เปิดอาชีพสุดเสี่ยงของคนทำงานใน 'อังกฤษ-สหรัฐฯ'

เปิด 10 อาชีพสุดเสี่ยง พร้อมเปรียบเทียบความเสี่ยงกับเงินเดือนโดยเฉลี่ยและชั่วโมงการทำงาน ของคนทำงานใน 'อังกฤษ-สหรัฐฯ' พบอาชีพ 'นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์-ลูกเรือประมง' เป็นอาชีพสุดเสี่ยงของ 2 ประเทศ ส่วน 'วิศวกรโยธา-ศัลยแพทย์' เป็นอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับความเสี่ยงในการทำงาน

ที่มาภาพประกอบ: ILO (CC BY-NC-ND 2.0)

Summary

  • StandOut CV ผู้ให้บริการให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ ที่ได้รวบรวมข้อมูลจากสถิติและงานวิจัยมากกว่า 200 ชิ้น ในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา นำมาวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เช่น การบาดเจ็บทางร่างกาย ความเจ็บป่วยในระยะยาว ความเสี่ยงทางเคมีและชีวภาพ ปัญหาสุขภาพจิต ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ เพื่อหาอาชีพที่อันตรายที่สุดของทั้ง 2 ประเทศ รวมทั้งได้เปรียบเทียบความเสี่ยงกับค่าตอบแทนโดยเฉลี่ย
  • 'นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์' เป็นอาชีพที่อันตรายที่สุดในสหราชอาณาจักร โดยมีผู้บาดเจ็บจากการทำงานเฉลี่ย 2,993 ราย ในแต่ละปี ส่วน 'ลูกเรือประมง' เป็นอาชีพอันตรายที่สุดของสหรัฐฯ ผู้เสียชีวิตจากการทำงานในอาชีพนี้ ร้อยละ 36 เสียชีวิตจากการจมน้ำ
  • ในสหราชอาณาจักร 'วิศวกรโยธา' ถือเป็นอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับความเสี่ยงในการทำงาน  แต่ยังคงต้องเผชิญกับความเสี่ยง เช่น อาคารถล่มและอุบัติเหตุจากเครื่องจักร ในสหรัฐฯ 'ศัลยแพทย์' เป็นอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับความเสี่ยงในการทำงาน แต่ต้องเผชิญกับอันตรายต่างๆ เช่น เชื้อก่อโรค ชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน และสภาพแวดล้อมที่มีความเครียดสูง

ข้อมูลจาก StandOut CV ผู้ให้บริการให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ ที่ได้รวบรวมข้อมูลจากสถิติและงานวิจัยมากกว่า 200 ชิ้น ในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา นำมาวิเคราะห์โดยทบทวนปัจจัยต่างๆ เช่น การบาดเจ็บทางร่างกาย ความเจ็บป่วยในระยะยาว ความเสี่ยงทางเคมีและชีวภาพ ปัญหาสุขภาพจิต ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ เพื่อหาอาชีพที่อันตรายที่สุดของทั้ง 2 ประเทศ รวมทั้งได้เปรียบเทียบความเสี่ยงกับค่าตอบแทนโดยเฉลี่ยและชั่วโมงทำงาน พบข้อค้นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

  • 'นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์' เป็นอาชีพที่อันตรายที่สุดในสหราชอาณาจักร โดยมีผู้บาดเจ็บจากการทำงานเฉลี่ย 2,993 ราย ในแต่ละปี
  • 'ลูกเรือประมง' เป็นอาชีพอันตรายที่สุดของสหรัฐฯ ผู้เสียชีวิตจากการทำงานในอาชีพนี้ ร้อยละ 33 เสียชีวิตจากการจมน้ำ
  • 'เจ้าหน้าที่ดับเพลิง' เป็นอาชีพอันตรายอันดับ 2 ในสหราชอาณาจักร การผจญเพลิง อาคารถล่ม มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคหอบหืด และร้อยละ 60.2 รายงานว่ามีปัญหาสุขภาพจิต
  • 'นักประดาน้ำ' เป็นงานที่อันตรายที่สุดเป็นอันดับ 2 ในสหรัฐฯ และมักประสบปัญหาการทำงานของปอดและประสิทธิภาพทางประสาทวิทยาบกพร่องเมื่อทำงานไปนานๆ
  • ในสหราชอาณาจักร 'วิศวกรโยธา' ถือเป็นอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับความเสี่ยงในการทำงาน มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 2,151,298 บาทต่อปี แต่ยังคงต้องเผชิญกับความเสี่ยง เช่น อาคารถล่มและอุบัติเหตุจากเครื่องจักร
  • ในสหรัฐฯ 'ศัลยแพทย์' เป็นอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับความเสี่ยงในการทำงาน มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 10,246,350 บาทต่อปี แต่ต้องเผชิญกับอันตรายต่างๆ เช่น เชื้อก่อโรค ชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน และสภาพแวดล้อมที่มีความเครียดสูง

สหราชอาณาจักร

สำหรับ 10 อาชีพสุดเสี่ยง รายได้เฉลี่ยตอปี ชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ และคะแนนความเสี่ยงในอาชีพ ของสหราชอาณาจักร มีดังต่อไปนี้

อันดับ

อาชีพ

รายได้เฉลี่ยต่อปี (ประมาณ*)

ชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์

คะแนนความเสี่ยงในอาชีพ (สูงสุด 35)

1

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

1,385,173 บาท

37.5

19.31

2

เจ้าหน้าที่ดับเพลิง

1,208,541 บาท

42

16.57

3

คนทำงานแท่นขุดเจาะน้ำมัน

1,713,210 บาท

54

15.06

4

ลูกเรือประมง

929,416 บาท

44

14.45

5

พยาบาล

1,224,645 บาท

39.5

13.81

6

เจ้าหน้าที่เรือนจำ

1,151,320 บาท

39

13.2

7

ช่างมุงหลังคา

1,113,587 บาท

35

13.09

8

คนขับแท็กซี่

942,265 บาท

42

12.87

9

เกษตรกร

1,520,474 บาท

40

12.29

10

พนักงานเปิดประตู

963,681 บาท

38

11.65

1. นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์


ที่มาภาพประกอบ: NHS

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คืออาชีพที่ต้องเร่งรุดไปยังที่อันตรายทุกประเภท เพื่อพยายามช่วยชีวิตผู้คนในแต่ละวัน การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อเชื้อโรคต่างๆ นอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับความเครียดเนื่องจากลักษณะที่ตึงเครียดของงาน

ข้อมูลจากระบบบริการสุขภาพแห่งชาติของสหราชอาณาจักร (NHS) ระบุว่านักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์มีปัญหาด้านสุขภาพจิตได้พุ่งสูงขึ้นถึง ร้อยละ 186 ตั้งแต่ปี 2554 นับว่าโชคดีที่อัตราการเสียชีวิตของนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์เหล่านี้ยังต่ำมาก แต่คาดว่าน่าจะได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก เนื่องจากมีรายงานการทำร้ายร่างกายนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์จากผู้ป่วยเฉลี่ย 2,993 ครั้งต่อปี

2. เจ้าหน้าที่ดับเพลิง

รองจากนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงถือเป็นอาชีพที่อันตรายที่สุดเป็นอันดับ 2 ในสหราชอาณาจักร โชคดีที่นักผจญเพลิงมีอัตราการเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ต่ำมาก โดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงโดยเฉลี่ย 2 คน เสียชีวิตในอังกฤษในแต่ละปี มาตั้งแต่ปี 2529 และเฉลี่ย 3.75 ต่อปีในสกอตแลนด์

นอกจากความเสี่ยงที่เห็นได้ชัดจากเหตุเพลิงไหม้และอาคารถล่มแล้ว ยังมีความเสี่ยงที่เกิดจากการได้ยินเสียงดัง มีการศึกษาที่ชี้ว่าอาชีพนี้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหอบหืดสูงขึ้น และมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่า ร้อยละ 60.2 ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมีอาการทางจิต โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจหรือความวิตกกังวล

3. คนทำงานแท่นขุดเจาะน้ำมัน

คนทำงานแท่นขุดเจาะน้ำมัน (ที่รัฐบาลอังกฤษเรียกว่าคนงานขุดเจาะนอกชายฝั่ง) ได้ 15.06 คะแนนในดัชนีอาชีพเสี่ยงอันตราย จากข้อมูลของ National Careers Service คนทำงานเหล่านี้ทำงานเฉลี่ย 54 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งถือเป็นชั่วโมงการทำงานยาวนานที่สุดในการวิเคราะห์นี้ ได้รับค่าตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 1,713,210 บาทต่อปี

คนงานแท่นขุดเจาะน้ำมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายในทะเลที่อยู่ห่างจากชายฝั่งหลายร้อยไมล์ พวกเขาก็มีอัตราการบาดเจ็บสูงสุด ที่ร้อยละ 6.02 ในการวิเคราะห์นี้ อุบัติเหตุที่เกิดบ่อยได้แก่การลื่น การสะดุด กระดูกแตกหัก และการเคล็ดขัดยอกเป็นส่วนใหญ่

ในแง่ของความเจ็บป่วยระยะยาว การศึกษาชิ้นหนึ่งหนึ่งขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในปี 2564 พบว่าคนทำงานแท่นขุดเจาะน้ำมันมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งผิวหนัง เลือด ต่อมลูกหมาก และมะเร็งเยื่อหุ้มปอดสูงกว่าอาชีพอื่นๆ ในขณะที่การศึกษาต่างๆ เน้นย้ำถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตของความเครียดขั้นรุนแรงจากการทำงานอย่างโดดเดี่ยวกลางทะเล

สหรัฐอเมริกา

สำหรับ 32 อาชีพสุดเสี่ยง รายได้เฉลี่ยตอปี ชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ และคะแนนความเสี่ยงในอาชีพ ของสหรัฐอเมริกา มีดังต่อไปนี้

อันดับ

อาชีพ

รายได้เฉลี่ยต่อปี (ประมาณ*)

ชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์

คะแนนความเสี่ยงในอาชีพ (สูงสุด 35)

1

ลูกเรือประมง

1,104,279 บาท

44

22.25

2

นักประดาน้ำ

1,725,609 บาท

43

17.39

3

ผู้รับเหมาทำงานบนนั่งร้าน

1,690,979 บาท

44

17.36

4

คนทำงานเหมือง

1,221,737 บาท

42.5

16.66

5

คนขับรถบรรทุก

2,672,450 บาท

45

15.7

6

คนตัดไม้

1,288,890 บาท

38.5

15.68

7

ผู้รับเหมาปูหลังคา

1,623,654 บาท

35

14.07

8

เกษตรกร

1,147,506 บาท

40

13.97

9

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

 1,514,137 บาท

37

12.61

10

พนักงานทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

1,826,114 บาท

43

11.82

1. ลูกเรือประมง

ที่มาภาพประกอบ: Western Pacific Fishery Management Council

สำนักสถิติแรงงานของสหรัฐฯ (BLS) ชี้ว่าอาชีพลูกเรือประมงเป็นงานที่มีความอันตรายเป็นอย่างยิ่ง แค่หากมีพายุลูกหนึ่งในทะเล ก็สามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่อันตรายถึงชีวิตให้กับคนทำงานได้

การศึกษาหนึ่งฉบับจากวารสารเวชศาสตร์อุตสาหกรรม (Journal of Industrial Medicine) พบว่าคนทำงานในเรือประมงของสหรัฐฯ เสียชีวิตเฉลี่ย 53 รายต่อปี มากกว่าอาชีพบนเรือประเภทอื่นๆ โดยผู้เสียชีวิต ร้อยละ 36 ตกลงไปในทะเล จากการศึกษารายพบว่าลูกเรือประมงส่วนใหญ่มักจะไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งนำไปสู่การบาดเจ็บมากมาย ทั้งการลื่นล้ม การหกล้ม กระดูกหัก รวมทั้งการสูญเสียแขนขาจากการทำงานกับเครื่องจักรหรือเชือก

เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว ผลการศึกษาพบว่าการลูกเรือประมงบางส่วนเป็นโรคมะเร็งผิวหนัง นอกจากนี้กว่า 1 ใน 6 มีรายงานว่ามีอาการวิตกกังวลและซึมเศร้า

2. นักประดาน้ำ

นักประดาน้ำในสหรัฐฯ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงหลายประการ เช่น สภาพอากาศสุดขั้ว การสัมผัสสารเคมี การสูญเสียสติใต้น้ำ และความเสี่ยงอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานใต้น้ำ

ในแง่ของปัญหาสุขภาพระยะยาว มีการศึกษาชี้ว่านักประดาน้ำมีความเสี่ยงสูงมากจากปัญหาการทำงานของปอด ปัญหาการสูญเสียการได้ยิน ปัญหาข้อต่อ และอาการปวดหลัง

3. ผู้รับเหมาทำงานบนนั่งร้าน

ผู้รับเหมาทำงานบนนั่งร้านเป็นงานที่อันตรายที่สุดบนบก ความเสี่ยงของอาชีพนี้คือการตกจากที่สูง ความไม่มั่นคงของอาคาร อันตรายจากเครื่องจักร และสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยซึ่งทำให้เกิดพื้นผิวลื่นและสภาพที่ไม่ปลอดภัย

สถิติจาก BLS ชี้ว่าคนทำอาชีพนี้บาดเจ็บจากการทำงานประมาณ 4,500 รายต่อปี และมีผู้เสียชีวิตโดยเฉลี่ย 60 รายต่อปี ส่วนปัญหาสุขภาพระยะยาว คนทำอาชีพนี้ต้องเผชิญกับอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง ความผิดปกติของแขน รวมถึงปัญหาที่พบบ่อยในคนงานในไซต์ก่อสร้าง เช่น ปัญหาระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง และการได้ยิน

‘ค่าตอบแทนที่ดีที่สุด/แย่ที่สุด’ เมื่อเทียบกับความเสี่ยงในการทำงาน

ในบทวิเคราะห์ของ StandOut CV ยังได้ค้นหาว่าค่าตอบแทนที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับความเสี่ยงในการทำงาน ที่อาชีพต่างๆ ได้รับ โดยได้เปรียบเทียบ 'คะแนนความเสี่ยงในอาชีพ' กับ 'รายได้เฉลี่ยต่อปี'

สหราชอาณาจักร

ด้วยรายได้เฉลี่ยต่อปีที่ 2,151,298 บาท ซึ่งสูงกว่ารายได้เฉลี่ยต่อปีของคนทำงานในสหราชอาณาจักรที่ 805,231 บาท ทั้งนี้ 'วิศวกรโยธา' เป็นอาชีพที่อันตรายและความเสี่ยงนั้นคุ้มค่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับ พวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น สะพาน ถนน และทางรถไฟ แต่จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการก่อสร้างที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งมีการลื่นล้มบ่อยครั้ง ควบคู่ไปกับความเสี่ยงด้านเครื่องจักรอีกมากมาย

ส่วน 'ช่างทาสี' ซึ่งมีรายได้ประมาณ 1,054,136 บาทต่อปี เป็นอาชีพที่มีรายได้ไม่คุ้มค่าเสี่ยงอันตรายที่สุดในสหราชอาณาจักร พวกเขาต้องเผชิญกับปัญหาที่คล้ายคลึงกันกับวิศวกรโยธาที่มีเครื่องจักรและเสี่ยงต่อการตกลงมาจากที่สูง นอกจากนี้พวกเขายังต้องระวังอันตรายจากสารสีจากสีและแร่ใยหินด้วย งานวิจัยชิ้นหนึ่งตรวจสอบอันตรายดังกล่าวและพบว่าช่างทาสีในสหราชอาณาจักรโดยเฉลี่ย 334 ราย เสียชีวิตจากมะเร็งปอดและกระเพาะปัสสาวะในแต่ละปี

สหรัฐอเมริกา

ในสหรัฐฯ อาชีพที่อันตรายและความเสี่ยงนั้นคุ้มค่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับมากที่สุดคือ 'ศัลยแพทย์' ที่มีรายได้เฉลี่ย 10,246,350 บาทต่อปี ทำงานเฉลี่ย 55 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ศัลยแพทย์อาจเผชิญกับความเสี่ยงทางชีวภาพจากผู้ป่วย เช่น เชื้อโรค การระคายเคืองผิวหนังจากการทำความสะอาด ตลอดจนความเครียดและเหนื่อยล้าจากการทำงานเป็นเวลานาน ซึ่งมักจะนานกว่า 10 ชั่วโมงในแต่ละครั้ง โดยเฉลี่ยแล้ว มีรายงานการบาดเจ็บในการทำงานประมาณ 80 คนต่อปีสำหรับอาชีพนี้ ซึ่งค่อนข้างต่ำในการศึกษานี้.

 

ที่มา
The Most Dangerous Jobs in the UK and U.S. (Andrew Fennell, StanOut CV, March 2022)
The 32 most dangerous jobs in the UK revealed in new study - from paramedic to painter (Daniel Morrow, 8 May 2022)

*หมายเหตุ: แปลงค่าเป็นเงินบาท ณ อัตราแลกเปลี่ยนเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2565

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์