Skip to main content
sharethis

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เผยในแต่ละปีมีคนทำงานทั่วโลกเกือบ 3 ล้านคน เสียชีวิตจากอุบัติเหตุและโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ผู้ชายเสียชีวิตจากเหตุที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน 51.4 คน ต่อ 100,000 คน ผู้หญิง 17.2 คน ต่อ 100,000 คน เอเชียและแปซิฟิกมีการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการทำงานสูงที่สุด 


ที่มาภาพ: JD Ligier / Shasta-Trinity National Forest (อ้างใน ILO)

เมื่อช่วงปลายเดือน พ.ย. 2023 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เปิดเผยว่าปัจจุบัน ในแต่ละปีมีคนทำงานทั่วโลกเกือบ 3 ล้านคน เสียชีวิตจากอุบัติเหตุและโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 5% เมื่อเทียบกับปี 2015 ตามการประมาณการใหม่ ตัวเลขดังกล่าวย้ำถึงความท้าทายในการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยให้กับคนทำงานทั่วโลก

ตามการวิเคราะห์ชี้ว่าการเสียชีวิตจากการทำงานส่วนใหญ่ประมาณ 2.6 ล้านคน เกิดจากโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ส่วนการเสียชีวิตอีกประมาณ 330,000 ราย เกิดจากอุบัติเหตุในการทำงาน ทั้งนี้โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง และโรคระบบทางเดินหายใจ ถือเป็น 3 สาเหตุหลักของการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เมื่อรวมกันแล้ว 3 สาเหตุนี้ คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 3 ใน 4 ของการเสียชีวิตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

ข้อมูลนี้มาจากรายงานฉบับใหม่ "A Call for Safer and Healthier Working Environments" ที่นำเสนอในการประชุม World Congress on Safety and Health at Work ครั้งที่ 23 ซึ่งเป็นหนึ่งในงานประชุมนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในหัวข้อความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งจัดขึ้นที่ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 27-30 พ.ย. 2023

รายงานเน้นย้ำว่าผู้ชายเสียชีวิตจากเหตุที่เกี่ยวข้องกับการทำงานมากกว่า (51.4 คน ต่อ 100,000 คน) เมื่อเทียบกับผู้หญิง (17.2 คน ต่อ 100,000 คน) ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมีการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการทำงานสูงที่สุด (63% ของทั่วโลก) เนื่องจากแรงงานในภูมิภาคนี้มีจำนวนมากที่สุด

รายงานระบุว่าภาคเกษตรกรรม การก่อสร้าง การป่าไม้และการประมง และการผลิต เป็นภาคที่เสี่ยงภัยที่สุด มีการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บถึงปีละ 200,000 ราย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 63% ของการบาดเจ็บที่ถึงขั้นเสียชีวิตจากการทำงานทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 1 ใน 3 ของการบาดเจ็บที่ถึงขั้นเสียชีวิตจากการทำงานทั่วโลกเกิดขึ้นกับคนทำงานภาคเกษตรกรรม 

เพื่อเร่งความพยายามให้มีการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ILO ได้ริเริ่มแผนใหม่ "Global Strategy on Occupational Safety and Health for 2024-2030" เป้าหมายคือการให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของคนทำงาน สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ ILO ต่อประเด็นความยุติธรรมทางสังคมและการส่งเสริมงานที่ดีทั่วโลก

กลยุทธ์นี้สนับสนุนให้สมาชิก ILO ดำเนินการตามสามเสาหลัก:

  • ประการแรก ปรับปรุงกรอบงานด้านความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงาน (OSH) โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ส่งเสริมข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
  • ประการที่สอง เสริมสร้างการประสานงาน การเป็นหุ้นส่วน และการลงทุนด้าน OSH ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
  • ประการที่สาม เสริมสร้างระบบการจัดการ OSH ในที่ทำงาน โดยการส่งเสริมหลักการ ILO-OSH 2001 พัฒนาแนวปฏิบัติด้านการเปลี่ยนแปลงเพศสภาพ และปรับให้เหมาะกับอันตราย ความเสี่ยง ภาคส่วน และอาชีพที่เฉพาะเจาะจง


ที่มา:
Nearly 3 million people die of work-related accidents and diseases (ILO, 26 November 2023)

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net