Skip to main content
sharethis

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ออกแถลงการณ์ เร่งรัดนายกฯ ให้เปิดเผยความคืบหน้ากรณีการลดโทษอภัยโทษให้นักโทษคดีคอร์รัปชันให้กระจ่างโดยเร็ว ทั้งการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะได้รับการอภัยโทษ และมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติอย่างไร

29 มี.ค. 2565 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ออกแถลงการณ์ เรื่อง "ขอทราบความคืบหน้าจากท่านนายกรัฐมนตรี กรณีการลดโทษอภัยโทษให้นักโทษคดีคอร์รัปชัน ฉบับที่ 3" โดยเนื้อหาในแถลงการณ์ระบุว่าตามที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้เสนอข้อคิดเห็นต่อรัฐบาลให้มีการปรับเกณฑ์การลดโทษอภัยโทษแก่ผู้ต้องขังคดีคอร์รัปชัน เพื่อให้คนโกงชาติเกิดความเกรงกลัวที่จะกระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีก องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ขอสนับสนุนข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อคืนความเป็นธรรมต่อบ้านเมืองและให้ความสำคัญในการต่อต้านคอร์รัปชัน

อนึ่ง ขณะนี้การตรวจสอบบัญชีรายชื่อและคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ตาม พรฎ.อภัยโทษฯ จะครบกำหนด 120 วัน ในวันที่ 5 เม.ย. 2565 นี้แล้ว องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ขอทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของสังคม เรียกร้องให้มีการตอบคำถามดังนี้

  1. รายชื่อผู้อยู่ในข่ายได้รับสิทธิ์ตาม พรฎ.อภัยโทษฯ ได้มีการตรวจสอบไปถึงขั้นใดแล้ว และในรายชื่อเหล่านั้นรวมถึงนักโทษคดีคอร์รัปชันตามที่ตกเป็นข่าวด้วยหรือไม่
  2. ในอนาคตจากนี้ไป จะมีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์อย่างไร เกี่ยวกับมาตรการพิจารณาคุณสมบัติรายชื่อบุคคลที่จะได้รับสิทธิ ในการจัดชั้นนักโทษ การลดโทษ อภัยโทษ รวมถึงการตรวจสอบถ่วงดุลเพื่อความถูกต้อง หลังจากมีข้อสั่งการจากนายกฯ และข้อเสนอแนะจากหลายภาคส่วนของสังคมแล้ว

ในการนี้ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ขอย้ำเสนอให้นายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลให้กระจ่างโดยเร็ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อธรรมาภิบาลในระบบยุติธรรมของแผ่นดิน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ขอย้ำว่า เราและคนไทยจะไม่ยอมรับต่อความไม่ชอบธรรมที่เกิดขึ้นและจะทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2564 ประชาชาติธุรกิจ, ข่าวสดออนไลน์ และไทยรัฐออนไลน์ รายงานตรงกัน โดยอ้างอิงการให้ข้อมูลของธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 337/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษ สั่ง ณ วันที่ 16 ธ.ค. 2564

นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้มีคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษ ซึ่งในที่นี้ คือ พระราชกฤษฎีกาอภัยโทษในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของในหลวง ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2564 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานที่รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดังนี้

  1. เข็มชัย ชุติวงศ์ อดีตอัยการสูงสุดและประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เป็นประธานกรรมการ
  2. จีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กรรมการ
  3. ธีระพงษ์วงศ์ศิวะวิลาส ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ กรรมการ
  4. ปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ
  5. พล.อ.ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ กรรมการ
  6. ชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
  7. วิทยา สุริยะวงค์ อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และอดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการ
  8. พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. กรรมการ และเลขานุการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการดังกล่าว มีอำนาจในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ความเป็นมาและการดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติในการขอรับพระราชทานอภัยโทษและการกำหนดชั้นนักโทษของกรมราชทัณท์ เพื่อป้องกันมิให้นักโทษเสียสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับตามกฎหมายและอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อดำเนินการเฉพาะเรื่องตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการในการชี้แจงข้อมูล ส่งเอกสาร ตลอดจนการดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยประธานกรรมการต้องรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมกับข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการแก้ปัญหาที่จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อนายกรัฐมนตรี ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งฉบับนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net