'เพื่อไทย' ลั่นเดินหน้าแลนด์สไลด์ ไม่จับมือพรรคใดตั้งรัฐบาลก่อนเลือกตั้ง หวังได้ 251 เสียงขึ้นไป

เพื่อไทย ยันเดินหน้าชัยชนะแลนด์สไลด์ ไม่จับมือพรรคใดตั้งรัฐบาลก่อนเลือกตั้ง ชี้ต้องได้ ส.ส. 251 คนขึ้นไป เอาชนะเสียง ส.ว.โหวตเลือกนายกฯ

4 ม.ค.2566 ทีมสื่อพรรคเพื่อไทย รายงานต่อสื่อมวลชนว่า ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมีความมุ่งมั่นตั้งใจ เตรียมความพร้อมเพื่อเดินหน้าสู่การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง จึงได้นำเสนอนโยบายต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ประเทศ แก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจ หวังทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้น  รวมทั้งการทำให้กฎกติกาสูงสุดของประเทศมีความเป็นประชาธิปไตย เพื่อพี่น้องคนไทยทุกคน  แต่ที่ผ่านมามีการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อและสังคมออนไลน์ว่า พรรคเพื่อไทยจะจับมือกับพรรคการเมืองบางพรรคเพื่อจัดตั้งรัฐบาล พรรคเพื่อไทยจึงออกแถลงการณ์  เพื่อยืนยันถึงจุดยืนของพรรค ดังนี้

แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย เรื่อง ไม่ได้จับมือพรรคการเมืองใดตั้งรัฐบาล  เน้นเดินหน้าแลนด์สไลด์ เพื่อแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจให้คนไทย

ตามที่มีการนำเสนอข่าวในสื่อต่างๆ รวมทั้งมีการวิเคราะห์การเมืองว่า พรรคเพื่อไทยได้จับมือกับพรรคการเมืองบางพรรคเพื่อจัดตั้งรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้งแล้วนั้น พรรคเพื่อไทยเคารพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง แต่ขอปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องการจับมือตั้งรัฐบาลกับพรรคการเมืองต่างๆ ดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริง การวิเคราะห์ของบางสื่ออาจทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ แต่พรรคเห็นว่ามีการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือไอโอของบางฝ่าย เพื่อลดทอนความน่าเชื่อถือของพรรค สร้างความสับสนและเบี่ยงเบนกระแสเดินหน้าสู่ชัยชนะแลนด์สไลด์ของพรรคเพื่อไทย ดังนั้นพรรคเพื่อไทยจึงขอแถลงดังนี้

1. พรรคเพื่อไทยตระหนักว่า ภารกิจอันสำคัญยิ่งของรัฐบาลหน้าคือ การแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจและสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ดังนั้น พรรคเพื่อไทยตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการเดินหน้ารณรงค์การเลือกตั้งสู่ชัยชนะแบบแลนด์สไลด์เพื่อแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ และทำให้ชีวิตของคนไทยดีขึ้น รวมทั้งการชนะเลือกตั้งแลนด์สไลด์ได้ ส.ส.ตั้งแต่ 251 คนขึ้นไปจะเพิ่มโอกาสเอาชนะการโหวตของ ส.ว.ในการเห็นชอบตัวนายกรัฐมนตรีในรัฐสภา ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รัฐบาลตามเจตจำนงของประชาชนที่แท้จริง และเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

2. พรรคเพื่อไทยตระหนักดีว่า หลักการประชาธิปไตยที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ การเคารพเสียงของประชาชนผ่านการเลือกตั้ง พรรคเห็นว่า การจับมือกันของพรรคการเมืองเพื่อตั้งรัฐบาลก่อนที่จะทราบผลเลือกตั้งนั้น ไม่เหมาะสม และเป็นการไม่เคารพหลักการข้างต้น ซึ่งพรรคจะไม่ทำเช่นนั้น นอกจากนั้นหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการตั้งรัฐบาลคือ อุดมการณ์ประชาธิปไตยและนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ต้องยึดมั่นเป็นหลักในการตั้งรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้ง

3. พรรคเพื่อไทยขอยืนยันอย่างหนักแน่นอีกครั้งว่า พรรคไม่ได้จับมือกับพรรคการเมืองใดในการตั้งรัฐบาลตามที่เป็นข่าว และไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรก็ตาม พรรคขอกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่า นี่คือท่าทีและจุดยืนอันมั่นคงของพรรคมิเคยเปลี่ยนแปลง    
      
พรรคเพื่อไทย 4 มกราคม 2566 

ชลน่าน กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยตั้งเป้าหมายว่าจะชนะการเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ ได้ ส.ส. 251 คนขึ้นไป  โดยปัจจัยที่จะทำให้ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  ได้แก่ 

1.ส.ส.ของเพื่อไทย ที่ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดี  โดยขณะนี้กระบวนการสรรหาผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ของพรรคได้ดำเนินการสรรหาเกือบครบแล้ว  ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่  รวมทั้งการที่พรรคเพื่อไทยจะร่วมทำงานไปกับพี่น้องประชาชน มั่นใจว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  หากไม่ได้ ส.ส. 251 คนขึ้นไป ความหวัง และโอกาสของพี่น้องประชาชนที่จะออกจากระบบเดิม  ระบบที่ถูกครอบงำอำนาจที่ซ่อนเร้นมา 8 ปี  คงไม่อาจหลุดพ้นไปได้  ทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านสังคม ปัญหาเฉพาะด้าน  น้ำท่วม  ภัยพิบัติ ต่างๆ ที่ซ้ำร้ายมากขึ้นเพราะมีผู้นำที่เป็นเสมือนตัวชักนำให้เกิดวิกฤตใหม่   

2.การทำงานอย่างหนักของพรรค  ส.ส. และผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ของพรรคเพื่อไทย  ที่เข้าถึง รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี หากดูจากการประเมินการตอบสนองจากโพลสำนักต่างๆ มีแนวโน้มและทิศทางที่ดีเป็นอย่างยิ่ง เช่น นิด้าโพล ซึ่งเป็นโพลที่ทุกฝ่ายยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือ  พบว่า พรรคเพื่อไทยได้รับความนิยมร้อยละ 42  ทั้งพรรคและตัวผู้สมัคร ส.ส. แม้เป็นการสำรวจทั่วไป ซึ่งคะแนนที่แท้จริง นับจากเขตเลือกตั้ง    เราจึงได้ปรับลดการคลาดเคลื่อนออกไปบ้าง  จึงคาดว่าเราอาจได้เกินคะแนนความนิยมเกินกึ่งหนึ่งของผลโพล  รวมทั้งนโยบายพรรค  ซึ่งเป็นนโยบายที่นำเสนอผ่านวิสัยทัศน์ของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม และหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย  ได้รับการกล่าวถึง ได้รับการตอบสนอง นำไปสู่การถกเถียง  ซึ่งล้วนเป็นไปในทิศทางบวก รวมถึงการประชาสัมพันธ์นโยบาย 8 เรื่องในพื้นที่ต่างๆ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย  เพราะพรรคเพื่อไทยกล้าคิดใหญ่  เราทำเป็น  และทำได้จริง
 
3.แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย  ที่จะนำเสนอรายชื่อเร็วๆ นี้จะเป็นบุคคลที่สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนว่า จะสามารถนำพานโยบาย และ ส.ส. ของพรรคเพื่อไทยไปสู่การจัดตั้งรัฐบาล  รวมถึงการสื่อสารการเมืองที่เป็นระบบไปสู่พี่น้องประชาชน  จะทำให้ไปสู่จุดมุ่งหมายว่า  พรรคเพื่อไทยจะได้ ส.ส. 251 คนขึ้นไป 

ชลน่าน กล่าวอีกว่า สำหรับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย  จะเสนอรายชื่อบุคคล 3  รายชื่อโดยใช้สิทธิ์เต็มตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนว่า  พรรคเพื่อไทยมีบุคลากรที่มีความพร้อมและมีความเหมาะสม  เพราะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ถือเป็นกลไกที่จะรณรงค์ สร้างความเชื่อมั่นไปสู่พี่น้องประชาชน สามารถผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้จริง  ส่วนเสียง ส.ว.ที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีนั้น  ปัจจุบัน ส.ว.จะยังมีอำนาจไปจนถึงปี 2567 จึงเป็นเหตุผลที่เพื่อไทยประกาศชนะการเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์  เป็นหมุดหมาย เป็นวัตถุประสงค์ เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ และเป็นการประกาศไปยัง ส.ว.ว่า หากพี่น้องประชาชนเลือก ส.ส.ของเพื่อไทยมากกว่า 251 คน เพื่อไทยจะเป็นเสียงข้างมากในสภา เราเชื่อว่า ส.ว.ที่มีวุฒิภาวะ มีความเข้าใจ  คงไม่ฝืนมติของพี่น้องประชาชนและจะทำตามอาณัติของประชาชน

ประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ความคืบหน้าของการเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ของพรรคเพื่อไทย ครบทั้ง 400 เขตของพรรคเพื่อไทย ขณะนี้ได้เปิดตัวไปแล้ว 300 เขตเลือกตั้ง ยังเหลืออีกประมาณ 100 เขตเลือกตั้ง  คาดว่าในส่วนที่เหลือนั้นจะสามารถเปิดตัวแล้วเสร็จภายในกลางเดือนมกราคม 2566  นี้  โดยสาเหตุที่ยังไม่เปิดตัวให้ครบทุกเขตทั้งที่พรรคเพื่อไทยมีผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ครบทุกเขต ส่วนหนึ่งมาจากผู้สมัครในแต่ละเขตนั้นมีมากกว่า 1 คน จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่พรรคจะต้องพิจารณาคัดเลือกซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ขณะเดียวกัน พรรคเพื่อไทยยังรอการแบ่งเขตเลือกตั้งของคณะกรรมการเลือกตั้งหรือ กกต. ซึ่งทราบจาก กกต.ว่าหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจำนวนประชากร ตอนสิ้นปี 2565 แล้ว จึงจะมีประกาศการแบ่งเขตการเลือกตั้งตามมา 

“เราคาดหวังว่า กกต. จะดำเนินการแบ่งเขตการเลือกตั้งด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนด ซึ่งขณะนี้ใกล้เวลาเลือกตั้งแล้ว ทางพรรคจะรอการแบ่งเขตเลือกตั้ง เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาคัดเลือกส่งตัวผู้สมัครต่อไป คาดว่ากลางเดือน ม.ค.66 จะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครในส่วนที่เหลืออีกครั้ง” ประเสริฐ กล่าว

ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. และโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ภารกิจสำคัญยิ่งของรัฐบาลในครั้งหน้าคือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องของพี่น้องประชาชน และประชาธิปไตยที่สมบูรณ์  ดังนั้นเป้าหมายของพรรคเพื่อไทยจะต้องชนะเลือกตั้งแลนดสไลด์  เพื่อชัยชนะของพี่น้องประชาชน พรรคเพื่อไทยขอยืนยันอีกครั้งว่า เราจะไม่จับมือกับใคร ไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรก็ตามเรามีความมั่นคงในหลักการประชาธิปไตยไม่เคยเปลี่ยนแปลง ทุกย่างก้าวของเรามั่นคงจะไม่เปลี่ยนไป

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท