Skip to main content
sharethis

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเผยเตรียมปรับเกณฑ์ PM2.5 ใหม่จาก 50 มคก./ลบ.ม. เป็น  37.5 มคก./ลบ.ม.โดยใช้ WHO Guidelines และ Interim Targets เริ่ม 1 มิ.ย. 66 นี้

เพจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานว่าเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2566 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ณ ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) ห้องประชุม 301 ชั้น 3 กรมควบคุมมลพิษ และผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference

โดยที่ประชุมได้รับทราบรายงานสรุปสถานการณ์ฝุ่นละอองของประเทศไทย ปี 2566 พร้อมทั้งพิจารณา (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย พ.ศ. …. เพื่อปรับความหมายและข้อความคำเเจ้งเตือนการแนะนำการปฏิบัติตนสำหรับประชาชนในการดูแลสุขภาพใหม่ ตามที่มีการปรับปรุงค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index: AQI) ตามค่ามาตรฐาน PM2.5 ที่จะปรับจาก 50 มคก./ลบ.ม. เป็น  37.5 มคก./ลบ.ม. ในวันที่ 1 มิ.ย. 2566 นี้ โดยใช้ WHO Guidelines และ Interim Targets เป็นช่วงแบ่งระดับการแจ้งเตือนดัชนีคุณภาพอากาศ ซึ่งยังคงแบ่งเป็น 5 ระดับค่าสีตามเดิม คือ ฟ้า เขียว เหลือง ส้ม และแดง  โดยปรับค่าระดับสีแดง จากเดิม 91 มคก./ลบ.ม. เป็น 75.1 มคก./ลบ.ม.

ทั้งนี้ ปกท.ทส. ได้ขอความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดใหม่ พร้อมขอให้กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เร่งสร้างการรับรู้ไปสู่ประชาชน ถึงค่ามาตรฐานใหม่ และมาตรการแนวทางต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาที่เป็นหลักวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ส่วนราชการและประชาชนเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน และร่วมกันแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศได้ ในส่วนของปัญหาหมอกควันข้ามแดน มอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษหารือร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อยกระดับแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนที่เกิดขึ้นร่วมกันอย่างเป็นมาตรฐาน และเน้นย้ำ การประชาสัมพันธ์ที่เข้มข้นในการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารให้ได้มากที่สุดแก่ทุกภาคส่วน เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาภาวะทางอากาศอย่างจริงจังและยั่งยืนต่อไป 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net