ศบค. ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึง 31 ก.ค. - ไฟเขียวเปิดผับ บาร์ อาบอบนวด กำชับสวมหน้ากาก

ศบค. ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึง 31 ก.ค. - ไฟเขียวเปิดผับ บาร์ อาบอบนวด กำชับสวมหน้ากาก  ปธ.ชมรมแพทย์ชนบท ชี้ ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน น่าจะเพื่อเอื้อผู้รับเหมาจนหยดสุดท้าย

 

20 พ.ค.2565 สำนักข่าวไทย รายงานว่า นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงผลการประชุมศบค.ชุดใหญ่ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน ว่า ที่ประชุมศบค.ขยายเวลาพ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 2565 เป็นการขยายครั้งที่ 18 เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรการป้องกันและควบคุมโรคต่อไปจนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินการเป็นโรคประจำถิ่นตามที่สาธารณสุขกำหนด

ศบค.เห็นชอบปรับระดับพื้นที่สถานการณ์และมาตรการป้องกันควบคุมโรคแบบบูรณาการ โดยมีผลในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งจะไม่มีพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(สีแดงเข้ม ) ไม่มีพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) แต่จะปรับเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง(สีเหลือง) จาก 65 จังหวัด เหลือ 46 จังหวัด และเพิ่มพื้นที่เฝ้าระวัง(สีเขียว) จำนวน 14 จังหวัด และพื้นที่สีฟ้า พื้นที่นำร่องท่องเที่ยวจาก 12 เป็น 17 จังหวัด

“พื้นที่สีเหลืองเฝ้าระวังสูง 46 จังหวัด ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 1,000 คน สถานศึกษาสามารถใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนด ส่วนการเล่นกีฬา เปิดบริการได้ตามปกติ แต่การจัดการแข่งขันต้องจำกัดผู้ชม โดยกีฬาในร่ม ผู้ชมไม่เกินร้อยละ 75 กีฬากลางแจ้ง ผู้ชมตามความจุสนามและมาตรการเว้นระยะห่าง ส่วนโรงภาพยนตร์ โรงมโหรสพและการแสดงพื้นบ้านเปิดตามปกติ” โฆษกศบค. กล่าว

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ส่วนพื้นที่สีเขียว พื้นที่เฝ้าระวังและสีฟ้า พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมและรวมกลุ่มตามความเหมาะสม ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามปกติ สถานที่เล่นกีฬาเปิดบริการและจัดการแข่งขันได้ตามปกติ รวมทั้งโรงภาพยนตร์และการแสดงพื้นบ้านที่สามารถเปิดดำเนินการตามปกติ ทั้งนี้ ในส่วนของสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด เปิดบริการได้วันที่ 1 มิถุนายน 2565

เดลินิวส์ รายงานเพิ่มเติมด้วยว่า โฆษก ศบค. ระบุว่า ที่ประชุม ศบค. ให้สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เปิดได้ 2 พื้นที่ คือ พื้นที่สีฟ้า และสีเขียว เริ่มวันที่ 1 มิ.ย.เป็นต้นไป โดยเวลาในการเปิดบริการ จำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องไม่เกิน 24.00 น. คือเปิดได้ถึงเที่ยงคืน แม้ร้านเลิกแล้ว คนจะนั่งดื่มต่อไม่ได้ หากของเหลือให้หอบหิ้วกลับไปบริโภคที่บ้าน โดยหลังเที่ยงคืนจะไม่มีการเปิดร้านนั่งดื่ม ที่สำคัญต้องงดการใช้แก้วร่วมกัน และกิจการที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสตัว อาทิ อาบอบนวด ต้องสวมหน้ากากอนามัย

โฆษก ศบค. กล่าวว่าพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวและพื้นที่เฝ้าระวัง(พื้นที่สีฟ้าและสีเขียว) โดยให้จำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไม่เกิน 24.00 น. เปิดบริการไม่เกิน 24.00 น. งดบริการเครื่องดื่มที่ใช้แก้วร่วมกัน งดกิจกรรมส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การให้บริการที่มีการคลุกคลีและสัมผัสใกล้ชิดกับลูกค้าจะต้องสวมหน้ากากอนามัย ส่วนผู้ให้บริการ พนักงาน นักร้อง นักดนตรีและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ วัคซีนเข็มกระตุ้น ตรวจคัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกวัน ตรวจ ATK พนักงานทุก 7 วัน

“ผู้รับบริการต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ วัคซีนเข็มกระตุ้น และปฏิบัติตามมาตรการ ยูนิเวอร์แซลพรีเวนชั่น ส่วนมาตรการสำหรับสถานประกอบการ ที่จะเปิดดำเนินการต้องขึ้นทะเบียนขออนุญาต จากคณะกรรมการโรคติดต่อ เพื่อประเมิน อนุญาตและติดตามกำกับอย่างใกล้ชิด” โฆษก ศบค. กล่าว

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ที่ประชุมศบค.ปรับมาตรการสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร และการบริหารจัดการระบบ Thailand Pass วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ปรับลดการตรวจการเข้าราชอาณาจักร โดยผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบ สามารถแสดงผล Professional ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ยกเลิกการกักตัวในกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบ และไม่มีผลตรวจ แต่เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินสามารถตรวจ Professional ATK ได้ พร้อมกันนี้ปรับการลงทะเบียน Thailand Pass เฉพาะชาวต่างชาติ ส่วนคนไทยไม่ต้องลงข้อมูลใน Thailand Pass แต่ยังคงประกันสุขภาพของชาวต่างชาติที่ 10,000 เหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ ศบค. ยังผ่อนคลายการเดินทางระหว่างประเทศในกลุ่มข้าราชการ บุคลากรของรัฐและนักเรียนทุนให้สามารถเดินทางได้

“ปัจจุบันกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 แล้วร้อยละ 80 ส่วนเข็มที่สามฉีดเพียงร้อยละ 43.1 ซึ่งถือว่ายังน้อยอยู่ โดยมี 16 จังหวัด สามารถฉีดวัคซีนได้มากกว่าร้อยละ 60 ในทุกกลุ่มเป้าหมาย ต้องชื่นชมว่าทำได้ดี” โฆษกศบค. กล่าว

ปธ.ชมรมแพทย์ชนบท ชี้ ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน น่าจะเพื่อเอื้อผู้รับเหมาจนหยดสุดท้าย

วันเดียวกัน (20 พ.ค.) นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ และประธานชมรมแพทย์ชนบท โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า การต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉินที่อ้างการควบคุมโรคโควิด ทั้งๆ ที่สถานการณ์ทุเลาลงมาก หน้าที่ปกติของภาคส่วนต่างๆ ก็ดูแลได้อยู่แล้ว ความจำเป็นในต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีกจึงไม่มีเลย แต่ทำไมยังจะดันทุรังต่อ เหตุผลหนึ่งที่สังคมส่วนใหญ่ไม่รับรู้คือ งานก่อสร้างภาครัฐนั้น สามารถอ้างโควิดผ่านประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก่อสร้างไม่เสร็จเกินสัญญาโดยมีค่าปรับเป็น 0 บาทได้ ทำให้งานก่อสร้างถนน สะพาน อาคาร หรืออื่นใด แม้จะล่าช้ากว่ากำหนดส่งมอบเป็นปี ก็ไม่ต้องจ่ายค่าปรับ โครงการล่าช้าประชาชนเสียโอกาส แต่ผู้รับเหมาชอบมาก

"ยิ่งโครงการขนาดใหญ่ ผู้รับเหมาก็ยิ่งยิ้มย่อง ขอให้ต่อ พ.ร.ก.อีก 2 เดือนก็เอา เพราะค่าปรับวันละเป็นแสนเป็นล้าน การต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 หรือ 2 เดือน มิถุนายน และหรือ กรกฎาคม ไม่มีประโยชน์ในการควบคุมโรคแล้ว แต่ต่อเพื่อประโยชน์ผู้รับเหมาทั่วไทยที่ก่อสร้างไม่เสร็จตามสัญญา สิ่งนี้คือความจริงที่รัฐบาลไม่เคยบอกประชาชน ยุติการต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รัฐบาลต้องไม่เอาเปรียบประชาชน" ประธานชมรมแพทย์ชนบท โพสต์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์