Skip to main content
sharethis

'เพื่อไทย-ก้าวไกล' แถลงจับมือทำงานร่วมกันในสภา กทม. ยกระดับประสิทธิภาพ และความโปร่งใส ของสภากรุงเทพฯ ร่วมเลือกประธานอย่างมีเอกภาพ ดันถ่ายทอดสดการประชุม แก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาฯ เพื่อให้มีการตั้ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

27 พ.ค.2565 ทีมสื่อพรรคเพื่อไทย รายงานต่อสื่อมวลชนว่า วันนี้ (27 พ.ค.) พรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลแถลงความร่วมมือในการทำงานร่วมกันในสภากรุงเทพมหานคร (สภา กทม.)  โดยพรรคเพื่อไทย นำโดย ประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ส.ก. วิชาญ มีนชัยนันท์  ประธานภาค กทม. วราวุธ ยันต์เจริญ รองผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ส.ก. และ ทีม ส.ก. พรรคเพื่อไทย ขณะที่พรรคก้าวไกลนำโดย ชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล วิโรจน์ ลักษขณาอดิศร และ ส.ก.พรรคก้าวไกล

แถลงความร่วมมือระบุว่า ลำดับแรก พรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกล ขอถือโอกาสนี้ได้ขอบคุณพี่น้องประชาชนชาว กทม.ทุกคน และได้มอบความไว้วางใจให้ สมาชิกสภา กทม.จากพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกล ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 พ.ค. ที่ผ่านมา และ หลังจากที่ได้มีการหารือกันระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกล แล้ว จึงได้ตกลงในการทำงานร่วมกัน ในประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1. สมาชิกสภากรุงเทพฯ จากพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกล จะร่วมกันทำงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ และความโปร่งใส ของสภากรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพฯ

2.หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ให้การรับรองผลการเลือกตั้ง ในการร่วมกันทำงานตามข้อหนึ่ง สมาชิกสภากทม.ทั้งสองพรรค จะร่วมกันเห็นชอบในการลงมติเพื่อเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เพื่อให้การทำงานมีเอกภาพ โดยการแบ่งหน้าที่ต่างๆ ต้องเป็นไปอย่างความเหมาะสม โดยคำนึงถึง สมาชิกสภา กทม.ทุกคน ในการทำงาน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และ ดูแลการบริหารราชการ กทม. ของฝ่ายบริหาร ที่มี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้บริหาร

3.สมาชิกสภา กรุงเทพฯ จากทั้งสองพรรค จะร่วมกันเห็นชอบให้มีการแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาฯ เพื่อให้มีการตั้ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อทำให้การบริหารของ กทม.เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส ตอบสนองประโยชน์ของชาว กทม.อย่างแท้จริง

4.สมาชิกสภา กรุงเทพฯ จากทั้งสองพรรค จะร่วมกันเห็นชอบให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา กทม. ทั้งนี้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน ทั้งนี้เพื่อให้ภาคประชาชน สามารถตรวจสอบการทำงานของสมาชิกสภาฯได้

"สมาชิกสภากรุงเทพฯ จากทั้งสองพรรค มุ่งหวังที่จะทุ่มเทการทำงานให้กับประชาชนชาว กทม. อย่างเต็มที่ และเพื่อยกระดับการทำงานของสภากรุงเทพ ฯ ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนชาว กทม ทุกคน ต่อไป" แถลงความร่วมมือ ระบุ

ทีมสื่อพรรคก้าวไกล รายงานเพิ่มเติมด้วยว่า ชัยธวัช ระบุว่า จากการหารือร่วมกันระหว่างสองพรรค ส.ก. จากทั้งสองพรรคมีความมุ่งหวังที่จะทุ่มเทการทำงานให้กับประชาชนชาว กทม. อย่างเต็มที่ เพื่อให้สภา กทม. เป็นที่พึ่งของชาวกรุงเทพมหานครได้ในอนาคต

วิโรจน์ ระบุว่าในส่วนของนโยบายที่หาเสียงกับประชาชนไว้โดยทั้งสองพรรค จะมีการผลักดันร่วมกันผ่านสภา กทม. โดยในส่วนของนโยบายที่พรรคก้าวไกลหาเสียงไว้ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ข้อบัญญัติ และการทบทวนงบประมาณที่สำคัญต่างๆ ให้สามารถเป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้มากที่สุด อย่างเช่น การแก้ข้อบัญญัติให้มีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในสภา กทม. การถ่ายทอดสดการประชุมสภา กทม.

ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่พรรคก้าวไกลเสนอไว้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งทั้ง ส.ก. พรรคเพื่อไทย และผู้ว่าฯ ชัชชาติได้ตอบรับเห็นด้วยแล้ว จนนำมาสู่การเป็นข้อตกลงทำงานร่วมกันในวันนี้ ส่วนนโยบายที่จะผลักดันในด้านอื่นๆ จะมีการหารือเพื่อผลักดันร่วมกันต่อไปในอนาคต

“ไม่ว่าจะเป็นการแก้ข้อบัญญัติที่เอื้อประโยชน์ให้นายทุนหลบเลี่ยงภาษีที่ดิน, การกระจายงบประมาณให้ประชาชนมีส่วนร่วม, การทบทวนตัดหรือลดงบผูกพัน 2.7 หมื่นล้านบาท เพื่อนำมาทำประโยชน์ให้กับประชาชนมากขึ้น, งบการระบายน้ำที่ถูกตัดทิ้งในปีก่อนหน้านี้, การจัดเก็บค่าขยะที่ไม่เป็นธรรม ฯลฯ ทั้งหมดนี้ พรรคก้าวไกลพร้อมผลักดันทุกนโยบายของเราผ่านการหารือกันกับทั้ง ส.ก. จากพรรคเพื่อไทยและพรรคอื่นๆ รวมทั้งผู้ว่าฯ ชัชชาติ ต่อไปในอนาคต” วิโรจน์ กล่าว

ทั้งนี้การเลือกตั้ง ส.ก.ที่ผ่านมา ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยได้จำนวนที่นั่ง ส.ก. มากที่สุด คือ 20 คน พรรคก้าวไกล 14 คน พรรคประชาธิปัตย์ 9 คน กลุ่มรักษ์กรุงเทพ 3 คน  พรรคไทยสร้างไทย 2 คน พรรคพลังประชารัฐ 2 คน 

ภาพจาก Rocket Media Lab เทียบฐานเสียงระหว่าง ส.ส.กับ ส.ก.

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net