Skip to main content
sharethis

แรงงาน บริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 3 สาขา เรียกร้อง รมว.แรงงานช่วยเหลือ หลังถูกทยอยเลิกจ้างมาตั้งแต่ปี 2562-2564 รวม 1,174 คน เงินชดเชย 101,941,799.45 บาท (ไม่รวมดอกเบี้ยชำระปรับ) โดยบางสาขาไม่ได้รับค่าจ้างตั้งแต่ปี 2562 ไม่ได้รับโบนัส และค่าสวัสดิการต่าง ๆ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนด แม้จะมีคำสั่งศาลให้นายจ้างจ่ายให้แรงงาน

30 พ.ย. 2566 เว็บไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รายงานว่าเมื่อเวลา 09.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน คณะผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นำโดยนางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) นายสมพจน์ กวางแก้ว นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ร่วมรับหนังสือจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานบริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีสิทธิประโยชน์จากการเลิกจ้างและสิทธิเกี่ยวเนื่อง ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารกระทรวงแรงงาน และในเวลาต่อมา นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมชี้แจงและร่วมหารือ กับผู้นำกลุ่มผู้ใช้แรงงานบริษัทดังกล่าว ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมี นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดี กสร. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือด้วย

สำหรับรายละเอียดข้อเรียกร้องของกลุ่มแรงงานมีดังต่อไปนี้

แถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน พิพัฒน์ รัชกิจประการเร่งช่วยเหลือแรงงานบริษัทบอดี้แฟชั่น ทั้ง 3 สาขา ถูกเลิกจ้างลอยแพพันกว่าคน

นับตั้งแต่เดือน ต.ค. 2562 เป็นต้นมาจนถึงปี 2564 แรงงานบริษัท บอดี้แฟชั่นทั้ง 3 สาขา ถูกทยอยเลิกจ้างลอยแพมาตลอด รวมแล้วจำนวนกว่า 1,174 คน รวมเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 101,941,799.45 บาท (ไม่รวมดอกเบี้ยชำระปรับ) โดยบางสาขาไม่ได้รับค่าจ้างตั้งแต่ปี 2562 ไม่ได้รับโบนัส และค่าสวัสดิการต่าง ๆ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนด แม้จะมีคำสั่งศาลให้นายจ้างจ่ายให้แรงงานทั้ง 3 สาขาพร้อมดอกเบี้ยชำระปรับตามอัตราต่าง ๆ แล้วก็ตาม ปัจจุบันแม้กระบวนการทางกฎหมายจะสิ้นสุดลงแล้ว โดยศาลจะมีคำสั่งยึดทรัพย์นายจ้างและรอขายถอดตลาด หากแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนายจ้างกลับไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ เพื่อช่วยเหลือแรงงานที่รอคอยเงินก้อนสุดท้ายในการไปตั้งต้นชีวิตการทำงานใหม่อย่างไม่เป็นธรรม โดยขอเรียกร้องดังต่อไปนี้

1. เรียกร้องให้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและรัฐบาล เร่งรัดติดตามนายจ้างต่างประเทศมาพูดคุยหารือในการชดเชยให้แรงงานที่ผลิตสินค้าให้แบรนด์ตน ได้แก่ แบรนด์ไทรอัมพ์, แบรนด์เลน ไบรอั้น, แบรนด์ Huber และแบรนด์วิคตอเรีย ซีเคร็ท โดยเฉพาะนายจ้างคนใหม่ออสเตรเลียที่เข้ามาซื้อบริษัทสาขาบางพลีและนครสวรรค์อย่าง บริษัท แมเกลลัน กรุ๊ป

2. เรียกร้องให้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานแก้ไขระเบียบกองทุนเงินสงเคราะห์ลูกจ้างและจัดสรรนำเงินกองทุนมาช่วยเหลือแรงงานบอดี้แฟชั่นทุกสาขาโดยด่วน

3. เรียกร้องให้กรมบังคับคดีเปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบทรัพย์สินของนายจ้างที่ยึดไป โดยพบว่าอาคารตึกสูงที่ถูกยึดนั้นมีคนเช่าอยู่อาศัยจำนวนหลายห้อง และเงินค่าเช่าอยู่ในส่วนใด หน่วยงานใดเก็บ เหตุใดไม่มีเฉลี่ยให้แก่แรงงาน

แรงงานบอดี้แฟชั่นทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กระทรวงแรงงานที่นำโดย รัฐมนตรีพิพัฒน์ รัชกิจประการ จะเร่งช่วยติดตามเงินตอบแทนการทำงานกลับมาให้แรงงานทุกคน โดยเฉพาะการติดตามเจ้าของแบรนด์เจ้าของกิจการในต่างประเทศมารับผิดชอบแรงงานไทยที่ทำงานให้อย่างทุ่มเทอย่างเป็นธรรม และพวกเราคาดหวังว่ารัฐบาลของท่านจะช่วยยกระดับกฎหมายแรงงานไทยให้แรงงานอย่างพวกเราไม่ถูกเอาเปรียบและไม่ถูกกดขี่อีกต่อไปในอนาคต

สรุปข้อมูลการถูกเลิกจ้างและเงินชดเชย ทั้ง 3 สาขา ของบริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

1. บอดี้แฟชั่น สาขานิคมเมืองใหม่บางพลี จ.สมุทรปราการ
เลิกจ้างปี 2562 จำนวน 333 คน และเลิกจ้างปี 2563 จำนวน 9 คน รวมถูกเลิกจ้างทั้งสิ้น 342 คน
(1) กรรมการสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย จำนวน 9 คน นายจ้างค้างจ่ายเงินชดเชย โบนัส และดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,978,538.49 บาท
(2) แรงงานถูกเลิกจ้าง จำนวน 333 คน นายจ้างจ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าจ้างวันหยุดพักผ่อนประจำปี เป็นเงินทั้งสิ้น 69,326,374.45 บาท ยังไม่ได้รับดอกเบี้ยค้างชำระในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละ 15 ต่อปี นับตั้งแต่ 1 ส.ค. 2562

2. บอดี้แฟชั่น สาขาบางปลา จ.สมุทรปราการ
รวมถูกเลิกจ้างทั้งสิ้น 26 คน
(1)  เลิกจ้างวันที่ 30 ก.ย. 2563 จำนวนคนถูกเลิกจ้าง 23 คน ค้างจ่ายค่าชดเชย โบนัส และดอกเบี้ย เป็นเงินทั้งสิ้น 13,079,082.08 บาท
(2)  เลิกจ้างวันที่ 1 เม.ย. 2564 จำนวนคนถูกเลิกจ้าง 3 คน ค้างจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย สวัสดิการ และดอกเบี้ย เป็นเงินทั้งสิ้น 2,987,726.08 บาท

3. บอดี้แฟชั่น สาขา จ.นครสวรรค์
ค้างจ่ายตั้งแต่ปี 2562 , เลิกจ้างวันที่ 31 ก.ค. 2563
(1)  ค้างจ่ายโบนัส จำนวน 806 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 20,363,129.10 บาท (ไม่รวมดอกเบี้ย)
(2) ค้างค่าจ้าง ค่าชดเชย จำนวน 754 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 61,533323.09 บาท (ไม่รวมดอกเบี้ย)

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net