มติตั้ง รมว.คลัง เป็นปธ.กมธ.วิสามัญฯ ร่างพ.ร.บ.งบ 66 - ฝ่ายค้านพร้อมยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ15 มิ.ย. นี้

กมธ.วิสามัญฯ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 66 มีมติตั้ง รมว.คลัง เป็นประธานกรรมาธิการ ย้ำกรอบเวลาพิจารณาถึง 3 ส..ค.นี้ คาดพิจารณาวาระ 2-3 วันที่ 17-18 ส.ค. นี้ ขณะที่ ปธ.วิปฝ่ายค้าน เผยพร้อมยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามกรอบเดิม 15 มิ.ย. นี้ คาดมีรัฐมนตรีถูกอภิปราย 5-6 คน ย้ำไม่คาดหวังเสียงในสภาขอ ส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายเต็มที่ เชื่อประชาชนเป็นคนตัดสินใจ

6 มิ.ย.2565 ความเคลื่อนไหวของรัฐสภาหลังสภาผู้แทนฯ ผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 นั้น สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภารายงานว่า ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 แถลงผลการประชุมครั้งแรก เกี่ยวกับประเด็นการเลือกตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ โดยที่ประชุมมีมติเลือก อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานคณะกรรมาธิการ และแต่งตั้งรองประธานคณะกรรมการ จำนวน 24 คน อาทิ สันติ พร้อมพัฒน์ วราเทพ รัตนากร และอนุชา นาคาศัย ขณะที่เลขานุการคณะกรรมาธิการมีจำนวน 9 คน โฆษกคณะกรรมาธิการ 10 คน และ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 11 คน

สำหรับกรอบระยะเวลาการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ จะพิจารณาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 65 โดยจะมีการแปรญัตติเพิ่มและลดงบประมาณประจำปี 2566 จากนั้นวันที่ 5 สิงหาคม 65 จะมีการตรวจรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และวันที่ 7 สิงหาคม 65 ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะพิมพ์รายงานก่อนส่งให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวาระที่ 2 และ 3 ในวันที่ 17-18 สิงหาคมนี้ ส่วนกรอบแนวทางการพิจารณางบประมาณฯ ปี 2566 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จะเริ่มจากพิจารณาภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศก่อน ต่อด้วยการพิจารณางบประมาณของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จากนั้นจะต่อด้วยงบประมาณกลุ่มภารกิจต่างๆ ของแต่ละกระทรวง อาทิ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคง ด้านบริหาร และหน่วยงานอิสระ

ปธ.วิปฝ่ายค้าน เผยพร้อมยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามกรอบเดิม 15 มิ.ย. นี้

ขณะที่ สุทิน คลังแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ให้สัมภาษณ์ถึงการหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อเตรียมยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามมาตรา 151 ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่า เบื้องต้นได้ให้พรรคร่วมฝ่ายค้านสรุปเป้าหมายว่าจะอภิปรายรัฐมนตรีคนใดในประเด็นใดบ้าง จากนั้นพรรคเพื่อไทยจะนำมารวบรวมเขียนเป็นญัตติ ขณะนี้เหลือเพียงบางพรรคที่ขอเวลารวบรวมประเด็นก่อนสรุปให้พรรคเพื่อไทยอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ (7 มิ.ย.) จากนั้น ฝ่ายค้านจะได้เเถลงสรุปญัตติในวันที่ 8 มิ.ย. ก่อนจะยื่นญัตติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 15 มิ.ย.  ซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาเดิมที่วางไว้ 

ส่วนจะมีรัฐมนตรีคนใดถูกอภิปรายบ้างนั้น ประธานวิปฝ่ายค้านระบุว่า อยู่ระหว่างรอสรุป แต่ที่แน่ชัดคือนายกรัฐมนตรี ส่วนรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ คาดถูกอภิปราย 5-6 คน อาทิ  รัฐมนตรีว่าการกระทรงงการคลัง  รัฐมนตรีว่าการกระทวงพาณิชย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ต้องรอพิจารณาอีกครั้ง  โดยข้อกล่าวหาประเด็นหลัก อาทิ ความล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดิน การทุจริตคอร์รัปชั่น การเอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง การกระทำผิดกฏหมายและขัดต่อจริยธรรมของความเป็นนักการเมือง รวมถึงการไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาผู้แทนราษฎร 

ขณะที่ทิศทางการลงมติว่าจะไว้วางใจรัฐมนตรีหรือไม่ ยอมรับว่า ตนไม่คาดหวังเสียงในสภาที่จะลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี เนื่องจากอาจจะมีทั้ง ส.ส.ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลที่จะโหวตไว้วางใจและไม่ไว้วางใจ ตามความเห็นของส.ส.แต่ละคน ตนจึงไม่คิดหวังพึ่งใคร แต่ขอให้ส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายอย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพและให้ประชาชนเป็นคนตัดสิน ส่วนกรณีของพรรคเศรษฐกิจไทยที่จะมาร่วมกับพรรคฝ่ายค้านในการโหวตไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั้น เรื่องนี้ยังไม่มีความชัดเจน และยังไม่ได้มีการหารือกับพรรคเศรษฐกิจไทยในเรื่องนี้ 

ประธานวิปฝ่ายค้าน ยังระบุถึงกรณีที่ 7 ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยโหวตสวนมติพรรคในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 66 จะถึงขั้นขับออกจากพรรคหรือไม่นั้น ต้องรอฟังเหตุผลและดูที่เจตนาเป็นหลัก หากพบว่ามีเจตนาขัดขวางการทำงานของพรรคก็จำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการของพรรค

ส่วนข้อคำถามที่ว่ามีความกังวลใจหรือไม่ว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมี ส.ส.ของพรรคโหวตสวนมติพรรค ประธานวิปฝ่ายค้านย้ำว่า การลงมติร่างพ.ร.บ.งบฯ อาจมีเหตุผลในการกล่าวอ้างได้ แตกต่างจากการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจที่หากไม่มีเหตุผลมากพอก็อาจจะฟังไม่ขึ้น พร้อมฝากว่าการจะอ้างเหตุผลใดนั้นมีประชาชนจับตาและรอฟังอยู่จึงขอ ส.ส.ได้พิจารณาก่อนลงมติในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในครั้งนี้

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์