Skip to main content
sharethis
  • 'เพื่อไทย' เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เพิ่มอีก 61 คน เลือดใหม่ - ย้ายพรรค ลงเขต ชู 3 กลยุทธ์หลัก ผู้แทนฯเข้าถึงพื้นที่ เข้าใจประชาชน นโยบายที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาและทำได้จริง แคนดิเดตนายกฯครบตามกฎหมายจำนวน 3 คน  
  • ‘หวังศุภกิจโกศล-ติยะไพรัช’ ร่วมงานเพื่อไทย ‘ประเสริฐ’ ตั้งเป้าโคราชแลนด์สไลด์ครบทุกเขต

 

2 ก.พ. 2566 ทีมสื่อพรรคเพื่อไทย รายงานต่อสื่อมวลชนว่า วันนี้ (2 ก.พ.) พรรคเพื่อไทย นำโดย ชลน่าน ศรีแก้ว  ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา เลขาธิการพรรคเพื่อไทย แพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม พรรคเพื่อไทย และหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย  แกนนำพรรค รวมทั้ง ส.ส.พรรคเพื่อไทยและสมาชิกเข้าร่วมการแถลงข่าว

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นหนึ่งใน 3 กลยุทธ์ ของพรรคเพื่อไทย มุ่งเข้าสู่เป้าหมายชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายหรือแลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดิน ซึ่งประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1. ผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย ที่เข้าถึงพื้นที่ เข้าใจประชาชน  2. นโยบายที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาและทำได้จริง  ซึ่งต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้บอกว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยนั้นเป็นประชาธิปไตยที่กินได้ สามารถทำได้จริง และทำสำเร็จมาแล้ว และ 3. แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย ซึ่งมีครบตามกฎหมายจำนวน 3 คน  เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประชาชนสามารถฝากความหวังและมอบความไว้วางใจเพื่อนำพาประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตได้ ที่จะเป็นผู้นำพาการเลือกตั้งให้สำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งพรรคเพื่อไทยพร้อมประกาศทั้ง 3 รายชื่อในเวลาอันใกล้นี้

ชลน่าน กล่าวอีกว่า การเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.พรรคเพื่อไทย รวมทั้งสิ้น 61 รายชื่อ จากภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคอีสาน เพื่อยืนยันว่าผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ของพรรคเพื่อไทย มีความรู้ความสามารถ เข้าถึงและเข้าใจพี่น้องประชาชน ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนเพื่อนำนโยบายไปขับเคลื่อนไปถึงพี่น้องประชาชน เชื่อว่าจะได้รับการตอบรับจากประชาชน 

ส่วนกรณีที่พลเอกประยุทธ์จะไปเปิดปราศรัยที่นคราชสีมานั้น หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า จะเป็นการหาเสียงให้พรรคเพื่อไทยได้อย่างดียิ่ง อยากให้พลเอกประยุทธ์ปราศรัยเยอะๆ เพราะจะทำให้พี่น้องประชาชนเปรียบเทียบและตัดสินใจได้ง่ายขึ้น  ส่วนกรณีที่พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ  เปิดตัวว่าที่ ส.ส.ในเวลาราชการนั้น  ต้องไปดูเงื่อนไขในเวลาราชการ หากทำหน้าที่ราชการในเวลาราชการ และต่อเนื่องไปทำงานการเมืองยังพอรับได้ แต่ถ้าเป็นระยะเวลาที่อยู่ในเวลาราชการ หรือปฏิบัติราชการอยู่แล้วเกี่ยวข้องกับการหาเสียง  อาจเข้าข่ายใช้ทรัพยากร  ใช้หน้าที่อำนาจหาเสียง ระเบียบ กฎหมาย กกต. เขียนไว้ชัดเจน ต้องไปดูในรายละเอียดและข้อเท็จจริง  แม้จะมีใบลาก็ต้องตรวจสอบ

“เรียนด้วยความเคารพ  ท่านมีหน้าที่และอำนาจอยู่แล้ว  แต่ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเราไม่ว่า แต่ถ้าทำไปเพื่อประโยชน์ให้พรรคการเมือง ประชาชนรู้อยู่แล้วว่าท่านเอาเปรียบหรือไม่ แค่นี้ยังแสวงหาประโยชน์เพื่อตัวเอง  ถ้าเลือกเข้ามาแล้วจะเป็นอย่างไร ฝากประชาชนลงโทษครับ” ชลน่านกล่าว 

ประเสริฐ จันทรรวงทอง  ส.ส.นครราชสีมา เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การเปิดตัวในวันนี้ หลายคนเป็นสมาชิกและอดีต ส.ส.ที่ย้ายมาจากพรรคอื่น อดีตสมาชิกสภาท้องถิ่น นักธุรกิจ เป็นต้น โดยหลังจากการเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.พรรคเพื่อไทย จะลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน เพื่อเป็นตัวกลางในการสื่อสารด้านนโยบายของพรรคต่อไป โดยผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. พรรคเพื่อไทย ภาคเหนือ อีสาน กลาง และใต้  รวมจำนวน 61 คน  ได้แก่

ภาคเหนือ จำนวน 11 คน
- เชียงราย
1. น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช    

- แพร่
1. นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล

- แม่ฮ่องสอน
1. นายวิทยา หวานซึ้ง

- พิจิตร
1. นายภูดิท อินสุวรรณ์

- เพชรบูรณ์
1. นายสุประวีณ์ อนรรฆพันธ์

- กำแพงเพชร
1. นายเรวัตร์ อินทพงษ์
2. นายจรัญ  อิสระบัณฑิตกุล
3. นายธานันท์ หล่าวเจริญ
4. นายวีระศักดิ์ สุ่นสา

- สุโขทัย
1. น.ส.ประภาพร ทองปากน้ำ
2. นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล

ภาคอีสาน  จำนวน 26 คน
- เลย
1. นายสมเจตน์ แสงเจริญรัตน์

- กาฬสินธุ์
1. นายวิรัช พิมพะนิตย์  
2. นายพลากร พิมพะนิตย์

- อำนาจเจริญ
1. นายมฆวาน บัวบุตร

- สุรินทร์
1. น.ส.ดวงฤทัย ไชยศรีษะ

- นครราชสีมา
1. ร.ต.อ. สุปชัย อินทรักษา  
2.นายวัฒนะชัย สืบศิริบุษย์
3.นายพชร จันทรรวงทอง
4.นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล
5. นายโกศล ปัทมะ     
6.น.ส.ปิยะนุช ยินดีสุข
7. นายสุพงษ์พิช รุ่งเป้า    
8.นายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร
9. นางนารดา อึ้งสวัสดิ์    
10. นายธีระยุทธ ตันติกุล
11. นายอภิชา เลิศพชรกมล    
12. นายอาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล
13. นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล    
14. นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ
15. นายรชตะ ด่านกุล    
16. นายชวาล พัฒนกำชัย    
17. น.ส.ณัฐจิรา อิ่มวิเศษ
18. นายพรเทพ ศิริโรจนกุล    
19. นายธวัชชัย ยืนยง
20. นายสุธรรม พรสันเที๊ยะ
21. นายกิตติ เชาวน์ดี

ภาคกลาง  จำนวน 15 คน
- อุทัยธานี
1. นายธนาคร อุนจะนำ 

- สระบุรี
1. นายวิทูลย์ แก้วสุวรรณ
2. น.ส.สิริพัชระ จึงธีรพานิช
3. นายประสิทธิ์ อนะมาณ
4. นายบุญส่ง เกิดหลำ

- นครนายก
1. พล.ต.ต.สุรพล บุญมา

- ปราจีนบุรี
1. นายสมเกียรติ คำดำ

- ราชบุรี
1. น.ส.ปวันรัตน์ เอกอัครอัญธรณ์

- นครปฐม
1. นายมานพ คำหวาน 

- ฉะเชิงเทรา
1. นายพงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ

- พระนครศรีอยุธยา
1. นายสุรเชษฐ์ ชัยโกศล
2. นายองอาจ วชิรพงศ์

- ปทุมธานี
1. นายมนัสนันท์ หลีนวรัตน์

- อ่างทอง
1. นายชูศักดิ์ ศรีราชา
2. น.ส.เพ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ชัย

ภาคใต้  จำนวน 9 คน
- ตรัง
1. นายสุริยะ นันตสินธุ์

- ภูเก็ต
1. นายสรธรรม จินดา

- สุราษฎร์ธานี
1. นายศุรุท เกษมณีภูรเดช

- พัทลุง
1. นายชัยจรงค์ ฤทธิสุนทร
2. น.ส. ณิชชา แก้วนุ้ย
3. พ.ต.อ.ชมพล  ขุนอักษร

- สงขลา
1. นายสำราญ บุญเส้ง

- นราธิวาส
1. นายปักสู  แวนามะ
2. นายวีระศักดิ์ เตาะสาคู

เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวอีกว่า ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา มี ส.ส.แบ่งเขต 16 คน  ในวันนี้พรรคเพื่อไทยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร จำนวน  21 คน มีทั้งผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบ่งแบ่งเขต  แบบบัญชีรายชื่อ และผู้ที่จะเข้ามาร่วมทำงานกับพรรคเพื่อไทย   

ต่อกรณีคำถามที่ว่า พรรคเพื่อไทยได้บ้านใหญ่จากกลุ่ม วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล จะเพิ่มศักยภาพในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามากน้อยเพียงใดนั้น ประเสริฐกล่าวว่า ถือว่าเป็นการผนึกกำลังกันกลุ่มรัฐมนตรีได้มาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทย ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพและจะได้ทำงานในเขตพื้นที่โคราชซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่มากได้อย่างเต็มที่ 

ทั้งนี้พรรคเพื่อไทยได้มีการวางโปรแกรมในการปราศรัยใหญ่ไว้  โดยในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2566 หลังจากเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครครบแล้ว และเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แบ่งเขตเรียบร้อย จะทำการปราศรัยใหญ่ที่จังหวัดนครราชสีมา

“บรรยากาศวันนี้ที่พรรคเพื่อไทย คึกคักเป็นพิเศษ เพราะขณะนี้ใกล้เวลาเต็มที่แล้ว ถ้านับจากวันนี้ถือว่านับถอยหลัง อีกไม่เกิน 50 วันที่จะครบวันที่ 22 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่อายุสภานี้อยู่ครบวาระ ครั้งนี้โคราชซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่ การเลือกตั้งในครั้งนี้พื้นที่โคราชจะเป็นพื้นที่เป้าหมายของพรรคเพื่อไทยในการแลนด์สไลด์ ทั้ง 16 เขต เราคาดหวังทุกเขต จากนี้ผู้สมัครจะลงพื้นที่อย่างหนักต่อไป” ประเสริฐ กล่าว 

ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม.และโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมีบุคลากรที่มีความสามารถ มีความพร้อมในการลงพื้นที่ ที่จะทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน ไม่ว่าการเลือกตั้งจะมาถึงวันไหน เรามีบุคลากรที่มีความสามารถอยู่ในพื้นที่ วันนี้ทุกท่านขออาสามาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชน เพื่อเป็นตัวเลือก ได้รับการเลือกตั้งและเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งต่อไป

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net