต้องมีมาตรการที่เหมาะสมในการรักษาสมดุลระหว่างการควบคุมการแพร่ ระบาดและผลกระทบต่อความชะงักงันในการผลิต วิธีหนึ่งที่ควรทำ คือ การจัดพื้นที่เฉพาะสำหรับผู้ใช้แรงงานติดเชื้อ สำหรับผู้ใช้แรงงานที่ยังไม่ติดเชื้อ ให้โรงงานหาที่พักให้ในโรงงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อในชุมชน โมเดลการสร้างที่พักในโรงงานในจังหวัดที่มีการติดเชื้อในชุมชน ควรทำให้ครอบคลุมทุกจังหวัดที่เป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออก เช่น สมุทรสาคร สมุทรปราการ สงขลา พระนครศรีอยุธยา ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม เป็นต้น และขอให้ รัฐบาล นำเงินที่จะแจกให้ประชาชนในอนาคต เปลี่ยนมาเป็นการซื้อวัคซีน mRNA มาฉีดให้ประชาชนฟรีจะดีกว่า และจะเป็นผลบวกต่อเศรษฐกิจมากกว่าแจกเงิน ขอให้แจกวัคซีน mRNA แทนแจกเงิน เพื่อหยุดการแพร่ระบาดไวรัสกลายพันธุ์ให้ได้ 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์