'อธิการบดี มทร.พระนคร' เรียกร้อง กมธ.อว.วุฒิสภา ตรวจสอบ 'นายกสภา มทร.พระนคร'

'อธิการบดี มทร.พระนคร' เรียกร้อง กมธ.อว.วุฒิสภา ตรวจสอบ 'นายกสภา มทร.พระนคร' ทั้งปัญหาการบริหารงานและการเสนอเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยที่เป็นนามพระราชทานโดยไม่ได้ให้ข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนในการขอมติ ก่อนหน้านี้ 'ศรีสุวรรณ' เคยร้อง ป.ป.ช. สอบเรื่องรับจ้างเหมาโครงการเอง

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2565 เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา และ มติชนออนไลน์ รายงานว่านายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร ยื่นหนังสือต่อ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ส.ว.ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เพื่อร้องเรียนนายกสภา มทร.เนื่องจากพฤติกรรมอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย

โดยนายณัฐวรพลกล่าวว่า เนื่องจากปัญหาที่มีระหว่างการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้เกิดความเดือดร้อน และความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจบการศึกษาของนักศึกษา การเปิดหลักสูตรใหม่ที่ไม่สามารถทำได้โดยกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่อาจจะไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และขัดต่อพระราชบัญญัติ การเสนอเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยที่เป็นนามพระราชทาน โดยไม่ได้ให้ข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนในการขอมติจากสภามหาวิทยาลัย เป็นต้น ตนจึงมายื่นเรื่องต่อ กมธ.เพื่อขอคำแนะนำในการแก้ปัญหา

ด้าน พล.อ.อ.ประจินกล่าวว่า กมธ.พร้อมที่จะรับเรื่องและนำไปตรวจสอบ รวมถึงจะมีขั้นตอน กระบวนการอย่างไรต่อไป ซึ่งจะดำเนินการให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ กมธ.มีประเด็นที่รับผิดชอบโดยตรง 5 ประเด็น 1.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.การสนับสนุนการบริหารงานด้านการอุดมศึกษา 3.การสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรม 4.การดำเนินงานตามแผนปฏิรูปหรือแผนแม่บทด้านยุทธศาสตร์ และ 5.เรื่องอื่นๆ ที่วุฒิสภามอบหมาย ซึ่งเรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ 2 อย่างไรก็ตาม ขอให้มั่นใจว่าทางเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

ทั้งนี้เมื่อช่วงต้นเดือน มี.ค. 2565 เว็บไซต์ไทยโพสต์ รายงานว่าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นนทบุรี นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช. เพื่อขอให้ไต่สวนสอบสวนและวินิจฉัย กรณีนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.) ยื่นจ้างตนเองเพื่อรับจ้างเหมาโครงการของมหาวิทยาลัยเสียเอง อาจเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และหรือฝ่าฝืนจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงหรือไม่

ทั้งนี้สืบเนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ผลักดันให้จัดทำโครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-learning Platform Open Online Course ขึ้นมา แต่ทว่านายกสภาฯ มทร. กลับไปยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับจ้างเหมาตนเองด้านบุคลากรเสียเอง ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2564 ถึง 30 ต.ค. 2565 โดยจะได้รับค่าจ้างเหมา 120,000 บาท

การกระทำดังกล่าวอาจเป็นการฝ่าฝืน ม.13 แห่ง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 ที่กำหนดว่า “ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น” ประกอบกับอาจเข้าข่ายความผิดตาม ม.4 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 2542 ต้องระวางโทษจำคุก 1-3 ปี และปรับร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่เสนอราคาสูงสุด

นอกจากนั้น นายกสภาฯ มทร.ยังผลักดันให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ ภายใต้ มทร.ขึ้นมา เพื่อเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก(Ph.D) แต่ตนเองกลับไปรับตำแหน่งที่ปรึกษาฯของวิทยาลัยฯ รับค่าตอบแทนอีกเดือนละ 25,000 บาท โดยเริ่มมีการเปิดการเรียนการสอนรุ่นแรกมาแล้วตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2564 แต่ปรากฎว่า กระทรวงอุดมศึกษาฯหรือ อว.ยังไม่รับทราบหรือรับรองหลักสูตรดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งอาจทำให้ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรดังกล่าวนำคุณวุฒิไปสมัครรับราชการในหน่วยงานของรัฐไม่ได้

อีกทั้งยังมีข้อพิรุธอีกมากมาย อาทิ การเสนอเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยโดยตัดนามพระราชทาน “ราชมงคล” ออกไปเสีย, การไม่เห็นชอบให้คืนเงินค่าลงทะเบียนในหลักสูตร Ph.D ตามนโยบายของรัฐบาลในสัดส่วนที่ถูกต้อง หลังเผชิญโควิด-19 ต้องเรียนออนไลน์, การอนุมัติและเบิกจ่ายเงินเพื่อให้จัดพิธีใหญ่โตเพื่อมอบเกียรติบัตรและเข็มวิทยฐานะศาสตราจารย์(พิเศษ)ประจำมหาวิทยาลัยให้กับบุคคลต่างๆ โดยที่ในขณะนั้นยังไม่มีระเบียบของมหาวิทยาลัยรองรับ การกระทำดังกล่าวจึงอาจมิชอบด้วยกฎหมาย

"ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงนำพยานหลักฐานมาร้องเรียนต่อ ป.ป.ช.เพื่อดำเนินการไต่สวนสอบสวนและวินิจฉัย และหากพบว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและจรรยาบรรณร้ายแรง ให้ดำเนินการตามกฎหมายของ ป.ป.ช.และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป" นายศรีสุวรรณ กล่าว

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์