Skip to main content
sharethis

10 ต.ค. 66 ช่วงเย็นเวลา 18.00 น. ที่บริเวณอุทกทาน หรือลานพระแม่ธรณีบีบมวยผม ถนนราชดำเนินใน มีกิจกรรมเนื่องในวัน Homeless Day 2023 โดยมีวงเสวนาหัวข้อ "1 ปีกระจายอำนาจ ความหวัง ความจริง คนไร้ที่พึ่ง?" ผลักดันท้องถิ่นสู่การช่วยเหลือเพื่อนคนไร้ที่พึ่งในพื้นที่ ผ่านนโยบายและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน

โดยมีกิตติกร โล่ห์สุนทร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ส่วนในช่วงเสวนา มีผู้ร่วมเสวนาได้แก่ ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, รองศาสตราจารย์ ธนพร ศรียากูล (ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น), อนรรฆ พิทักษ์ธานิน ผู้จัดการแผนงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสุขภาวะคนไร้บ้าน (สสส.), อัจฉรา สราวารี (เลขาธิการมูลนิธิอิสรชน), สิทธิพล ชูประจง (หัวหน้าโครงการผู้ป่วยข้างถนน มูลนิธิกระจกเงา), ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ (สมาชิกผู้แทนราษฏรพรรคก้าวไกล) ร่วมด้วย ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย้, ผู้แทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และผู้แทนมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย ดำเนินรายการโดย พรทิพย์ โม่งใหญ่ บรรณาธิการโต๊ะรายการพิเศษ WORKPOINT TV

กิจกรรมเนื่องในวัน Homeless Day 2023 เมื่อ 10 ต.ค. 66 ที่ลานพระแม่ธรณีบีบมวยผม และวงเสวนาหัวข้อ "1 ปีกระจายอำนาจ ความหวัง ความจริง คนไร้ที่พึ่ง? ที่มา: Facebook/กรุงเทพมหานคร

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net