Skip to main content
sharethis

'ก้าวไกล' ยื่นกฎหมายเข้าสภาอีก 4 ชุด ได้แก่ ปฏิรูประบบภาษี, คืนชีวิตชาวประมง ปฏิรูปที่ดิน และคุ้มครองแรงงาน 'พริษฐ์' เผยก้าวไกลพร้อมเป็นฝ่ายค่านเชิงรุก ไม่เพียงแค่ตรวจสอบ รบ. แต่พร้อมเสนอ กม.ผ่านกลไกลสภา เปลี่ยนแปลงประเทศตามที่สัญญาประชาชน


24 ส.ค. 2566 ทีมสื่อพรรคก้าวไกล รายงานวันนี้ (24 ส.ค.) ที่รัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎณ (ส.ส.) พรรคก้าวไกล นำโดย เซีย จำปาทอง ส.ส. บัญชีรายชื่อ พริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ ศักดินัย นุ่มหนู ส.ส. ตราด พร้อมด้วย ส.ส. พรรคก้าวไกลในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลและทำการประมง ร่วมแถลงข่าวเสนอร่างกฎหมายเปลี่ยนประเทศ จำนวน 4 ชุด รวม 10 ฉบับ ได้แก่ ชุดกฎหมายปฏิรูประบบภาษี 3 ฉบับ ชุดกฎหมายปฏิรูปที่ดิน 2 ฉบับ ชุดกฎหมายคุ้มครองสิทธิแรงงาน 4 ฉบับ และชุดกฎหมายคืนชีวิตชาวประมง 1 ฉบับ

พริษฐ์ กล่าวว่า ตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าพรรคก้าวไกลทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านที่สร้างสรรค์และพร้อมทำงานเชิงรุก คือไม่เพียงแต่ตรวจสอบทักท้วงการทำงานของรัฐบาลที่เราคิดว่าไม่ตอบโจทย์ประเทศ แต่จะทำงานเชิงรุกในการผลักดันวาระการเปลี่ยนแปลงที่เราได้นำเสนอต่อพี่น้องประชาชนผ่านกลไกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งวิธีหนึ่งที่สามารถผลักดันวาระการเปลี่ยนแปลงได้ คือการเสนอชุดกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ

พริษฐ์ วัชรสินธุ

"จำนวน สส.ก้าวไกล 150 คน หากกฎหมายที่เราเสนอได้รับความเห็นชอบจาก ส.ส. อีก 100 คนขึ้นไป จะทำให้กฎหมายนั้นผ่านสภาฯ นโยบายหลายอย่างที่เราสื่อสารกับพี่น้องประชาชนจะเป็นจริงได้ แม้พรรคก้าวไกลไม่ได้มีอำนาจฝ่ายบริหาร" พริษฐ์ ระบุ

พริษฐ์ กล่าวต่อว่า ก่อนหน้านี้พรรคก้าวไกลได้ยื่นชุดกฎหมายเปลี่ยนประเทศอย่างต่อเนื่อง วันนี้ยื่นเพิ่มเติมอีก 4 ชุด คือ (1) ชุดปฏิรูประบบภาษี ให้รัฐหารายได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้น หนึ่งในนั้นคือการเก็บภาษีที่ดินแบบรวมแปลง (2) ชุดปฏิรูปที่ดิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวาระการปฏิรูปที่ดินที่พรรคเสนอในช่วงการเลือกตั้ง หนึ่งในนั้นคือร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยน ส.ป.ก. เป็นโฉนดอย่างเป็นธรรม โดยวันนี้เสนอร่างกฎหมายเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังมีร่างกฎหมายปฏิรูปที่ดินฉบับอื่นๆ ที่จะเสนอในครั้งต่อไป (3) ชุดกฎหมายเกี่ยวกับการประมง ซึ่งพรรคก้าวไกลเสนอตั้งแต่สภาฯ ชุดที่แล้วแต่ค้างการพิจารณาอยู่ ดูแนวโน้มว่า ครม. ชุดใหม่จะยืนยันร่างดังกล่าวไม่ทัน เราจึงยื่นร่างกฎหมายประมงเข้าสู่สภาอีกครั้ง และ (4) ชุดคุ้มครองสิทธิแรงงาน

ด้านศักดินัย นุ่มหนู กล่าวถึงชุดกฎหมายประมงว่า ในสภาชุดที่แล้วได้มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการศึกษาปัญหาของพี่น้องชาวประมง จนถึงวันนี้ความเดือดร้อนยังไม่คลี่คลาย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องยื่นกฎหมายเข้าไปใหม่อีกครั้ง เพื่อให้ปัญหาของพี่น้องประมงทั้ง 22 จังหวัดทั่วประเทศ ได้รับการดูแลแก้ไข โดยในแง่กระบวนการ พี่น้องชาวประมงได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในร่างกฎหมายฉบับนี้

ขณะที่ เซีย จำปาทอง กล่าวว่า พรรคก้าวไกล มีความตั้งใจผลักดันกฎหมายที่เราได้นำเสนอต่อประชาชน แม้ไม่ได้เป็นรัฐบาล เพื่อให้พี่น้องแรงงานมีสิทธิในการรวมตัว การเจรจาต่อรอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีค่าจ้างที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ มีชั่วโมงการทำงานน้อยลง และผู้สูงอายุจะมีหลักประกันรายได้อย่างเพียงพอ โดยกฎหมายเหล่านี้พี่น้องแรงงานได้มีส่วนร่วมในการเสนอตั้งแต่ต้น และขอยืนยันว่าพรรคก้าวไกลจะผลักดันอย่างเต็มที่เพื่อทำให้เรื่องเหล่านี้เป็นจริง

จากนั้น เครือข่ายผู้ใช้แรงงานกลุ่มต่างๆ ซึ่งร่วมการแถลงข่าว ได้กล่าวสนับสนุนชุดกฎหมายคุ้มครองสิทธิแรงงานของพรรคก้าวไกล โดยตัวแทนจากสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ระบุว่า กฎหมายเดิม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ มีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2518 ไม่สอดคล้องกับการจ้างงานในปัจจุบัน ร่างกฎหมายสหภาพแรงงานที่เสนอในวันนี้จึงมีความสำคัญ พูดถึงประชาธิปไตยในที่ทำงาน ทำให้คนทำงานมีสิทธิในการรวมตัวเป็นสหภาพ มีอำนาจในการต่อรอง

ขณะที่ตัวแทนกลุ่มแรงงานนอกระบบ สนับสนุนร่าง พ.ร.บ. บำนาญถ้วนหน้าของพรรรคก้าวไกล โดยชี้ว่า เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ไม่สามารถสร้างความมั่นคงในชีวิต บำนาญถ้วนหน้าของพรรคก้าวไกลจะทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน ส่วนตัวแทนแรงงานจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวสนับสนุนนโยบายลาคลอด 180 วัน ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูสุขภาพของผู้หญิง สอดคล้องกับหลักสากลขององค์การอนามัยโลก

'เรย์' อนุกูล ราชกุณา

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net