กกต.ลงวันเลือกตั้ง 7 พ.ค.66 เปิดรับสมัครส.ส. 3-7 เม.ย.66

กกต.กำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส. 7 พ.ค.66 เปิดรับสมัคร 3-7 เม.ย.66 ถ้ายุบสภาก็จะมีการกำหนดวันเลือกตั้งภายใน 5 วัน นับตั้งแต่ พ.ร.ฎ.ยุบสภาบังคับใช้พร้อมวันที่เป็นเส้นตายของขั้นตอนต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นก่อนถึงวันเลือกตั้ง

21 ก.ย.2565 สื่อหลายสำนักรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมแผนเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ที่จะครบวาระในวันที่ 23 มี.ค.66 ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 106 กำหนดให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วันนับตั้งแต่สภาสิ้นอายุ เบื้องต้น กกต.กำหนดวันที่ 7 พ.ค.2566 โดยเปิดรับสมัครผู้สมัครเลือกตั้ง 3-7 เม.ย.2566

 • 31 มี.ค. 2566 กกต.ประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง และประกาศกำหนดวันรับสมัคร
 • 3-7 เม.ย.2566 เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.
 • 11 เม.ย.2566 วันสุดท้ายของการประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง และเป็นวันสุดท้ายประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 • 14 เม.ย.2566 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครส.ส.
 • 16 เม.ย.2566 เป็นวันสุดท้ายส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน และสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
 • 26 เม.ย.2566 เป็นวันสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้ง รวมถึงวันสุดท้ายของการเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ
 • 30 เม.ย.2566 เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง และนอกเขตเลือกตั้ง รวมทั้งแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
 • 1-6 พ.ค. 2566 เป็นระยะเวลาแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยวันที่ 1 พ.ค. 2566 เป็นวันสุดท้ายยื่นคำร้องเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
 • 3 พ.ค. 2566 เป็นวันสุดท้ายศาลฎีกาพิจารณาสิทธิสมัครกรณีผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งไม่รับสมัคร
 • 6 พ.ค. 2566 เป็นวันสุดท้ายที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ยื่นคำร้องศาลฎีกา กรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
 • 7 พ.ค. 2566 เป็นวันเลือกตั้งส.ส.เป็น การเลือกตั้งทั่วไป
 • 8-14 พ.ค. 2566 เป็นวันแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

นอกจากนั้นยังกำหนดแผนกรณีเกิดการยุบสภาโดยเป็นไปตาม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 103 หลังจากมีพ.ร.ฎ.ยุบสภาประกาศใช้ ภายใน 5 วัน กกต.จะต้องกำหนดวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 45 วันแต่ไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ พ.ร.ฎ.ถูกนำมาใช้บังคับ

ในแผนยังกำหนดวันสุดท้ายของการประกาศหน่วยเลือกตั้ง, สถานที่เลือกตั้งและประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไว้ให้วันสุดท้ายของกระบวนการเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นก่อนถึงวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน และการประกาศรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ต้องเกิดขึ้นภายใน 7 วันตั้งแต่ปิดรับสมัคร

วันสุดท้ายเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง และ วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ จะต้องเกิดขึ้นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน และการแจ้งเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ต้องทำก่อนถึงวันเลือกตั้ง 7 วัน วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งต้องทำภายใน 7 วันนับแต่วันประกาศรายชื่อ

ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 3 วัน จะเป็นวันสุดท้ายที่ศาลฎีกาพิจารณาสิทธิของผู้สมัคร วันสุดท้ายที่ผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งยื่นคำร้องต่อศาลฎีกากรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามต้องยื่นภายในไม่เกิน 60 วันนับตั้งแต่วันยุบสภา

นอกจากนั้นในการหาเสียงเลือกตั้ง กกต.ได้กำหนดวันที่ให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองเริ่มหาเสียงได้ตั้งแต่ 24 ก.ย.2565 หรือ 180 วันก่อนถึงวันครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร ไปจนถึงก่อนวันเลือกตั้ง ตามมาตรา 68 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.2561 และ กกต.จะออกหลักเกณฑ์เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองทราบว่าสิ่งใดทำได้หรือไม่ได้ในช่วงเวลาหาเสียงดังกล่าว ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท